ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 19. ariya wellness center จำนวน 30 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
30 030-มงคล ตอนที่6
23 สิงหาคม 2558
2366
29 029-มงคล ตอนที่5
26 กรกฎาคม 2558
2496
28 028-มงคล ตอนที่4
24 พฤษภาคม 2558
2459
27 027-มงคล ตอนที่3
22 กุมภาพันธ์ 2558
2511
26 026-มงคล ตอนที่2
28 มกราคม 2558
2489
25 025-มงคล ตอนที่1
21 ธันวาคม 2557
2627
24 024-สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ
23 พฤศจิกายน 2557
2396
23 023-สัมมาวายามะ; ความเพียรถูกต้อง 4 แบบ
5 ตุลาคม 2557
2476
22 022-สัมมาอาชีวะกับสัมมาวายามะ
28 กันยายน 2557
2692
21 021-สัมมาอาชีวะ; หลักการและวิธีปฏิบัติ
24 สิงหาคม 2557
2684
20 020-ข้อพิจารณาเพื่อฝึกสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
27 กรกฎาคม 2557
2666
19 019-วาจาสุภาษิต และสัมมากัมมันตะ
22 มิถุนายน 2557
2796
18 018-คิดถูกสู่สัมมาวาจา
25 พฤษภาคม 2557
2927
17 017-อริยมรรค2 สัมมาทิฏฐิ ตอนที่2 และสัมมาสังกัปปะ
27 เมษายน 2557
2718
16 016-อริยมรรค1 สัมมาทิฏฐิ ตอนที่1
23 มีนาคม 2557
2732
15 015-อริยมรรคมีองค์8..เบื้องต้น
23 กุมภาพันธ์ 2557
2985
14 014-หลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ
15 ธันวาคม 2556
1969
13 013-ตอบปัญหาธรรม
24 พฤศจิกายน 2556
2053
12 012-ตอบปัญหาธรรม
27 ตุลาคม 2556
2092
11 011-เกิดอยู่ในโลก รู้เข้าใจโลก
29 กันยายน 2556
2152
10 010-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1977
9 009-ธรรมกั้นและถอนตัณหา
25 สิงหาคม 2556
2074
8 008-ตัณหาเป็นตัวสร้างทุกข์
25 สิงหาคม 2556
2098
7 007-ความเข้าใจปฏิจจสมุปบาท
23 มิถุนายน 2556
2387
6 006-ความเข้าใจธาตุ18
28 เมษายน 2556
2251
5 005-ความเข้าใจอินทรีย์22
24 มีนาคม 2556
2193
4 004-ความเข้าใจอายตนะ12
24 กุมภาพันธ์ 2556
2108
3 003-ความเข้าใจขันธ์5
27 มกราคม 2556
2219
2 002-สัมมาทิฏฐิ ตอนที่2
23 ธันวาคม 2555
1992
1 001-สัมมาทิฏฐิ ตอนที่1
23 ธันวาคม 2555
2353
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ