ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 07. วีดีโอ พระวินัยปิฎก จำนวน 26 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
26 026-สํฆาทิเสส 8 ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท 1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
11 มิถุนายน 2562
291
25 025-สํฆาทิเสส 7 วิหารการสิกขาบท เหตุเกิด พระบัญญัติ และแจกแจงอาบัติ
23 พฤษภาคม 2562
275
24 024-สํฆาทิเสส 6 กุฏิการสิกขาบท 3 การแจกแจงเงื่อนไขอาบัติ
23 พฤษภาคม 2562
264
23 023-สํฆาทิเสส 6 กุฎิการสิกขาบท 2 พระบัญญัติ ขยายความ และแจกแจงอาบัติ
17 พฤษภาคม 2562
276
22 022-สังฆาทิเสส 6 กุฏิการสิกขาบท 1
9 พฤษภาคม 2562
245
21 021-ปัญจมสังฆาทิเสส 3 ลักษณะที่เข้าข่ายต้องอาบัติ
20 มีนาคม 2560
1189
20 020-ปัญจมสังฆาทิเสส 2 หญิง10 จำพวกและภรรยา10 จำพวก
20 มีนาคม 2560
1097
19 019-ตติยสังฆาทิเสส 2 วินีตวัตถุ
16 มกราคม 2560
1282
18 018-ตติยสังฆาทิเสส 1 มีจิตกำหนัดกล่าววาจาชั่วหยาบ
16 มกราคม 2560
1210
17 017-ทุติยสังฆาทิเสส 1 มีจิตกำหนัดถูกต้องกายหญิง
19 ธันวาคม 2559
1240
16 016-ปฐมสังฆาทิเสส 3 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว
19 ธันวาคม 2559
1269
15 015-ปฐมสังฆาทิเสส 2 ลักษณะเข้าข่ายต้องอาบัติ
28 พฤศจิกายน 2559
1885
14 014-ปฐมสังฆาทิเสส 1 จงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน
28 พฤศจิกายน 2559
2016
13 013-จตุตถปาราชิก 7 บุพพกรรมของเปรต 2
21 พฤศจิกายน 2559
1245
12 012-จตุตถปาราชิก 6 บุพพกรรมของเปรต 1
21 พฤศจิกายน 2559
1177
11 011-จตุตถปาราชิก 5 เรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว
7 พฤศจิกายน 2559
1159
10 010-จตุตถปาราชิก 4 อวดอุตตริมนุสสธรรมแบบต่างๆ
7 พฤศจิกายน 2559
1278
9 009-จตุตถปาราชิก 3 ลักษณะการอวดอุตริมนุสสธรรม
17 ตุลาคม 2559
1191
8 008-จตุตถปาราชิก 2 พระบัญญัติและอนุบัญญัติ
17 ตุลาคม 2559
1110
7 007-จตุตถปาราชิก 1
12 กันยายน 2559
1155
6 006-ตติยปาราชิก 6
25 เมษายน 2559
1326
5 005-ตติยปาราชิก 5
25 เมษายน 2559
1321
4 004-ตติยปาราชิก 4
4 เมษายน 2559
1419
3 003-ตติยปาราชิก 3
4 เมษายน 2559
1264
2 002-ตติยปาราชิก 2 พระบัญญัติฆ่ามนุษย์ต้องปาราชิก
28 มีนาคม 2559
1227
1 001-ตติยปาราชิก 1 เหตุเกิดเรื่อง
28 มีนาคม 2559
1173
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ