ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,839
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 605 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,310 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,091 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,246 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,716 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,079 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. วินัยปิฎก จำนวน 73 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
73 073-นิสสัคคิย9 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยม2คนเตรียมถวาย
24 มกราคม 2564
8
72 072-นิสสัคคิย8 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยมเตรียมถวาย
25 มกราคม 2564
9
71 071-นิสสัคคิย7 ภิกษุขอจีวรเกินกว่าที่กำหนดไว้
25 มกราคม 2564
7
70 070-นิสสัคคิย6 ภิกษุขอจีวรคฤหัสถ์ไม่ใช่ญาติ
25 มกราคม 2564
6
69 069-นิสสัคคิย5 ภิกษูรับจีวรจากมือของภิกษุณีไม่ใช่ญาติ
18 มกราคม 2564
14
68 068-นิสสัคคิย4 ภิกษุใช้ภิกษุณีซักย้อมหรือทุบจีวรใช้แล้ว
18 มกราคม 2564
10
67 067-นิสสัคคิย3 ภิกษุเก็บอกาลจีวรได้ไม่เกิน1เดือน
13 มกราคม 2564
12
66 066-นิสสัคคิย2(2) ที่เก็บจีวร15 นิสสัคคิย9 ทุกกฏ3
13 มกราคม 2564
7
65 065-นิสสัคคิย2(1) ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรสิ้น1ราตรี
11 มกราคม 2564
8
64 064-นิสสัคคิย1(2) นิสสัคคิยปาจิตตีย์10กรณีและทุกกฏ3กรณี
11 มกราคม 2564
11
63 063-นิสสัคคิย1(1) ภิกษุเก็บอติเรกจีวรได้มากสุด10วัน
8 มกราคม 2564
27
62 062-อนิยต2 ภิกษุนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง
4 มกราคม 2564
21
61 061-อนิยต1 ภิกษุนั่งในที่ลับตากับหญิงสองต่อสอง
4 มกราคม 2564
21
60 060-สรุปสังฆาทิเสส13สิกขาบท
4 มกราคม 256ภ
10
59 059-(สํฆาทิเสส13)กุลทูสกสิกขาบท ภิกษุทำลายศรัทธาชาวบ้าน
30 พฤศจิกายน 2563
35
58 058-(สํฆาทิเสส12)ทุพพจสิกขาบท ภิกษุทำตนให้เป็นผู้สอนไม่ได้
26 พฤศจิกายน 2563
32
57 057-(สํฆาทิเสส11)สํฆเภทานุวัตตกสิกขาบท ภิกษุสนับสนุนผู้ทำสังฆเภท
26 พฤศจิกายน 2563
26
56 056-(สํฆาทิเสส10)สังฆเภทสิกขาบท2 วิธีสวดสมนุภาสน์และแจงอาบัติ
20 ตุลาคม 2563
29
55 055-(สํฆาทิเสส10)สังฆเภทสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
20 ตุลาคม 2563
26
54 054-(สํฆาทิเสส9)ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท2 เลส10และแจงอาบัติ
20 ตุลาคม 2563
26
53 053-(สํฆาทิเสส9)ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
12 ตุลาคม 2563
52
52 052-(สํฆาทิเสส8)ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท2 แจกแจงอาบัติ
12 ตุลาคม 2563
30
51 051-(สํฆาทิเสส8)ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
11 มิถุนายน 2562
598
50 050-(สํฆาทิเสส7)วิหารการสิกขาบท เหตุเกิด พระบัญญัติ และแจกแจงอาบัติ
23 พฤษภาคม 2562
529
49 049-(สํฆาทิเสส6)กุฏิการสิกขาบท3 การแจกแจงเงื่อนไขอาบัติ
23 พฤษภาคม 2562
485
48 048-(สํฆาทิเสส6)กุฏิการสิกขาบท2 พระบัญญัติ ขยายความ และแจกแจงอาบัติ
17 พฤษภาคม 2562
575
47 047-(สํฆาทิเสส6)กุฏิการสิกขาบท1 เหตุเกิดและโทษของการขอ
9 พฤษภาคม 2562
470
46 046-ปัญจมสังฆาทิเสส3 ลักษณะที่เข้าข่ายต้องอาบัติชักสื่อ
20 มีนาคม 2560
1328
45 045-ปัญจมสังฆาทิเสส2 หญิง10จำพวกและภรรยา10จำพวก
20 มีนาคม 2560
1168
44 044-ปัญจมสังฆาทิเสส1 เหตุเกิดเรื่องภิกษุชักสื่อ
30 มกราคม 2560
1366
43 043-จตุตถสังฆาทิเสส มีจิตกำหนัดพูดชมการบำเรอตนด้วยกาม
30 มกราคม 2560
1284
42 042-ตติยสังฆาทิเสส2 วินีตวัตถุ
16 มกราคม 2560
1280
41 041-ตติยสังฆาทิเสส1 มีจิตกำหนัดกล่าววาจาชั่วหยาบ
16 มกราคม 2560
1265
40 040-ทุติยสังฆาทิเสส3 ลักษณะที่เข้าข่ายอาบัติและวินีตวัตถุ
26 ธันวาคม 2559
1273
39 039-ทุติยสังฆาทิเสส2 ลักษณะที่เข้าข่ายอาบัติ
26 ธันวาคม 2559
1290
38 038-ทุติยสังฆาทิเสส1 มีจิตกำหนัดถูกต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเสส
19 ธันวาคม 2559
1215
37 037-ปฐมสังฆาทิเสส3 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว
19 ธันวาคม 2559
1213
36 036-ปฐมสังฆาทิเสส2 ลักษณะที่เข้าข่ายต้องอาบัติ
28 พฤศจิกายน 2559
1366
35 035-ปฐมสังฆาทิเสส1 จงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องสังฆาทิเสส
28 พฤศจิกายน 2559
1402
34 034-จตุตถปาราชิก7 บุพพกรรมของเปรตจมอยู่ในหลุมคูถเป็นต้น
21 พฤศจิกายน 2559
1338
33 033-จตุตถปาราชิก6 บุพพกรรมของเปรตร่างโครงกระดูกเป็นต้น
21 พฤศจิกายน 2559
1344
32 032-จตุตถปาราชิก5 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว
7 พฤศจิกายน 2559
1331
31 031-จตุตถปาราชิก4 อวดอุตตริมนุสสธรรมแบบต่างๆ
7 พฤศจิกายน 2559
1437
30 030-จตุตถปาราชิก3 ลักษณะการอวดอุตริมนุสสธรรม
17 ตุลาคม 2559
1364
29 029-จตุตถปาราชิก2 พระบัญญัติและอนุบัญญัติ
17 ตุลาคม 2559
1278
28 028-จตุตถปาราชิก1 เหตุเกิดเรื่อง
12 กันยายน 2559
1314
27 027-ตติยปาราชิก6 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว2
25 เมษายน 2559
1448
26 026-ตติยปาราชิก5 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว1
25 เมษายน 2559
1383
25 025-ตติยปาราชิก4 ขยายความพระบัญญัติ2
4 เมษายน 2559
1380
24 024-ตติยปาราชิก3 ขยายความพระบัญญัติ1
4 เมษายน 2559
1393
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ