ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 08. วีดีโอ มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 71 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
71 073-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 6 การสร้างเมืองปาฏลีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1041
70 072-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 5 อานิสงส์ของการมีศีล 5 ประการ
18 พฤศจิกายน 2560
1004
69 071-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 4 การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1063
68 070-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 3 ภิกขุอปริหานิยธรรมอีก 3 หมวด
18 พฤศจิกายน 2560
1051
67 069-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 2 ภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ประการ
28 ตุลาคม 2560
962
66 068-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 1 วัชชีอปริหานิยธรรม 7 ประการ
28 ตุลาคม 2560
1080
65 067-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 22 สรุปอานิสงส์ 2 อย่าง
23 กันยายน 2560
968
64 066-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 21 มัคคสัจจนิทเทส
23 กันยายน 2560
931
63 065-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 20 นิโรธสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
1115
62 064-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 19 สมุทยสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
919
61 063-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 18 ทุกขสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
950
60 062-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 17 หมวดธรรมคืออริยสัจ 4
22 กรกฎาคม 2560
934
59 061-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 16 หมวดธรรมคือโพชฌงค์ 7
22 กรกฎาคม 2560
911
58 060-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 15 หมวดธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก
24 มิถุนายน 2560
1020
57 059-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 14 หมวดธรรมคือขันธ์ 5
24 มิถุนายน 2560
1161
56 058-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 13 หมวดธรรมคือนิวรณ์ 5
24 มิถุนายน 2560
1142
55 057-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 12 หมวดดูจิตเป็นสักว่าจิต 2
24 มิถุนายน 2560
1176
54 056-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 11 หมวดดูจิตเป็นสักแต่จิต
27 พฤษภาคม 2560
1156
53 055-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 10 หมวดดูเวทนาเป็นสักแต่เวทนา
27 พฤษภาคม 2560
1103
52 054-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 9 หมวดป่าช้า 9 ลักษณะ
27 พฤษภาคม 2560
1031
51 053-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 8 หมวดธาตุมนสิการ
22 เมษายน 2560
1192
50 052-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 7 หมวดปฏิกูลมนสิการ
22 เมษายน 2560
1165
49 051-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 6 หมวดกระทำสัมปชัญญะ
22 เมษายน 2560
1026
48 050-มหาสติปัฏฐานสูตร 5 หมวดอิริยาปถะ
25 มีนาคม 2560
1273
47 049-มหาสติปัฏฐานสูตร 4 หมวดอานาปานะ 2
25 มีนาคม 2560
1197
46 048-มหาสติปัฏฐานสูตร 3 หมวดอานาปานะ 1
25 มีนาคม 2560
1138
45 047-มหาสติปัฏฐานสูตร 2 ขยายความอุทเทส
25 มีนาคม 2560
1236
44 046-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ 1 นิทานและอุทเทส
14 มกราคม 2560
1183
43 045-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 15 สรรเสริญเทศนา
14 มกราคม 2560
1167
42 044-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 14 อาสวักขยญาณ
14 มกราคม 2560
1274
41 043-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 13 ทิพพจักขุญาณ
24 ธันวาคม 2559
1189
40 042-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 12 เจโตปริยญาณเป็นต้น
24 ธันวาคม 2559
1138
39 041-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 11 อิทธิวิธญาณเป็นต้น
24 ธันวาคม 2559
1221
38 040-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 10 วิปัสสนาญาณเป็นต้น
24 ธันวาคม 2559
1120
37 039-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 9 ฌานที่1 ฌานที่2 ฌานที่3 ฌานที่4
26 พฤศจิกายน 2559
1055
36 038-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 8 ละนิวรณ์ ๕ ได้สมาธิ
26 พฤศจิกายน 2559
1294
35 032-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 2
27 สิงหาคม 2559
1179
34 031-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 1
27 สิงหาคม 2559
1269
33 030-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 18
27 สิงหาคม 2559
1170
32 037-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 7
1 ตุลาคม 2559
1233
31 036-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 6
1 ตุลาคม 2559
1249
30 035-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 5
24 กันยายน 2559
1270
29 033-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 3
24 กันยายน 2559
1101
28 029-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 17
23 กรกฎาคม 2559
1163
27 027-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 15
25 มิถุนายน 2559
1276
26 026-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 14
25 มิถุนายน 2559
1276
25 025-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 13
25 มิถุนายน 2559
1243
24 024-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 12
25 มิถุนายน 2559
1297
23 023-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 11 อันตานันตอมราวิกเขป
28 พฤษภาคม 2559
1285
22 022-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 10 เอกัจจสัสสตวาท 4 แบบ
28 พฤษภาคม 2559
1251
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ