ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,675
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 412 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,219 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 1,993 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,138 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,624 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,009 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 14. วีดีโอ บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 54 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
54 054-อํ.ทสก. ปริหานสูตร พิจารณาธรรม ๑๐ ประการในจิตตนเอง
3 พฤศจิกายน 2562
200
53 053-สํ.สคาถ. ปัญจราชสูตร อะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย
29 กันยายน 2562
198
52 052-สํ.สคาถ. สัตตชฏิลสูตร ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นต้น
29 กันยายน 2562
184
51 051-สํ.ข. สัมมาสัมพุทธสูตร ความต่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
29 กันยายน 2562
173
50 050-สัตตัฏฐานสูตร 2 ผู้รู้ฐานะ 7 และเพ่งพินิจ 3 เป็นอุดมบุรุษ
28 กรกฎาคม 2562
228
49 049-สัตตัฏฐานสูตร 1 ความรู้ชัดฐานะ 7 ทำให้หมดกิเลส
28 กรกฎาคม 2562
215
48 048-สํ.ข.คัททูลพัทธสูตร อุปมาว่าด้วยสุนัขถูกล่ามไว้
2 มิถุนายน 2562
195
47 047-สํ.ข.ปุพผสูตร พระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกับชาวโลก
2 มิถุนายน 2562
193
46 046-สํ.ข.ภารสูตร ภาระ ผู้แบก การถือและการวาง
10 มีนาคม 2562
191
45 045-ขุ.สุ.อชิตมาณวกปัญหา โลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เป็นต้น
10 มีนาคม 2562
176
44 044-ปุถุชนถูกลูกศร 2 ดอก, พระอริยะถูกดอกเดียว
6 มกราคม 2562
201
43 043-ละอนุสัยในเวทนา, บาดาลในกาย
6 มกราคม 2562
187
42 042-ความเข้าใจเรื่องเวทนา สํ สฬา เวทนาสังยุตต์
11 พฤศจิกายน 2561
193
41 041-ม.อุ.จูฬปุณณมสูตร ลักษณะอสัตบุรุษกับสัตบุรุษ
7 ตุลาคม 2561
191
40 040-สัปปุริสสูตร 2 ใส่ใจอตัมมยตาเท่านั้น
2 กันยายน 2561
190
39 039-สัปปุริสสูตร 1 ไม่ยกตนข่มผู้อื่น
2 กันยายน 2561
186
38 038-อนัตตลักขณสูตร 2 นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่อัตตา
8 กรกฎาคม 2561
174
37 037-อนัตตลักขณสูตร 1 วิธีพิจารณาอนัตตาของขันธ์ 5
8 กรกฎาคม 2561
187
36 036-จูฬราหุโลวาทสูตร วิธีพิจารณาเพื่อชำระกรรม
6 พฤษภาคม 2561
176
35 035-มหาราหุโลวาทสูตร 2 ทำกรรมฐานจิตกว้างและละกิเลส
3 พฤษภาคม 2561
177
34 034-มหาราหุโลวาทสูตร 1 พิจารณาธาตุ 5 ด้วยปัญญา
3 พฤษภาคม 2561
195
33 033-อานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ผลดังหวัง
18 มีนาคม 2561
185
32 032-อานาปานสติธรรมดา กับ แบบบริบูรณ์เต็มที่
18 มีนาคม 2561
183
31 031-อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 2
10 ธันวาคม 2560
180
30 030-อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1
10 ธันวาคม 2560
181
29 029-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
185
28 028-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
176
27 027-ธรรมดุจเครื่องป้องกันนคร 7 อย่าง ตอนที่ 2
9 เมษายน 2560
1222
26 026-ธรรมดุจเครื่องป้องกันนคร 7 อย่าง ตอนที่ 1
9 เมษายน 2560
1188
25 025-โทษในราคะ โทสะ และโมหะ
6 พฤศจิกายน 2559
1227
24 024-ธรรมะ 7 ประการที่ศัตรูต้องการแก่ศัตรู
6 พฤศจิกายน 2559
1358
23 023-ความเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้
2 ตุลาคม 2559
1350
22 022-เหตุให้ธรรมเทศนาแจ่มแจ้ง
2 ตุลาคม 2559
1362
21 021-เหตุเสื่อมสำหรับนักปฏิบัติ
21 สิงหาคม 2559
1309
20 020-เหตุให้เกียจคร้านและปรารภความเพียร
21 สิงหาคม 2559
1339
19 019-สิ่งน่าปรารถนา 10 อย่าง
7 สิงหาคม 2559
1361
18 018-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1363
17 017-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1376
16 016-ผู้ติดอยู่ ผู้แล่นเลยไป และผู้เห็นแจ้ง
19 มิถุนายน 2559
1409
15 015-เหตุให้เดือดร้อน
19 มิถุนายน 2559
1415
14 014-ทักขิณาในบุคคล 14 ระดับและในสงฆ์ 7 แบบ
10 เมษายน 2559
1193
13 013-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1423
12 012-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่ ๒
17 มกราคม 2559
1464
11 011-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่ ๑
17 มกราคม 2559
1523
10 010-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2558
1476
9 009-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2558
1335
8 008-เหตุปัจจัยของนามรูปและวิญญาณ
2 สิงหาคม 2558
1463
7 007-เหตุปัจจัยของเวทนาและผัสสะ
2 สิงหาคม 2558
1448
6 006-จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1357
5 005-จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1403
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ