ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 05. วีดีโอ ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 92 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
92 173-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 43
2 กรกฎาคม 2560
838
91 169-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 39
21 พฤษภาคม 2560
974
90 168-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 38
7 พฤษภาคม 2560
959
89 167-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 37
2 เมษายน 2560
1082
88 166-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 36
26 มีนาคม 2560
1109
87 165-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 35
19 มีนาคม 2560
1150
86 163-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 33
5 กุมภาพันธ์ 2560
1003
85 164-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 34
19 กุมภาพันธ์ 2560
1230
84 161-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 31
8 มกราคม 2560
1203
83 160-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 30
25 ธันวาคม 2559
1079
82 159-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 29
11 ธันวาคม 2559
1027
81 158-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 28
27 พฤศจิกายน 2559
1124
80 157-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 27
20 พฤศจิกายน 2559
1225
79 156-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 26
16 ตุลาคม 2559
1044
78 155-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 25
9 ตุลาคม 2559
1222
77 154-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 24
25 กันยายน 2559
1124
76 153-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 23
4 กันยายน 2559
1270
75 152-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 22
28 สิงหาคม 2559
1180
74 151-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 21
14 สิงหาคม 2559
1248
73 150-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 20
24 กรกฎาคม 2559
1107
72 149-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 19
10 กรกฎาคม 2559
1243
71 148-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 18
26 มิถุนายน 2559
1233
70 147-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 17
12 มิถุนายน 2559
1432
69 146-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 16
22 พฤษภาคม 2559
1253
68 145-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 15
8 พฤษภาคม 2559
1275
67 143-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 13
24 เมษายน 2559
1290
66 142-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 12
20 มีนาคม 2559
1317
65 141-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 11
13 มีนาคม 2559
1166
64 140-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 10
21 กุมภาพันธ์ 2559
1203
63 139-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 9
7 กุมภาพันธ์ 2559
1240
62 138-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 8
31 มกราคม 2559
1209
61 137-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 7
10 มกราคม 2559
1065
60 136-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 6
27 ธันวาคม 2558
1334
59 135-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 5
13 ธันวาคม 2558
1050
58 134-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 4
22 พฤศจิกายน 2558
1155
57 133-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่ 3
15 พฤศจิกายน 2558
1026
56 110-เตรียมโสดาบัน11 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน3
30 พฤศจิกายน 2558
1310
55 109-เตรียมโสดาบัน10 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน2
2 พฤศจิกายน 2557
1310
54 108-เตรียมโสดาบัน9 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน1
12 ตุลาคม 2557
1770
53 107-เตรียมโสดาบัน8 อานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน4
21 กันยายน 2557
1340
52 106-เตรียมโสดาบัน7 อานิสงส์ความเป็นพระโสดาบัน3
10 สิงหาคม 2557
1223
51 105-เตรียมโสดาบัน6 อานิสงส์ความเป็นพระโสดาบัน2
3 สิงหาคม 2557
1324
50 104-ครั้งที่104 เตรียมโสดาบัน5 อานิสงส์ความเป็นพระโสดาบัน1
27 กรกฎาคม 2557
1387
49 103-ครั้งที่103 เตรียมโสดาบัน4 คุณสมบัติพระโสดาบัน3
20 กรกฎาคม 2557
1174
48 102-ครั้งที่102 เตรียมโสดาบัน3 คุณสมบัติพระโสดาบัน2
15 มิถุนายน 2557
1316
47 101-ครั้งที่101 เตรียมโสดาบัน2 คุณสมบัติพระโสดาบัน1
8 มิถุนายน 2557
1358
46 100-ครั้งที่100 เตรียมโสดาบัน1 ลักษณะพระโสดาบัน1
19 พฤษภาคม 2557
1529
45 099-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่99 สติปัฏฐาน4 กองกุศล
27 เมษายน 2557
1506
44 097-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่97 สติปัฏฐาน4 รักษาตนและผู้อื่น
23 มีนาคม 2557
1479
43 096-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่96 สติปัฏฐาน4 อารมณ์บิดาตน
9 มีนาคม 2557
1438
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ