ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 173 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
173 173-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่43
2 กรกฎาคม 2560
1434
172 172-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่42
25 มิถุนายน 2560
1263
171 171-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่41
18 มิถุนายน 2560
1313
170 170-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่40
4 มิถุนายน 2560
1487
169 169-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่39
21 พฤษภาคม 2560
1407
168 168-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่38
7 พฤษภาคม 2560
1469
167 167-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่37
2 เมษายน 2560
1402
166 166-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่36
26 มีนาคม 2560
1521
165 165-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่35
19 มีนาคม 2560
1418
164 164-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่34
19 กุมภาพันธ์ 2560
1526
163 163-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่33
5 กุมภาพันธ์ 2560
1347
162 162-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่32
29 มกราคม 2560
1365
161 161-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่31
8 มกราคม 2560
1512
160 160-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่30
25 ธันวาคม 2559
1335
159 159-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่29
11 ธันวาคม 2559
1501
158 158-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่28
27 พฤศจิกายน 2559
1385
157 157-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่27
20 พฤศจิกายน 2559
1401
156 156-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่26
16 ตุลาคม 2559
1399
155 155-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่25
9 ตุลาคม 2559
1479
154 153-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่23
4 กันยายน 2559
1492
153 154-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่24
25 กันยายน 2559
1457
152 152-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่22
28 สิงหาคม 2559
1599
151 151-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่21
14 สิงหาคม 2559
1410
150 150-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่20
24 กรกฎาคม 2559
1350
149 149-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่19
10 กรกฎาคม 2559
1485
148 148-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่18
26 มิถุนายน 2559
1384
147 147-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่17
12 มิถุนายน 2559
1381
146 146-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่16
22 พฤษภาคม 2559
1536
145 145-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่15
8 พฤษภาคม 2559
1407
144 144-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่14
24 เมษายน 2559
1454
143 143-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่13
3 เมษายน 2559
1438
142 142-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่12
20 มีนาคม 2559
1503
141 141-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่11
13 มีนาคม 2559
1513
140 140-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่10
21 กุมภาพันธ์ 2559
1485
139 139-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่9
7 กุมภาพันธ์ 2559
1423
138 138-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่8
31 มกราคม 2559
1585
137 137-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่7
10 มกราคม 2559
1640
136 136-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่6
27 มกราคม 2559
1548
135 135-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่5
13 ธันวาคม 2558
1529
134 134-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่4
22 พฤศจิกายน 2558
1465
133 133-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่3
15 พฤศจิกายน 2558
1490
132 132-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่2
11 ตุลาคม 2558
1614
131 131-บทธรรมนำปฏิบัติ ตอนที่1
4 ตุลาคม 2558
1858
130 130-เตรียมโสดาบัน31 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน23
27 กันยายน 2558
2760
129 129-เตรียมโสดาบัน30 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน22
13 กันยายน 2558
2624
128 128-เตรียมโสดาบัน29 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน21
23 สิงหาคม 2558
2521
127 127-เตรียมโสดาบัน28 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน20
9 สิงหาคม 2558
2349
126 126-เตรียมโสดาบัน27 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน19
26 กรกฎาคม 2558
2516
125 125-เตรียมโสดาบัน26 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน18
12 กรกฎาคม 2558
2450
124 124-เตรียมโสดาบัน25 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน17
28 มิถุนายน 2558
2371
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ