ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,353
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 468 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 404 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 517 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 994 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,559 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,425 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 25. บ้านคุณสันติ จำนวน 133 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
133 133-ตามรอย112 พุทธประวัติประสูติ8 ทูเรนิทาน8
17 มีนาคม 2563
274
132 132-ตามรอย111 พุทธประวัติประสูติ7 ทูเรนิทาน7
17 มีนาคม 2563
252
131 131-ตามรอย110 พุทธประวัติประสูติ6 ทูเรนิทาน6
17 มีนาคม 2563
260
130 130-ตามรอย109 พุทธประวัติประสูติ5 ทูเรนิทาน5
17 มีนาคม 2563
264
129 129-ตามรอย108 พุทธประวัติประสูติ4 ทูเรนิทาน4
17 มีนาคม 2563
263
128 128-ตามรอย107 พุทธประวัติประสูติ3 ทูเรนิทาน3
17 มีนาคม 2563
292
127 127-ตามรอย106 พุทธประวัติประสูติ2 ทูเรนิทาน2
18 กุมภาพันธ์ 2563
285
126 126-ตามรอย105 พุทธประวัติประสูติ1 ทูเรนิทาน1
18 กุมภาพันธ์ 2563
283
125 125-ตามรอย104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา26
18 กุมภาพันธ์ 2563
235
124 124-ตามรอย103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา25
18 กุมภาพันธ์ 2563
225
123 123-ตามรอย102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา24
18 กุมภาพันธ์ 2563
211
122 122-ตามรอย101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา23
18 กุมภาพันธ์ 2563
221
121 121-ตามรอย100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา22
10 มกราคม 2563
248
120 120-ตามรอย99 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา21
10 มกราคม 2563
225
119 119-ตามรอย98 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา20
10 มกราคม 2563
259
118 118-ตามรอย97 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา19
10 มกราคม 2563
247
117 117-ตามรอย96 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา18
18 ธันวาคม 2562
301
116 116-ตามรอย95 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา17
18 ธันวาคม 2562
263
115 115-ตามรอย94 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา16
18 ธันวาคม 2562
273
114 114-ตามรอย93 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา15
18 ธันวาคม 2562
249
113 113-ตามรอย92 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา14
18 ธันวาคม 2562
282
112 112-ตามรอย91 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา13
18 ธันวาคม 2562
299
111 111-ตามรอย90 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา12
28 พฤศจิกายน 2562
369
110 110-ตามรอย89 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา11
28 พฤศจิกายน 2562
334
109 109-ตามรอย88 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา10
28 พฤศจิกายน 2562
375
108 108-ตามรอย87 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา9
28 พฤศจิกายน 2562
380
107 107-ตามรอย86 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา8
28 พฤศจิกายน 2562
389
106 106-ตามรอย85 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา7
28 พฤศจิกายน 2562
434
105 105-ตามรอย84 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา6
24 ตุลาคม 2562
364
104 104-ตามรอย83 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา5
24 ตุลาคม 2562
350
103 103-ตามรอย82 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา4
24 ตุลาคม 2562
353
102 102-ตามรอย81 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา3
24 ตุลาคม 2562
363
101 101-ตามรอย80 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา2
24 ตุลาคม 2562
339
100 100-ตามรอย79 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา1
24 ตุลาคม 2562
348
99 099-ตามรอย78 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา7
27 กันยายน 2562
368
98 098-ตามรอย77 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา6
27 กันยายน 2562
340
97 097-ตามรอย76 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา5
27 กันยายน 2562
337
96 096-ตามรอย75 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา4
27 กันยายน 2562
347
95 095-ตามรอย74 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา3
27 กันยายน 2562
346
94 094-ตามรอย73 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา2
27 กันยายน 2562
361
93 093-ตามรอย72 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา1
16 สิงหาคม 2562
465
92 092-ตามรอย71 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต8
16 สิงหาคม 2562
455
91 091-ตามรอย70 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต7
16 สิงหาคม 2562
405
90 090-ตามรอย69 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต6
16 สิงหาคม 2562
431
89 089-ตามรอย68 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต5
16 สิงหาคม 2562
454
88 088-ตามรอย67 เหตุที่ทรงได้นามว่า ตถาคต4
16 สิงหาคม 2562
460
87 087-ตามรอย66 เหตุที่ทรงได้นามว่าตถาคต3
26 กรกฎาคม 2562
477
86 086-ตามรอย65 เหตุที่ทรงได้นามว่าตถาคต2
26 กรกฎาคม 2562
507
85 085-ตามรอย64 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต1
26 กรกฎาคม 2562
448
84 084-ตามรอย63 อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
26 กรกฎาคม 2562
482
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ