ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,679
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 436 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,226 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,005 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,143 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,632 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ คอร์สปฏิบัติธรรม จำนวน 421 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
421 421-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (7).มรรควิธีพาใจให้สงบ
21 กรกฎาคม 2562
316
420 420-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (6).ความเข้าใจที่ครบถ้วนในอริยสัจธรรม
20 กรกฎาคม 2562
290
419 419-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (5).ชีวิตที่เป็นอยู่แม้วันเดียวก็ประเสริฐ
20 กรกฎาคม 2562
317
418 418-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (4).ส่วนประกอบของชีวิต
20 กรกฎาคม 2562
305
417 417-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (3).ชีวิตมีแต่สิ่งหมดสิ้นไป
19 กรกฎาคม 2562
297
416 416-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (2).กิเลสทำให้ใจไม่สงบ
19 กรกฎาคม 2562
308
415 415-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (1).เข้าพรรษาพาใจสงบ
19 กรกฎาคม 2562
286
414 414-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (6).การพิจารณาอายตนะและวิญญาณเพื่อเข้าใจชัดในเวทนา
3 กรกฎาคม 2562
296
413 413-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (5).ความเที่ยง ความสุข อัตตา ไม่มีในขันธ์ 5
2 กรกฎาคม 2562
302
412 412-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (4).มีสติตั้งมั่นที่กายแล้วเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
2 กรกฎาคม 2562
300
411 411-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (3).การพิจารณาธาตุ 4 ขันธ์ 5 เป็นทุกขสัจ
1 กรกฎาคม 2562
279
410 410-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (2).หลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค
1 กรกฎาคม 2562
291
409 409-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (1).เส้นทางเดินของชีวิต
1 กรกฎาคม 2562
308
408 408-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(14).พระรัตนตรัยนำเข้าสู่การปฏิบัติธรรม
15 พฤษภาคม 2562
285
407 407-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(13).สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรม
15 พฤษภาคม 2562
314
406 406-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(12).วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์และหมวดอริยสัจ
14 พฤษภาคม 2562
297
405 405-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(11).ตอบปัญหาธรรม 2
14 พฤษภาคม 2562
290
404 404-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(10).ตอบปัญหาธรรม 1
14 พฤษภาคม 2562
298
403 403-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(9).วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดขันธ์และหมวดอายตนะ
13 พฤษภาคม 2562
278
402 402-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(8).วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์
13 พฤษภาคม 2562
330
401 401-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(7).วิธีปฏิบัติกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา
13 พฤษภาคม 2562
292
400 400-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(6).กำหนดจุด ดูทั้งกาย ประกอบสัมปชัญญะ และพิจารณากาย
12 พฤษภาคม 2562
294
399 399-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(5).เพิ่มการสังเกตฝึกสัมปชัญญะ
12 พฤษภาคม 2562
321
398 398-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(4).ประกอบความเพียรตามที่กำหนดไว้
12 พฤษภาคม 2562
296
397 397-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(3).ฝึกสติรู้อยู่ที่กาย
12 พฤษภาคม 2562
328
396 396-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(2).มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วฝึกจิตและปัญญา
11 พฤษภาคม 2562
306
395 395-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(1).หลักและภาพรวมของการปฏิบัติธรรม
11 พฤษภาคม 2562
303
394 394-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(18).ตอบปัญหาและโอวาทธรรม
27 กุมภาพันธ์ 2562
389
393 393-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(17).ตอบปัญหาธรรม 6
27 กุมภาพันธ์ 2562
378
392 392-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(16).มรรค 4 ละสังโยชน์ 10
27 กุมภาพันธ์ 2562
374
391 391-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(15).ขยายความองค์มรรค
26 กุมภาพันธ์ 2562
392
390 390-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(14).ตอบปัญหาธรรม 5
26 กุมภาพันธ์ 2562
385
389 389-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(13).ตัณหา 3 เป็นเหตุเกิดของทุกข์
26 กุมภาพันธ์ 2562
378
388 388-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(12).ตอบปัญหาธรรม 4
26 กุมภาพันธ์ 2562
353
387 387-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(11).ตอบปัญหาธรรม 3
25 กุมภาพันธ์ 2562
415
386 386-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(10).กัมมัสสกตา กับ มัคคสัมมาทิฏฐิ
25 กุมภาพันธ์ 2562
372
385 385-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(9).ตอบปัญหาธรรม 2
25 กุมภาพันธ์ 2562
369
384 384-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(8).โสดาปัตติมรรคละสังโยชน์ 3 อย่าง
25 กุมภาพันธ์ 2562
420
383 383-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(7).ตอบปัญหาธรรม 1
24 กุมภาพันธ์ 2562
371
382 382-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(6).ขันธ์ 5 เป็นทุกขสัจควรกำหนดรอบรู้
24 กุมภาพันธ์ 2562
406
381 381-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(5).การเห็นธรรมว่าเป็นธรรม
24 กุมภาพันธ์ 2562
384
380 380-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(4).ฝึกปัญญาด้วยหลักอนุปัสสนา 7 อย่าง
24 กุมภาพันธ์ 2562
370
379 379-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(3).ฝึกสัมปชัญญะหัดแยกกาย เวทนา จิต
23 กุมภาพันธ์ 2562
374
378 378-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(2).ฝึกจิตด้วยกายคตาสติ
23 กุมภาพันธ์ 2562
389
377 377-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(1).ปฏิบัติธรรมในแนวทางอริยมรรค
23 กุมภาพันธ์ 2562
401
376 376-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(8).ตอบปัญหาธรรม 3
17 กุมภาพันธ์ 2562
384
375 375-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(7).ตอบปัญหาธรรม 2
17 กุมภาพันธ์ 2562
426
374 374-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(6).กำหนดรู้ทุกข์ เพื่อละสมุทัย แจ้งนิโรธ คือเจริญมรรค
16 กุมภาพันธ์ 2562
395
373 373-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(5).ตอบปัญหาธรรม 1
16 กุมภาพันธ์ 2562
389
372 372-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(4).ปฏิบัติละสักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 สีลัพพตปรามาส
16 กุมภาพันธ์ 2562
405
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 421 รายการ