ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 18. วีดีโอ ชมรมสุรัตนธรรม จำนวน 28 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
28 28-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือขันธ์ 5
17 พฤศจิกายน 2562
219
27 27-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ 5
20 ตุลาคม 2562
206
26 26-เมื่อมีความรัก โสกะก็มี, เมื่อไม่มีความรัก โสกะก็ไม่มี
30 มิถุนายน 2562
207
25 25-สัจจะ หลักปฏิบัติต่อสัจจะ และสมมติ
30 มิถุนายน 2562
204
24 24-ตอบปัญหาธรรม
11 พฤศจิกายน 2561
416
23 23-อนัตตลักขณสูตร การพิจารณาขันธ์ 5 เป็นอนัตตา
11 พฤศจิกายน 2561
391
22 22-ตอบปัญหาธรรม
8 กรกฎาคม 2561
401
21 21-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติมรรค 8 เห็นสัจจะ 4
8 กรกฎาคม 2561
494
20 20-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤษภาคม 2561
433
19 19-ไตรสรณคมน์ การถึงสรณะอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
391
18 18-นโม ความนอบน้อมอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
398
17 17-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
399
16 16-ใส่ใจอานาปานสติให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
383
15 15-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2560
380
14 14-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 2
21 พฤษภาคม 2560
399
13 13-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 1
21 พฤษภาคม 2560
450
12 12-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤศจิกายน 2559
391
11 11-ธรรม 4 ประการรักษาประโยชน์
20 พฤศจิกายน 2559
366
10 10-ทบทวนการปฏิบัติด้วยโอวาทปาติโมกข์
20 พฤศจิกายน 2559
376
9 09-ตอบปัญหาธรรม
13 สิงหาคม 2559
386
8 08-สัมมาวายามะ 2 พิจารณากระตุ้นความเพียร
13 สิงหาคม 2559
360
7 07-มมาวายามะ 1 ลักษณะและประเภท
13 สิงหาคม 2559
401
6 06-ตอบปัญหาธรรม
10 มกราคม 2559
381
5 05-ขยายความโพชฌงค์ ๗
10 มกราคม 2559
394
4 04-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
10 มกราคม 2559
367
3 03-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
379
2 02-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
377
1 01-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ
21 มิถุนายน 2558
379
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ