ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,675
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 412 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,219 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 1,993 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,138 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,624 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,009 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 03. วีดีโอ บรรยายทั่วไป จำนวน 229 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
229 227-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
6 พฤศจิกายน 2562
266
228 226-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-เหตุให้สุขภาพจิตดี
6 พฤศจิกายน 2562
265
227 225-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ธรรมะ คือ อะไร
6 พฤศจิกายน 2562
236
226 224-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ชีวิต คือ อะไร
6 พฤศจิกายน 2562
258
225 223-ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อำเภอปากช่อง-การทำกิจที่ถูกต้องต่ออริยสัจ 4
26 กันยายน 2562
270
224 222-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 4 ฝึกสติสัมปชัญญะและสมาธิ
10 สิงหาคม 2562
306
223 221-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 3 อริยมรรคจัดกลุ่มและการละกิเลส
10 สิงหาคม 2562
295
222 220-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 2 พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร
10 สิงหาคม 2562
286
221 219-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 1 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
10 สิงหาคม 2562
308
220 218-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-จิตและเหตุให้สุขภาพจิตดี
6 สิงหาคม 2562
276
219 217-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
6 สิงหาคม 2562
310
218 216-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ธรรมะคืออะไร?
6 สิงหาคม 2562
299
217 215-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ธรรมะกับการดูแลสุขภาพจิตในการทำงาน
6 สิงหาคม 2562
272
216 213-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ-กฎแห่งธรรมทั้งปวง
16 มิถุนายน 2562
324
215 214-คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ-สรุปธรรมและตอบปัญหา
16 มิถุนายน 2562
335
214 212-วัดกระโจมทอง จ.นนทบุรี-หลักใหญ่แห่งธรรมของพระศาสดา อบรมพระวิปัสสนาจารย์
21 พฤษภาคม 2562
304
213 211-กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร-มหัศจรรย์แห่งสติ
10 เมษายน 2562
318
212 210-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ละนิวรณ์ 5 ด้วยโพชฌงค์ 7
24 มีนาคม 2562
332
211 209-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-นิวรณ์เกิดอวิชชา โพชฌงค์เกิดวิชชา
24 มีนาคม 2562
322
210 208-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ
24 มีนาคม 2562
281
209 207-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ-เพราะยึดมั่นในขันธ์ 5 ความเห็นผิดจึงเกิด
30 กันยายน 2561
305
208 206-กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร-การพัฒนามรรคเพื่อเห็นอริยสัจ
19 สิงหาคม 2561
282
207 205-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 4 วิธีรวมมรรคและเหตุให้ถึงมรรค
15 กรกฎาคม 2561
375
206 204-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 3 แจกแจงขยายความองค์มรรค
15 กรกฎาคม 2561
361
205 203-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าของมรรค
15 กรกฎาคม 2561
398
204 202-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 1 ความหมายและความสำคัญ
15 กรกฎาคม 2561
388
203 201-บ.โตโยต้า ไดฮัทสุฯ.จำกัด-มหัศจรรย์แห่งสติ
24 กรกฎาคม 2561
366
202 200-วัดกระโจมทอง จ.นนทบุรี-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
5 มิถุนายน 2561
806
201 199-บริษัท เอไอเอ จำกัด กรุงเทพมหานคร-ดูจิต ดูใจ ดูตน พ้นทุกข์
14 มิถุนายน 2561
597
200 198-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 22 เพราะยึดมั่นขันธ์ ความเห็นว่า เรามี จึงมี
26 มิถุนายน 2561
591
199 197-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 15 เหตุที่ได้ชื่อว่าอุบาสกและอุบาสกมีศีล
4 พฤษภาคม 2561
542
198 196-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 14 จากสรณคมน์อดีตจนเป็นพระอรหันต์
4 พฤษภาคม 2561
573
197 195-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 13 เหตุที่ศีลมีผลมากกว่าทานเป็นต้น
4 พฤษภาคม 2561
554
196 194-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 12 ฉัตตเทพบุตรชั้นดวงดึงส์
4 พฤษภาคม 2561
579
195 193-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 11 เพราะสรณะหลังจากตายเกิดในสวรรค์
4 พฤษภาคม 2561
543
194 192-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 10 อานิสงส์สรณคมน์เทียบกับบุญกุศลอื่น
4 พฤษภาคม 2561
594
193 191-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 21 แก่นสารในขันธ์ 5 ไม่มี
24 เมษายน 2561
651
192 190-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
615
191 189-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ใส่ใจอานาปานสติให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
611
190 188-ศปท.กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร-กฏเกณฑ์กรรม
9 พฤษภาคม 2561
656
189 187-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ถอนอภิชฌาโทมนัสและละสังโยชน์ 3 ประการ
29 เมษายน 2561
632
188 186-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ปฏิบัติให้ตรงหลักสติปัฏฐาน
29 เมษายน 2561
621
187 185-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ลักษณะของทางเอกคือสติปัฏฐาน 4
29 เมษายน 2561
625
186 184-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก
29 เมษายน 2561
615
185 183-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ จ.สมุทรปราการ -ภพภูมิ 31 ตอนที่ 2
22 เมษายน 2561
993
184 182-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ จ.สมุทรปราการ -ภพภูมิ 31 ตอนที่ 1
22 เมษายน 2561
1020
183 181-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 9 ความเศร้าหมองและความแตกทำลาย
6 เมษายน 2561
792
182 180-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 8 ลำดับผลของบุญจากทานถึงวิปัสสนา
6 เมษายน 2561
936
181 179-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 7 ผลอานิสงส์ของสรณคมน์
6 เมษายน 2561
905
180 178-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 6 ทักขิณา, ทักขิเณยยบุคคล
6 เมษายน 2561
983
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 229 รายการ