ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 08. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอังคาร จำนวน 90 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
90 090-นิพพาน ตอนที่6
22 พฤศจิกายน 2554
1994
89 089-นิพพาน ตอนที่5
18 ตุลาคม 2554
1968
88 088-นิพพาน ตอนที่4
27 กันยายน 2554
2117
87 087-นิพพาน ตอนที่3
20 กันยายน 2554
1910
86 086-นิพพาน ตอนที่2
16 สิงหาคม 2554
2098
85 085-นิพพาน ตอนที่1
2 สิงหาคม 2554
2372
84 084-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่6
26 กรกฎาคม 2554
2027
83 083-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่5
21 มิถุนายน 2554
1979
82 082-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่4
7 มิถุนายน 2554
2128
81 081-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่3
24 พฤษภาคม 2554
1875
80 080-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่2
3 พฤษภาคม 2554
2062
79 079-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่1
26 เมษายน 2554
2226
78 078-อินทรียสังวร ตอนที่6
5 เมษายน 2554
2070
77 077-อินทรียสังวร ตอนที่5
22 มีนาคม 2554
2199
76 076-อินทรียสังวร ตอนที่4
15 มีนาคม 2554
2242
75 075-อินทรียสังวร ตอนที่3
15 กุมภาพันธ์ 2554
2022
74 074-อินทรียสังวร ตอนที่2
1 กุมภาพันธ์ 2554
2260
73 073-อินทรียสังวร ตอนที่1
25 มกราคม 2554
2333
72 072-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่10
18 มกราคม 2554
2190
71 071-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่9
21 ธันวาคม 2553
2110
70 070-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่8
14 ธันวาคม 2553
2348
69 069-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่7
23 พฤศจิกายน 2553
2096
68 068-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่6
16 พฤศจิกายน 2553
1983
67 067-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
19 ตุลาคม 2553
2206
66 066-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่4
5 ตุลาคม 2553
2185
65 065-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่3
28 กันยายน 2553
2171
64 064-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
7 กันยายน 2553
2150
63 063-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
17 สิงหาคม 2553
2268
62 062-เหตุแห่งวิมุตติ
3 สิงหาคม 2553
2186
61 061-ธรรมะที่เห็นด้วยปัญญาแล้วจึงละได้
20 กรกฎาคม 2553
2274
60 060-ธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งความเจริญ
6 กรกฎาคม 2553
2088
59 059-ธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อม
15 มิถุนายน 2553
1905
58 058-ธรรมะที่ควรละ
1 มิถุนายน 2553
2163
57 057-ธรรมะที่ควรรู้โดยรอบ
18 พฤษภาคม 2553
2251
56 056-ธรรมะที่ควรเจริญ
4 พฤษภาคม 2553
2305
55 055-ธรรมะมีอุปการะมาก
20 เมษายน 2553
2140
54 054-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข
16 มีนาคม 2553
2333
53 053-ความสุข
2 มีนาคม 2553
2042
52 052-มงคล ตอนที่2
16 กุมภาพันธ์ 2553
1860
51 051-มงคล ตอนที่1
2 กุมภาพันธ์ 2553
2042
50 050-หลักการฝึกอธิจิต
19 มกราคม 2553
2130
49 049-อธิฏฐานธรรม
5 มกราคม 2553
1925
48 048-มหากัมมวิภังค์
15 ธันวาคม 2552
1997
47 047-อนมตัคคสังสาร
17 พฤศจิกายน 2552
1929
46 045-สัลเลขธรรม ตอนที่ 2
6 ตุลาคม 2552
1815
45 044-สัลเลขธรรม ตอนที่ 1
15 กันยายน 2552
2024
44 043-สายกลาง
15 กันยายน 2552
2076
43 042-เทวดา-พระพุทธเจ้า
18 สิงหาคม 2552
2097
42 041-โสตาปัตติยังคะ
4 สิงหาคม 2552
1939
41 040-อัตตบัญญัติ
21 กรกฎาคม 2552
1889
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ