ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,353
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 468 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 404 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 517 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 994 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,559 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,425 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
376 376-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 5 เรื่องท่านพระมหากัจจายนเถระ
30 เมษายน 2563
33
375 375-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 4 เรื่องท่านพระอนุรุทธเถระ
30 เมษายน 2563
10
374 374-ตอบปัญหาการนำปัจจัย 24 มาใช้ประโยชน์
30 เมษายน 2563
20
373 373-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 3 เรื่องท่านพระเพฬัฏฐสีสเถระ
30 เมษายน 2563
8
372 372-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 2 เรื่องท่านพระมหากัสสปเถระ
30 เมษายน 2563
8
371 371-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 1 เรื่องหมอชีวก
30 เมษายน 2563
16
370 370-มหาตัณหาสังขยสูตร 12 การปฏิบัติฝ่ายดับทุกข์
23 เมษายน 2563
5
369 369-มหาตัณหาสังขยสูตร 11 อริยธรรมพื้นฐาน 4 และงานสมาธิ
16 เมษายน 2563
10
368 368-มหาตัณหาสังขยสูตร 10 อริยสีลขันธ์ทำให้ได้สุขไม่มีโทษ
16 เมษายน 2563
5
367 367-มหาตัณหาสังขยสูตร 9 เริ่มต้นกระบวนธรรมฝ่ายวิวัฏฏะ
16 เมษายน 2563
7
366 366-มหาตัณหาสังขยสูตร 8 เพลินเวทนาเป็นอุปาทานสืบต่อทุกข์
2 เมษายน 2563
4
365 365-มหาตัณหาสังขยสูตร 7 อวิชชามีวัฏฏะสงสารเป็นมูล
2 เมษายน 2563
5
364 364-พระอริยะ 108 และการบรรลุอรหันต์บัลลังก์เดียว
2 เมษายน 2563
7
363 363-มหาตัณหาสังขยสูตร 6 ข้ามพ้นสงสัย16ข้อเข้าถึงนิพพาน
2 เมษายน 2563
5
362 362-ตอบปัญหาการถือเอาประโยชน์จาก COVID 19
19 มีนาคม 2563
6
361 361-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาขันธ์ 5 แยกเป็น 7 ประเด็น
19 มีนาคม 2563
7
360 360-ตอบปัญหาความเชื่อมโยงอนุสัย 3 กับเวทนา 3
19 มีนาคม 2563
5
359 359-มหาตัณหาสังขยสูตร 5 ความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งกองทุกข์
19 มีนาคม 2563
5
358 358-มหาตัณหาสังขยสูตร 4 เหตุปัจจัยแห่งขันธ์ 5
20 กุมภาพันธ์ 2563
3
357 357-เชื่อมโยงไตรลักษณ์ อินทรีย์ 5 และการบรรลุธรรม
20 กุมภาพันธ์ 2563
19
356 356-มหาตัณหาสังขยสูตร 3 ขันธ์ 5 ขันธ์เกิด ขันธ์ดับ
20 กุมภาพันธ์ 2563
3
355 355-มหาตัณหาสังขยสูตร 2 วิญญาณเกิดเพราะอาศัยปัจจัย
20 กุมภาพันธ์ 2563
4
354 354-มหาตัณหาสังขยสูตร 1 สาติภิกษุเห็นผิดว่าวิญญาณวนเวียน
6 กุมภาพันธ์ 2563
5
353 353-ตอบปัญหาอนุปัสสนา 7 เชื่อมโยงกับธรรมอื่น
6 กุมภาพันธ์ 2563
2
352 352-ตอบปัญหาการปฏิบัติสติปัฏฐานสมบูรณ์แบบ
23 มกราคม 2563
9
351 351-จูฬตัณหาสังขยสูตร 3 ท้าวสักกะเกิดสังเวชนึกถึงธรรมได้
23 มกราคม 2563
3
350 350-จูฬตัณหาสังขยสูตร 2 พระมหาโมคคัลลานะถามท้าวสักกะ
19 ธันวาคม 2562
4
349 349-ตอบปัญหาภาวนาทางมโนทวารโดยพิจารณาปัญจทวาร
19 ธันวาคม 2562
3
348 348-จูฬตัณหาสังขยสูตร 1 ธรรมทั้งปวงไม่ควรเพื่อจะยึดมั่น
19 ธันวาคม 2562
5
347 347-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 10 ทรงบัญญัติสติปัฏฐานเพื่อการละทิฏฐิ
5 ธันวาคม 2562
1
346 346-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาอาหาร 4
5 ธันวาคม 2562
4
345 345-ตอบปัญหาวิธีโยนิโสมนสิการเนกขัมมสังกัปปะ
5 ธันวาคม 2562
4
344 344-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 9 เรื่องที่ทรงไม่พยากรณ์และทรงพยากรณ์
21 พฤศจิกายน 2562
2
343 343-ตอบปัญหา ความรู้สัจจะ 4 ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
21 พฤศจิกายน 2562
4
342 342-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 8 เงื่อนไขการตรัสแสดงเรื่องต่าง ๆ
21 พฤศจิกายน 2562
3
341 341-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 7 ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของพระอรหันต์
21 พฤศจิกายน 2562
3
340 340-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 6 อานิสงส์ 4 ประการพึงหวังจากความสุข
7 พฤศจิกายน 2562
3
339 339-ตอบปัญหาการเจริญมรรครู้สัจจะเพื่อละมิจฉามรรค
7 พฤศจิกายน 2562
4
338 338-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 5.เหตุที่ทรงอนุญาตปัจจัย 4
31 ตุลาคม 2562
195
337 337-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 4.ธรรมที่ควรสังคายนาทั้งด้านอรรถะและพยัญชนะ
31 ตุลาคม 2562
241
336 336-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 3.พรหมจรรย์บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ 13 อย่าง
17 ตุลาคม 2562
230
335 335-ตอบปัญหาวิธีเจริญมรรคที่สะดวกที่สุด
17 ตุลาคม 2562
272
334 334-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 2.ลักษณะธรรมวินัยและพระศาสดา
17 ตุลาคม 2562
261
333 333-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 1.เนื้อหาย่อและเหตุเกิดพระสูตร,
19 กันยายน 2562
230
332 332-ตอบปัญหา จากใต้เจตนาสู่เหนือเจตนา
19 กันยายน 2562
209
331 331-สํ.ข. ราหุลสูตร, รู้เห็นอย่างไร อหังการมมังการไม่เกิด
19 กันยายน 2562
259
330 330-ฉันนสูตร ความไม่มีย่อมไม่มี และ ความมีย่อมไม่มี
12 กันยายน 2562
245
329 329-สํ.ข.เขมกสูตร 2.วิธีปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสละเอียด
12 กันยายน 2562
236
328 328-สํ.ข.เขมกสูตร 1.สำคัญว่าเรามี แต่ไม่มีความเห็นผิด
15 สิงหาคม 2562
293
327 327-การรวมองค์มรรคในอานาปานสติ 16 ขั้น
15 สิงหาคม 2562
294
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ