ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ จำนวน 48 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
48 048-ภาวนา 21 จุดเชื่อมให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ
1 พฤศจิกายน 2562
244
47 047-ภาวนา 20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
227
46 046-ภาวนา 19 แยกสภาวะที่เกิดในชีวิตทั้งหมดเป็นขันธ์ 5
2 สิงหาคม 2562
206
45 045-ภาวนา 18 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือขันธ์ 5
5 กรกฎาคม 2562
209
44 044-ภาวนา 17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
210
43 043-ภาวนา 16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
206
42 042-ภาวนา 15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
201
41 041-ภาวนา 14 การดูในแบบวิปัสสนา
1 มีนาคม 2562
200
40 040-ภาวนา 13 สติปัฏฐานเริ่มต้นวิปัสสนาภาวนา
1 กุมภาพันธ์ 2562
213
39 039-ภาวนา 12 ทำกายคตาสติได้อานิสงส์ 10 ประการ
4 มกราคม 2562
208
38 038-ภาวนา 11 ฝึกสติเตรียมจิตพร้อมรับความจริง
7 ธันวาคม 2561
206
37 037-ภาวนา 10 เจริญกายคตาสติเกิดกุศลวิชชามารไม่ได้ช่อง
2 พฤศจิกายน 2561
209
36 036-ภาวนา 9 สรุปการมีสติรู้กาย
5 ตุลาคม 2561
211
35 035-ภาวนา 8 กายนี้ไม่อาจพ้นป่าช้าไปได้-
7 กันยายน 2561
195
34 034-ภาวนา 7 พิจารณากายไม่พ้นความเป็นศพ
3 สิงหาคม 2561
226
33 033-ภาวนา 6 พิจารณาธาตุ 4 ดินน้ำไฟลมอยู่ในกายนี้
6 กรกฎาคม 2561
212
32 032-ภาวนา 5 พิจารณาส่วนประกอบที่น่าเกลียดในกาย
1 มิถุนายน 2561
207
31 031-ภาวนา 4 ฝึกสติรู้ตัวในอิริยาบถปลีกย่อย
4 พฤษภาคม 2561
190
30 030-ภาวนา 3 หลักการและวิธีฝึกกายคตาสติ
6 เมษายน 2561
174
29 029-ภาวนา 2 ฝึกสติ รู้กายในท่าทางต่างๆ
2 กุมภาพันธ์ 2561
196
28 028-ภาวนา 1 กาย จิต สติ
5 มกราคม 2561
197
27 027-เหตุเจริญด้วยโภคะและพละ
1 ธันวาคม 2560
190
26 026-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่ 3 อายุ 10 80,000 ปี
6 ตุลาคม 2560
216
25 025-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่ 2
1 กันยายน 2560
990
24 024-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่ 1
4 สิงหาคม 2560
1016
23 023-กำเนิดโลก ตอนที่ 4
7 กรกฎาคม 2560
1183
22 022-กำเนิดโลก ตอนที่ 3
2 มิถุนายน 2560
1215
21 021-กำเนิดโลก ตอนที่ 2
5 พฤษภาคม 2560
1218
20 020-กำเนิดโลก ตอนที่ 1
7 เมษายน 2560
1348
19 019-เทวทูต 3 เตือนให้ไม่ประมาทเร่งทำความดี
6 มกราคม 2560
1254
18 018-ลักษณะและบุพพกรรมของเปรต
1 ธันวาคม 2559
1301
17 017-สวดอ้อนวอนไม่ได้และคติของนักแสดง
7 ตุลาคม 2559
1326
16 016-กรรมคด คติคด กรรมตรง คติตรง
2 กันยายน 2559
1427
15 015-พิจารณาเห็นชั่วจึงละบาปทุจริตได้
5 สิงหาคม 2559
1431
14 014-โทษของศีลวิบัติและอานิสงส์ของศีลสมบัติ
1 กรกฎาคม 2559
1416
13 013-ธรรม 40 ประการนำไปนรก สวรรค์
3 มิถุนายน 2559
1615
12 012-ธรรม 40 ประการนำไปนรก
6 พฤษภาคม 2559
1366
11 011-ธรรม 10 ประการนำไปสวรรค์
1 เมษายน 2559
1357
10 010-ธรรม 10 ประการนำไปนรก-สวรรค์
11 มีนาคม 2559
1561
9 009-มีชีวิตไม่ติดหนี้
5 กุมภาพันธ์ 2559
1387
8 008-อธิบายปฏิจจสมุปบาท 3 แบบและฝ่ายดับ
8 มกราคม 2559
1470
7 007-เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี
27 พฤศจิกายน 2558
1484
6 006-เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
29 ตุลาคม 2558
1492
5 005-เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี
2 ตุลาคม 2558
1531
4 004-เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
4 กันยายน 2558
1475
3 003-เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
7 สิงหาคม 2558
1548
2 002-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 กรกฎาคม 2558
1546
1 001-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
1470
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ