ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,839
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 605 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,310 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,091 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,246 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,716 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,079 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 11. มูลนิธิบ้านอารีย์ จำนวน 148 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
148 148-วิปัสสนา13 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน5
11 ธันวาคม 2563
47
147 147-วิปัสสนา12 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน4
13 พฤศจิกายน 2563
28
146 146-วิปัสสนา11 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน3
9 ตุลาคม 2563
127
145 145-วิปัสสนา10 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน2
18 กันยายน 2563
127
144 144-วิปัสสนา9 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน1
14 สิงหาคม 2563
212
143 143-วิปัสสนา8 การพิจาณาขันธ์5 ตอน5
10 กรกฎาคม 2563
248
142 142-วิปัสสนา7 การพิจารณาขันธ์5 ตอน4
13 มีนาคม 2563
427
141 141-วิปัสสนา6 การพิจารณาขันธ์5 ตอน3
14 กุมภาพันธ์ 2563
382
140 140-วิปัสสนา5 การพิจารณาขันธ์5 ตอน2
10 มกราคม 2563
405
139 139-วิปัสสนา4 การพิจารณาขันธ์5 ตอน1
20 ธันวาคม 2562
512
138 138-วิปัสสนา3 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา3
29 พฤศจิกายน 2562
633
137 137-วิปัสสนา2 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา2
25 ตุลาคม 2562
562
136 136-วิปัสสนา1 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา
27 กันยายน 2562
649
135 135-อาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาความน่าเกลียดในอาหาร
23 สิงหาคม 2562
728
134 134-อัปปมัญญาภาวนา27 วิธีเจริญอุเบกขาภาวนา
26 กรกฎาคม 2562
607
133 133-อัปปมัญญาภาวนา26 วิธีเจริญมุทิตาภาวนา
31 พฤษภาคม 2562
689
132 132-อัปปมัญญาภาวนา25 วิธีเจริญกรุณาภาวนา2
26 เมษายน 2562
564
131 131-อัปปมัญญาภาวนา24 วิธีเจริญกรุณาภาวนา1
22 มีนาคม 2562
748
130 130-อัปปมัญญาภาวนา23 อุบายบรรเทาความโกรธ7
22 กุมภาพันธ์ 2562
739
129 129-อัปปมัญญาภาวนา22 อุบายบรรเทาความโกรธ6
25 มกราคม 2562
814
128 128-อัปปมัญญาภาวนา21 อุบายบรรเทาความโกรธ5
30 พฤศจิกายน 2561
863
127 127-อัปปมัญญาภาวนา20 อุบายบรรเทาความโกรธ4
26 ตุลาคม 2561
790
126 126-อัปปมัญญาภาวนา19 อุบายบรรเทาความโกรธ3
26 ตุลาคม 2561
776
125 125-อัปปมัญญาภาวนา18 อุบายบรรเทาความโกรธ2
28 กันยายน 2561
818
124 124-อัปปมัญญาภาวนา17 อุบายบรรเทาความโกรธ1
28 กันยายน 2561
911
123 123-อัปปมัญญาภาวนา16 วิธีแผ่เมตตาฌาน132แบบ
10 สิงหาคม 2561
913
122 122-อัปปมัญญาภาวนา15 วิธีเจริญเมตตาจนถึงได้ฌาน
10 สิงหาคม 2561
925
121 121-อัปปมัญญาภาวนา14 วิธีเจริญเมตตาต่อบุคคลต่างๆ
13 กรกฎาคม 2561
924
120 120-อัปปมัญญาภาวนา13 อานิสงส์ขันติ
13 กรกฎาคม 2561
957
119 119-อัปปมัญญาภาวนา12 โทษของความโกรธและอานิสงส์ของขันติ
8 มิถุนายน 2561
948
118 118-อัปปมัญญาภาวนา11 พิจารณาโทษของความโกรธ
8 มิถุนายน 2561
1041
117 117-อัปปมัญญาภาวนา10 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา8
11 พฤษภาคม 2561
875
116 116-อัปปมัญญาภาวนา9 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา7
11 พฤษภาคม 2561
948
115 115-อัปปมัญญาภาวนา8 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา6
20 เมษายน 2561
932
114 114-อัปปมัญญาภาวนา7 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา5
20 เมษายน 2561
998
113 113-อัปปมัญญาภาวนา6 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา4
9 มีนาคม 2561
1157
112 112-อัปปมัญญภาวนา5 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา3
9 มีนาคม 2561
1136
111 111-อัปปมัญญาภาวนา4 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา2
23 กุมภาพันธ์ 2561
1148
110 110-อัปปมัญญาภาวนา3 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา1
23 กุมภาพันธ์ 2561
1106
109 109-อัปปมัญญาภาวนา2 ลักษณะเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
12 มกราคม 2561
1177
108 108-อัปปมัญญาภาวนา1 ความหมายและลักษณะอัปปมัญญา
12 มกราคม 2561
1204
107 107-อุปสมานุสสติ วิธีการเจริญและอานิสงส์
15 ธันวาคม 2560
1169
106 106-เทวตานุสสติ ความสำคัญและวิธีการเจริญ
15 ธันวาคม 2560
1277
105 105-จาคานุสสติ วิธีการเจริญจาคานุสสติ
10 พฤศจิกายน 2560
1220
104 104-สีลานุสสติ2 วิธีการเจริญสีลานุสสติ
10 พฤศจิกายน 2560
1143
103 103-สีลานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์
10 พฤศจิกายน 2560
1222
102 102-สังฆานุสสติ4 การได้สมาธิและอานิสงส์10อย่าง
20 ตุลาคม 2560
1202
101 101-สังฆานุสสติ3 ทักขิเณยโย อัญชลี ปุญญักเขตตัง
20 ตุลาคม 2560
1655
100 100-สังฆานุสสติ2 ญาย สามีจิ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
22 กันยายน 2560
1708
99 099-สังฆานุสสติ1 สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน
22 กันยายน 2560
1769
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ