ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,675
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 412 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,219 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 1,993 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,138 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,624 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,009 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. วินัยปิฎก จำนวน 53 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
53 053-(สํฆาทิเสส9)ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
12 ตุลาคม 2563
44
52 052-(สํฆาทิเสส8)ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท2 แจกแจงอาบัติ
12 ตุลาคม 2563
26
51 051-(สํฆาทิเสส8)ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
11 มิถุนายน 2562
597
50 050-(สํฆาทิเสส7)วิหารการสิกขาบท เหตุเกิด พระบัญญัติ และแจกแจงอาบัติ
23 พฤษภาคม 2562
529
49 049-(สํฆาทิเสส6)กุฏิการสิกขาบท3 การแจกแจงเงื่อนไขอาบัติ
23 พฤษภาคม 2562
485
48 048-(สํฆาทิเสส6)กุฏิการสิกขาบท2 พระบัญญัติ ขยายความ และแจกแจงอาบัติ
17 พฤษภาคม 2562
575
47 047-(สํฆาทิเสส6)กุฏิการสิกขาบท1 เหตุเกิดและโทษของการขอ
9 พฤษภาคม 2562
470
46 046-ปัญจมสังฆาทิเสส3 ลักษณะที่เข้าข่ายต้องอาบัติชักสื่อ
20 มีนาคม 2560
1328
45 045-ปัญจมสังฆาทิเสส2 หญิง10จำพวกและภรรยา10จำพวก
20 มีนาคม 2560
1167
44 044-ปัญจมสังฆาทิเสส1 เหตุเกิดเรื่องภิกษุชักสื่อ
30 มกราคม 2560
1366
43 043-จตุตถสังฆาทิเสส มีจิตกำหนัดพูดชมการบำเรอตนด้วยกาม
30 มกราคม 2560
1284
42 042-ตติยสังฆาทิเสส2 วินีตวัตถุ
16 มกราคม 2560
1280
41 041-ตติยสังฆาทิเสส1 มีจิตกำหนัดกล่าววาจาชั่วหยาบ
16 มกราคม 2560
1265
40 040-ทุติยสังฆาทิเสส3 ลักษณะที่เข้าข่ายอาบัติและวินีตวัตถุ
26 ธันวาคม 2559
1273
39 039-ทุติยสังฆาทิเสส2 ลักษณะที่เข้าข่ายอาบัติ
26 ธันวาคม 2559
1290
38 038-ทุติยสังฆาทิเสส1 มีจิตกำหนัดถูกต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเสส
19 ธันวาคม 2559
1215
37 037-ปฐมสังฆาทิเสส3 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว
19 ธันวาคม 2559
1210
36 036-ปฐมสังฆาทิเสส2 ลักษณะที่เข้าข่ายต้องอาบัติ
28 พฤศจิกายน 2559
1365
35 035-ปฐมสังฆาทิเสส1 จงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องสังฆาทิเสส
28 พฤศจิกายน 2559
1402
34 034-จตุตถปาราชิก7 บุพพกรรมของเปรตจมอยู่ในหลุมคูถเป็นต้น
21 พฤศจิกายน 2559
1338
33 033-จตุตถปาราชิก6 บุพพกรรมของเปรตร่างโครงกระดูกเป็นต้น
21 พฤศจิกายน 2559
1344
32 032-จตุตถปาราชิก5 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว
7 พฤศจิกายน 2559
1331
31 031-จตุตถปาราชิก4 อวดอุตตริมนุสสธรรมแบบต่างๆ
7 พฤศจิกายน 2559
1437
30 030-จตุตถปาราชิก3 ลักษณะการอวดอุตริมนุสสธรรม
17 ตุลาคม 2559
1364
29 029-จตุตถปาราชิก2 พระบัญญัติและอนุบัญญัติ
17 ตุลาคม 2559
1277
28 028-จตุตถปาราชิก1 เหตุเกิดเรื่อง
12 กันยายน 2559
1313
27 027-ตติยปาราชิก6 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว2
25 เมษายน 2559
1448
26 026-ตติยปาราชิก5 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว1
25 เมษายน 2559
1383
25 025-ตติยปาราชิก4 ขยายความพระบัญญัติ2
4 เมษายน 2559
1380
24 024-ตติยปาราชิก3 ขยายความพระบัญญัติ1
4 เมษายน 2559
1393
23 023-ตติยปาราชิก2 พระบัญญัติฆ่ามนุษย์ต้องปาราชิก
28 มีนาคม 2559
1341
22 022-ตติยปาราชิก1 เหตุเกิดเรื่อง
28 มีนาคม 2559
1460
21 021-วินัยปิฎก21 ทุติยปาราชิก6
3 พฤศจิกายน 2557
1652
20 020-วินัยปิฎก20 ทุติยปาราชิก5
3 พฤศจิกายน 2557
1554
19 019-วินัยปิฎก19 ทุติยปาราชิก4
24 มีนาคม 2557
1631
18 018-วินัยปิฎก18 ทุติยปาราชิก3
24 มีนาคม 2557
1689
17 017-วินัยปิฎก17 ทุติยปาราชิก2
3 มีนาคม 2557
1609
16 016-วินัยปิฎก16 ทุติยปาราชิก1
3 มีนาคม 2557
1524
15 015-วินัยปิฎก15 ปฐมปาราชิก11
28 กุมภาพันธ์ 2557
1734
14 014-วินัยปิฎก14 ปฐมปาราชิก10
28 กุมภาพันธ์ 2557
1682
13 013-วินัยปิฎก13 ปฐมปาราชิก9
24 กุมภาพันธ์ 2557
1681
12 012-วินัยปิฎก12 ปฐมปาราชิก8
24 กุมภาพันธ์ 2557
1703
11 011-วินัยปิฎก11 ปฐมปาราชิก7
20 มกราคม 2557
1687
10 010-วินัยปิฎก10 ปฐมปาราชิก6
6 มกราคม 2557
1559
9 009-วินัยปิฎก9 ปฐมปาราชิก5
6 มกราคม 2557
1653
8 008-วินัยปิฎก8 ปฐมปาราชิก4
25 ธันวาคม 2556
1586
7 007-วินัยปิฎก7 ปฐมปาราชิก3
25 ธันวาคม 2556
1679
6 006-วินัยปิฎก6 ปฐมปาราชิก2
24 ธันวาคม 2556
1741
5 005-วินัยปิฎก5 ปฐมปาราชิก1
24 ธันวาคม 2556
1806
4 004-วินัยปิฎก4 กาลสำหรับบัญญัติสิกขาบท
23 ธันวาคม 2556
1719
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ