ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. หลักธรรมตามพระไตรปิฎก จำนวน 136 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
136 136-ขันธ์5 ตอน23 ความเกิดและความดับแห่งทุกข์
15 กุมภาพันธ์ 2563
512
135 135-ขันธ์5 ตอน22 ลักษณะสัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน
1 กุมภาพันธ์ 2563
456
134 134-ขันธ์5 ตอน21 มหาทิฏฐิและทิฏฐิอีก10อย่างเกิดเพราะยึดขันธ์
18 มกราคม 2563
414
133 133-ขันธ์5 ตอน20 ความเห็นผิดว่าไม่มี ไร้เหตุ ไม่เป็นอันทำ
11 มกราคม 2563
455
132 132-ขันธ์5 ตอน19 เพราะยึดมั่นขันธ์และอารมณ์ความเห็นผิดจึงเกิด
7 ธันวาคม 2562
545
131 131-ขันธ์5 ตอน18 เหตุทำสัตว์เศร้าหมองและบริสุทธิ์และหลักภาษา
23 พฤศจิกายน 2562
442
130 130-ขันธ์5 ตอน17 ผู้ฉลาดในมรรคและหลักมาตรฐานวิปัสสนา
9 พฤศจิกายน 2562
561
129 129-ขันธ์5 ตอน16 การรู้ขันธ์5โดยฐานะ7และเพ่งมอง3วิธี
19 ตุลาคม 2562
591
128 128-ขันธ์5 ตอน15 การรู้ชัดขันธ์5เวียน4รอบ
5 ตุลาคม 2562
660
127 127-ขันธ์5 ตอน14 วิญญาณมีที่ตั้ง กับ วิญญาณไม่มีที่ตั้ง
24 มิถุนายน 2562
782
126 126-ขันธ์5 ตอน13 เพราะสิ้นนันทิ ความสิ้นราคะจึงมี
17 มิถุนายน 2562
685
125 125-ขันธ์5 ตอน12 เพราะเห็นผิดในขันธ์จึงยึดว่าเรามี
27 พฤษภาคม 2562
761
124 124-ขันธ์5 ตอน11 ทิฏฐิสมนุปัสสนา กับ ญาณสมนุปัสสนา
20 พฤษภาคม 2562
756
123 123-ขันธ์5 ตอน10 ข้อปฏิบัติสมควรต่อโลกุตตรธรรม
22 เมษายน 2562
767
122 122-ขันธ์5 ตอน9 จงละสิ่งไม่ใช่ของเธอและสังขตลักษณะของขันธ์5
1 เมษายน 2562
799
121 121-ขันธ์5ตอน8 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของขันธ์5
25 มีนาคม 2562
785
120 120-ขันธ์5ตอน7 สุขและอัตตาจักมีแต่ที่ไหนเป็นต้น
4 มีนาคม 2562
927
119 119-ขันธ์5ตอน6 ความรู้ที่ทำให้เบื่อหน่าย คลายกำหนัด หลุดพ้นได้
18 กุมภาพันธ์ 2562
928
118 118-ขันธ์5ตอน5 จิตหลุดพ้นดี, ความเกิดและความดับของขันธ์เป็นต้น
4 กุมภาพันธ์ 2562
910
117 117-ขันธ์5ตอน4 พระมุนีละที่อยู่ไม่เที่ยวไปในที่อาศัยเป็นต้น
28 มกราคม 2562
745
116 116-ขันธ์5ตอน3 พระศาสดาสอนให้กำจัดฉันทราคะเป็นต้น
7 มกราคม 2562
819
115 115-ขันธ์5ตอน2 ผู้มีจิตกระสับกระส่ายกับผู้ไม่กระสับกระส่าย
17 ธันวาคม 2561
934
114 114-ขันธ์5ตอน1 กายกระสับกระส่าย จิตไม่กระสับกระส่าย
3 ธันวาคม 2561
993
113 113-ปฏิจจสมุปบาท31 แสวงหาพระศาสดาเพื่อรู้ในอริยสัจเป็นต้น
3 ธันวาคม 2561
793
112 112-ปฏิจจสมุปบาท30 ลักษณะวิปัสสนาญาณทำให้เกิดมัคคญาณ
26 พฤศจิกายน 2561
802
111 111-ปฏิจจสมุปบาท29 ธัมมัฏฐิติญาณมาก่อน ญาณในนิพพานมาหลัง
12 พฤศจิกายน 2561
782
110 110-ปฏิจจสมุปบาท28 ภาวะไร้ภพคือนิพพาน
22 ตุลาคม 2561
856
109 109-ปฏิจจสมุปบาท27 วิญญาณกับนามรูปเหมือนไม้อ้อ2กำอาศัยกัน
8 ตุลาคม 2561
1062
108 108-ปฏิจจสมุปบาท26 ทางเก่าและการพิจารณาภายใน
24 กันยายน 2561
904
107 107-ปฏิจจสมุปบาท25 หากราคะมีก็ต้องเกิดแก่ตายต่อไป
10 กันยายน 2561
975
106 106-ปฏิจจสมุปบาท24 อาหาร4และอุปมาด้วยเนื้อบุตรเป็นต้น
16 กรกฎาคม 2561
975
105 105-ปฏิจจสมุปบาท23 ปุถุชนปล่อยกายได้แต่ไม่ปล่อยจิต
2 กรกฎาคม 2561
1001
104 104-ปฏิจจสมุปบาท22 เห็นอัสสาทะตัณหาเจริญ, เห็นอาทีนวะตัณหาไม่เกิด
18 มิถุนายน 2561
949
103 103-ปฏิจจสมุปบาท21 เมื่อสังขารไม่มี วิญญาณก็ไม่ปรากฏเป็นต้น
4 มิถุนายน 2561
1078
102 102-ปฏิจจสมุปบาท20 เมื่ออะไรมี อะไรจึงมี, พิจารณาเพื่อสิ้นทุกข์
21 พฤษภาคม 2561
1093
101 101-ปฏิจจสมุปบาท19 สิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือเป็นต้น
7 พฤษภาคม 2561
1122
100 100-ปฏิจจสมุปบาท18 เงื่อนไขพยากรณ์โสดาบัน, ความเกิดความดับแห่งทุกข์
23 เมษายน 2561
1093
99 099-รวมปฏิจจสมุปบาท17 กายนี้ไม่ใช่ของใครและเงื่อนไขของวิญญาณ
9 เมษายน 2561
1213
98 098-รวมปฏิจจสมุปบาท16 เพราะอวิชชาดับ ทิฏฐิก็เป็นอันถูกละได้
19 มีนาคม 2561
1129
97 097-รวมปฏิจจสมุปบาท15 ญาณ44 และญาณ77 ในปัจจยาการ
5 มีนาคม 2561
1035
96 096-รวมปฏิจจสมุปบาท14 การพยากรณ์อรหัตตผลของท่านพระสารีบุตร
26 กุมภาพันธ์ 2561
959
95 095-รวมปฏิจจสมุปบาท13 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยะเจ้า
19 กุมภาพันธ์ 2561
1138
94 094-รวมปฏิจจสมุปบาท12 รู้อริยสัจในปฏิจจสมุปบาทเป็นทิฏฐิสัมปันน์
29 มกราคม 2561
1231
93 093-รวมปฏิจจสมุปบาท11 กรรม3ในฐานะ4เหตุแห่งสุขทุกข์
15 มกราคม 2561
1028
92 092-รวมปฏิจจสมุปบาท10 ทุกข์มีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย
25 ธันวาคม 2560
1165
91 091-รวมปฏิจจสมุปบาท9 กระแสเหตุปัจจัยจากอวิชชาถึงขเยญาณ
18 ธันวาคม 2560
1111
90 090-รวมปฏิจจสมุปบาท8 พระอริยะไม่มีความสงสัย15ข้อ, ธรรมชั้นเลิศ
13 พฤศจิกายน 2560
1217
89 089-รวมปฏิจจสมุปบาท7 สุขทุกข์ใครทำ, พาลกับบัณฑิต
6 พฤศจิกายน 2560
1320
88 088-รวมปฏิจจสมุปบาท6 ลักษณะธรรมกถึก, ทุกข์ใครทำ
16 ตุลาคม 2560
1258
87 087-รวมปฏิจจสมุปบาท5 สมณะ,พราหมณ์,ผู้มีสัมมาทิฏฐิ
2 ตุลาคม 2560
1453
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ