ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,679
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 436 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,226 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,005 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,143 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,632 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 338 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
338 338-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 5.เหตุที่ทรงอนุญาตปัจจัย 4
31 ตุลาคม 2562
195
337 337-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 4.ธรรมที่ควรสังคายนาทั้งด้านอรรถะและพยัญชนะ
31 ตุลาคม 2562
241
336 336-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 3.พรหมจรรย์บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ 13 อย่าง
17 ตุลาคม 2562
228
335 335-ตอบปัญหาวิธีเจริญมรรคที่สะดวกที่สุด
17 ตุลาคม 2562
262
334 334-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 2.ลักษณะธรรมวินัยและพระศาสดา
17 ตุลาคม 2562
260
333 333-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 1.เนื้อหาย่อและเหตุเกิดพระสูตร,
19 กันยายน 2562
230
332 332-ตอบปัญหา จากใต้เจตนาสู่เหนือเจตนา
19 กันยายน 2562
209
331 331-สํ.ข. ราหุลสูตร, รู้เห็นอย่างไร อหังการมมังการไม่เกิด
19 กันยายน 2562
257
330 330-ฉันนสูตร ความไม่มีย่อมไม่มี และ ความมีย่อมไม่มี
12 กันยายน 2562
244
329 329-สํ.ข.เขมกสูตร 2.วิธีปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสละเอียด
12 กันยายน 2562
232
328 328-สํ.ข.เขมกสูตร 1.สำคัญว่าเรามี แต่ไม่มีความเห็นผิด
15 สิงหาคม 2562
290
327 327-การรวมองค์มรรคในอานาปานสติ 16 ขั้น
15 สิงหาคม 2562
287
326 326-สํ.ข.อัสสชิสูตร สมาธิไม่ใช่สาระในพระศาสนา
15 สิงหาคม 2562
286
325 325-สํ.ข.วักกลิสูตร พระวักกลิปรินิพพานตอนฆ่าตัวตาย
1 สิงหาคม 2562
331
324 324-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร 2 เวทนาเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยง
18 กรกฎาคม 2562
294
323 323-ตอบปัญหาการพิจารณาวิปริณามทุกข์
18 กรกฎาคม 2562
309
322 322-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร 1 อายตนะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน
18 กรกฎาคม 2562
312
321 321-สํ.ข.อนุราธสูตร บัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับนิพพานเท่านั้น
18 กรกฎาคม 2562
306
320 320-สํ.ข.ยมกสูตร 3 ขันธ์ 5 เป็นสังขตะและเป็นผู้ฆ่า
4 กรกฎาคม 2562
320
319 319-สํ.ข.ยมกสูตร 2 อุปมาขันธ์ 5 เป็นเพชรฆาตมือสังหาร
4 กรกฎาคม 2562
293
318 318-สํ.ข.ยมกสูตร 1 สัตว์ไม่มีในขันธ์ 5 และไม่มีนอกจากขันธ์ 5
27 มิถุนายน 2562
323
317 317-ตอบปัญหาการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทให้ได้รับประโยชน์
27 มิถุนายน 2562
327
316 316-สํ.ข.ติสสสูตร เจอทางแยกให้ยึดทางขวาคืออริยมรรค
27 มิถุนายน 2562
333
315 315-สํ.ข.อานันทสูตร ตัวเราไม่มีจริงดุจเงาหน้าในกระจก
27 มิถุนายน 2562
310
314 314-อุปาทาปริตัสสนาสูตร 2 ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
281
313 313-อุปาทาปริตัสสนาสูตร 1 ความสะดุ้งเพราะถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
312
312 312-สํ.ข.สมาธิสูตร 2 อัตถังคมของขันธ์ 5
16 พฤษภาคม 2562
307
311 311-ตอบปัญหาการวิเคราะห์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาท
16 พฤษภาคม 2562
303
310 310-สํ.ข.สมาธิสูตร 1 สมุทยของขันธ์ 5
16 พฤษภาคม 2562
299
309 309-ขันธสูตร ความต่างขันธ์ 5 กับ อุปาทานขันธ์ 5
2 พฤษภาคม 2562
305
308 308-ตอบปัญหาการพิจารณาอริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์
2 พฤษภาคม 2562
320
307 307-สมนุปัสสนาสูตร ปุถุชนไม่มีสุตะ จึงเห็นผิด
2 พฤษภาคม 2562
314
306 306-ตอบปัญหาโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
311
305 305-มหาเวทัลลสูตร 6 อกุปปาเจโตวิมุตติเลิศที่สุด
18 เมษายน 2562
317
304 304-มหาเวทัลลสูตร 5 อัปปมาณาเจโตวิมุตติเป็นต้น
18 เมษายน 2562
303
303 303-ตอบปัญหาการพิจารณาปัจจัย 24 เพื่อละทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
247
302 302-มหาเวทัลลสูตร 3 ปัจจัยสัมมาทิฏฐิเป็นต้น
4 เมษายน 2562
279
301 298-อนุมานสูตร 2 การอนุมานตนด้วยตนเอง
7 มีนาคม 2562
385
300 297-อนุมานสูตร 1 เหตุทำให้เป็นผู้ว่ายาก 16 อย่าง
7 มีนาคม 2562
393
299 301-มหาเวทัลลสูตร 2 เวทนา สัญญา และวิญญาณ
21 มีนาคม 2562
416
298 299-มหาเวทัลลสูตร 1 มัคคญาณกับวิปัสสนาญาณ
21 มีนาคม 2562
368
297 300-ตอบปัญหาการพิจารณาอิทัปปัจจยตา
21 มีนาคม 2562
410
296 296-ม.มู.ภยเภรวสูตร 4 การบรรลุฌานและวิชชา
21 กุมภาพันธ์ 2562
421
295 295-ตอบปัญหาพัฒนาการขององค์มรรคประจำ
21 กุมภาพันธ์ 2562
418
294 294-ม.มู.ภยเภรวสูตร 3 วิธีกำจัดความกลัวและความขลา
21 กุมภาพันธ์ 2562
400
293 293-ม.มู.ภยเภรวสูตร 2 เหตุให้เกิดความกลัวตอนอยู่
7 กุมภาพันธ์ 2562
370
292 292-ตอบปัญหาความละเอียดของสัมมาสังกัปปะ
7 กุมภาพันธ์ 2562
382
291 291-ม.มู.ภยเภรวสูตร 1 นิทานของพระสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2562
368
290 290-เทวธาวิตักกสูตร 4 อุปมาฝูงเนื้ออาศัยบึงใหญ่
17 มกราคม 2562
393
289 288-เทวธาวิตักกสูตร 3 ฌาน 4 ลักษณะสมาธิ 8 วิชชา
17 มกราคม 2562
405
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 338 รายการ