ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ศึกษาธรรมตามพระบาลี จำนวน 78 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
78 090-นิพพาน ตอนที่6
22 พฤศจิกายน 2554
1676
77 089-นิพพาน ตอนที่5
18 ตุลาคม 2554
1535
76 088-นิพพาน ตอนที่4
27 กันยายน 2554
1419
75 087-นิพพาน ตอนที่3
20 กันยายน 2554
1407
74 086-นิพพาน ตอนที่2
16 สิงหาคม 2554
1439
73 085-นิพพาน ตอนที่1
2 สิงหาคม 2554
1674
72 084-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่6
26 กรกฎาคม 2554
1316
71 083-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่5
21 มิถุนายน 2554
1259
70 082-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่4
7 มิถุนายน 2554
1416
69 081-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่3
24 พฤษภาคม 2554
1516
68 080-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่2
3 พฤษภาคม 2554
1479
67 079-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่1
26 เมษายน 2554
1479
66 078-อินทรียสังวร ตอนที่6
5 เมษายน 2554
1443
65 077-อินทรียสังวร ตอนที่5
22 มีนาคม 2553
1547
64 076-อินทรียสังวร ตอนที่4
15 มีนาคม 2554
1606
63 075-อินทรียสังวร ตอนที่3
15 กุมภาพันธ์ 2554
1493
62 074-อินทรียสังวร ตอนที่2
1 กุมภาพันธ์ 2554
1388
61 073-อินทรียสังวร ตอนที่1
25 มกราคม 2554
1448
60 071-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่9
21 ธันวาคม 2553
1415
59 070-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่8
14 ธันวาคม 2553
1433
58 069-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่7
23 พฤศจิกายน 2553
1394
57 068-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่6
16 พฤศจิกายน 2553
1591
56 067-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
19 ตุลาคม 2553
1552
55 066-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่4
5 ตุลาคม 2553
1462
54 065-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่3
28 กันยายน 2553
1602
53 064-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
7 กันยายน 2553
1447
52 063-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
17 สิงหาคม 2553
1427
51 062-เหตุแห่งวิมุตติ
3 สิงหาคม 2553
1463
50 061-ธรรมะที่เห็นด้วยปัญญาแล้วจึงละได้
20 กรกฎาคม 2553
1568
49 060-ธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งความเจริญ
6 กรกฎาคม 2553
1476
48 059-ธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อม
15 มิถุนายน 2553
1390
47 058-ธรรมะที่ควรละ
1 มิถุนายน 2553
1389
46 057-ธรรมะที่ควรรู้โดยรอบ
18 พฤษภาคม 2553
1567
45 056-ธรรมะที่ควรเจริญ
4 พฤษภาคม 2553
1422
44 055-ธรรมะมีอุปการะมาก
20 เมษายน 2553
1474
43 054-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข
16 มีนาคม 2553
1461
42 053-ความสุข
2 มีนาคม 2553
1439
41 052-มงคล ตอนที่2
16 กุมภาพันธ์ 2553
1300
40 051-มงคล ตอนที่1
2 กุมภาพันธ์ 2553
1387
39 047-อนมตัคคสังสาร
17 พฤศจิกายน 2552
1547
38 046-ความสิ้นกรรม
3 พฤศจิกายน 2552
1356
37 044-สัลเลขธรรม
15 กันยายน 2552
1500
36 043-สายกลาง
1 กันยายน 2552
1480
35 042-เทวดา-พระพุทธเจ้า
18 สิงหาคม 2552
1506
34 041-โสตาปัตติยังคะ
4 สิงหาคม 2552
1434
33 040-อัตตบัญญัติ
21 กรกฎาคม 2552
1447
32 038-หลักพรหมจรรย์
16 มิถุนายน 2552
1408
31 037-อริยมรรค8 ตอนที่4
2 มิถุนายน 2552
1502
30 036-อริยมรรค8 ตอนที่3
19 พฤษภาคม 2552
1495
29 035-อริยมรรค8 ตอนที่2
28 เมษายน 2552
1430
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ