ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. ชมรมคนรู้ใจ จำนวน 75 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
75 075-ความสุข ตอนที่4
9 ธันวาคม 2557
1840
74 074-ความสุข ตอนที่3
7 ตุลาคม 2557
1893
73 073-ความสุข ตอนที่2
5 สิงหาคม 2557
2021
72 072-ความสุข ตอนที่1
4 มิถุนายน 2557
5732
71 071-กรรมบถ10 ตอนที่5
1 เมษายน 2557
1873
70 070-กรรมบถ10 ตอนที่4
11 มีนาคม 2557
1971
69 069-กรรมบถ10 ตอนที่3
17 ธันวาคม 2556
1972
68 068-กรรมบถ10 ตอนที่2
12 พฤศจิกายน 2556
2091
67 067-กรรมบถ10 ตอนที่1
8 ตุลาคม 2556
2194
66 066-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่9
10 กันยายน 2556
2011
65 065-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่8
20 สิงหาคม 2556
1931
64 064-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่7
23 กรกฎาคม 2556
1792
63 063-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่6
11 มิถุนายน 2556
2136
62 062-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่5
14 พฤษภาคม 2556
1984
61 061-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่4
27 กุมภาพันธ์ 2556
2181
60 060-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่3
11 ธันวาคม 2555
2130
59 059-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่2
27 พฤศจิกายน 2555
1969
58 058-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่1
10 ตุลาคม 2555
2225
57 057-นิพพาน ตอนที่6
11 กันยายน 2555
2226
56 056-นิพพาน ตอนที่5
28 สิงหาคม 2555
2020
55 055-นิพพาน ตอนที่4
10 กรกฎาคม 2555
2233
54 054-นิพพาน ตอนที่3
27 มิถุนายน 2555
2121
53 053-นิพพาน ตอนที่2
29 พฤษภาคม 2555
2155
52 052-นิพพาน ตอนที่1
24 เมษายน 2555
2412
51 051-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่11
27 มีนาคม 2555
2262
50 050-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่10
28 กุมภาพันธ์ 2555
2202
49 049-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่9
31 มกราคม 2555
2226
48 048-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่8
13 ธันวาคม 2554
2141
47 047-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่7
13 กันยายน 2554
2327
46 046-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่6
9 สิงหาคม 2554
2154
45 045-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
12 กรกฎาคม 2554
2262
44 044-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่4
8 มิถุนายน 2554
2262
43 043-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่3
10 พฤษภาคม 2554
2221
42 042-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
12 เมษายน 2554
2281
41 041-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
8 มีนาคม 2554
2727
40 040-อริยสัจ4 ตอนที่5
11 มกราคม 2554
2408
39 039-อริยสัจ4 ตอนที่4
7 ธันวาคม 2553
2194
38 038-อริยสัจ4 ตอนที่3
12 ตุลาคม 2553
2103
37 037-อริยสัจ4 ตอนที่2
14 กันยายน 2553
2502
36 036-อริยสัจ4 ตอนที่1
10 สิงหาคม 2553
2366
35 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่4
8 มิถุนายน 2553
2178
34 034-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่3
9 กุมภาพันธ์ 2553
2283
33 033-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่2
8 ธันวาคม 2552
2237
32 032-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่1
10 พฤศจิกายน 2552
2507
31 031-ปัญญาญาณ ตอนที่4
13 ตุลาคม 2552
2435
30 030-ปัญญาญาณ ตอนที่3
8 กันยายน 2552
2311
29 007-ไตรสิกขา
9 ตุลาคม 2550
2136
28 006-ปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัติ
11 กันยายน 2550
2548
27 005-ลำดับของการศึกษา
14 สิงหาคม 2550
2334
26 004-หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
10 กรกฎาคม 2550
2193
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ