ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,679
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 436 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,226 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,005 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,143 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,632 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 12. วีดีโอ บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำนวน 48 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
48 051-กัมมัฏฐาน 17 อานาปานสติ 3 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 3
13 สิงหาคม 2562
316
47 050-กัมมัฏฐาน 16 อานาปานสติ 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
9 กรกฎาคม 2562
244
46 049-กัมมัฏฐาน 15 อานาปานสติ 1 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
13 มิถุนายน 2562
239
45 048-กัมมัฏฐาน 14 กายคตาสติ 14 สาธยายมนต์และพิจารณาความแก่ความเจ็บ
7 พฤษภาคม 2562
251
44 047-กัมมัฏฐาน 13 กายคตาสติ 13 ศพไร้ราคาและไปป่าช้าละความสำคัญผิด
9 เมษายน 2562
257
43 046-กัมมัฏฐาน 12 กายคตาสติ 12 ตัวอย่างการปฏิบัติจนบรรลุ
5 มีนาคม 2562
273
42 045-กัมมัฏฐาน 11 กายคตาสติ 11 กายคตาสติกับพระมหากัสสปะเป็นต้น
12 กุมภาพันธ์ 2562
217
41 044-กัมมัฏฐาน 10 กายคตาสติ 10 วิธีทำกายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
16 มกราคม 2562
215
40 043-กัมมัฏฐาน 9 กายคตาสติ 9 พิจารณากายไม่พ้นศพ
18 ธันวาคม 2561
222
39 042-กัมมัฏฐาน 8 กายคตาสติ 8 วิธีพิจารณากายประกอบด้วยธาตุ 4
13 พฤศจิกายน 2561
213
38 041-กัมมัฏฐาน 7 กายคตาสติ 7 วิธีมองให้เห็นกายเป็นของน่าเกลียด
9 ตุลาคม 2561
224
37 040-กัมมัฏฐาน 6 กายคตาสติ 6 พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
11 กันยายน 2561
222
36 039-กัมมัฏฐาน 5 กายคตาสติ 5 การประกอบสัมปชัญญะ 4
14 สิงหาคม 2561
235
35 038-กัมมัฏฐาน 4 กายคตาสติ 4 ดูอิริยาบถของกาย
30 กรกฎาคม 2561
235
34 037-กัมมัฏฐาน 3 กายคตาสติ 3 อานิสงส์ 10 ประการและปฏิบัติดูลมหายใจ
12 มิถุนายน 2561
258
33 036-กัมมัฏฐาน 2 กายคตาสติ 2 ประโยชน์และอานิสงส์
8 พฤษภาคม 2561
221
32 034-สูตรโสดาบัน49 ธรรมะพื้นฐานและสรุปจบ
13 มีนาคม 2561
270
31 033-สูตรโสดาบัน48 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน41
20 กุมภาพันธ์ 2561
242
30 032-สูตรโสดาบัน47 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน40
9 มกราคม 2561
225
29 030-สูตรโสดาบัน45 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน38
14 พฤศจิกายน 2560
225
28 029-สูตรโสดาบัน44 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน37
17 ตุลาคม 2560
235
27 028-สูตรโสดาบัน43 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน36
12 กันยายน 2560
1025
26 027-สูตรโสดาบัน42 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน35
15 สิงหาคม 2560
926
25 026-สูตรโสดาบัน41 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน34
4 กรกฎาคม 2560
1079
24 024-สูตรโสดาบัน39 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน32
9 พฤษภาคม 2560
1040
23 023-สูตรโสดาบัน38 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน31
18 เมษายน 2560
1255
22 022-สูตรโสดาบัน37 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน30
21 มีนาคม 2560
1295
21 021-สูตรโสดาบัน36 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน29
7 กุมภาพันธ์ 2560
1308
20 020-สูตรโสดาบัน35 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน28
17 มกราคม 2560
1237
19 019-สูตรโสดาบัน34 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน27
20 ธันวาคม 2559
1292
18 018-สูตรโสดาบัน33 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน26
8 พฤศจิกายน 2559
1360
17 017-สูตรโสดาบัน32 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน25
11 ตุลาคม 2559
1266
16 016-สูตรโสดาบัน31 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน24
13 กันยายน 2559
1404
15 015-สูตรโสดาบัน30 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน23
16 สิงหาคม 2559
1299
14 014-สูตรโสดาบัน29 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน22
12 กรกฎาคม 2559
1634
13 013-สูตรโสดาบัน28 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน21
14 มิถุนายน 2559
1471
12 012-สูตรโสดาบัน27 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน20
10 พฤษภาคม 2559
1319
11 011-สูตรโสดาบัน26 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน19
19 เมษายน 2559
1436
10 010-สูตรโสดาบัน25 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน18
15 มีนาคม 2559
1195
9 009-สูตรโสดาบัน24 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน17
9 กุมภาพันธ์ 2559
1500
8 008-สูตรโสดาบัน23 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน16
12 มกราคม 2559
1408
7 007-สูตรโสดาบัน22 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน15
15 ธันวาคม 2558
1468
6 006-สูตรโสดาบัน21 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน14
24 พฤศจิกายน 2558
1454
5 005-สูตรโสดาบัน20 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน12
13 ตุลาคม 2558
1403
4 004-สูตรโสดาบัน18 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน11
18 สิงหาคม 2558
1346
3 003-สูตรโสดาบัน17 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน10
14 กรกฎาคม 2558
1475
2 002-สูตรโสดาบัน16 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน9
30 มิถุนายน 2558
1360
1 001-สูตรโสดาบัน15 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน8
9 พฤษภาคม 2558
1503
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ