ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,351
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 468 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 404 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 517 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 994 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,559 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,425 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 11. วีดีโอ มูลนิธิบ้านอารีย์ จำนวน 44 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
44 045-ฌานสมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
25 สิงหาคม 2560
1034
43 044-สรุปพระธรรมคุณ 6 บท
25 สิงหาคม 2560
1018
42 043-ธัมมานุสสติ 5 บทว่า เอหิปัสสิโก, โอปนยิโก
21 กรกฎาคม 2560
1062
41 042-ธัมมานุสสติ 4 บทว่า สันทิฏฐิโก, อกาลิโก
21 กรกฎาคม 2560
978
40 041-ธัมมานุสสติ 1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์ 1
19 พฤษภาคม 2560
1274
39 040-พุทธานุสสติ 15 พุทธคุณ 100 บท
21 เมษายน 2560
1122
38 039-พุทธานุสสติ 14 อธิบายคำว่าตถาคต 2
17 มีนาคม 2560
1269
37 038-พุทธานุสสติ 13 อธิบายคำว่าตถาคต 1
17 มีนาคม 2560
1192
36 037-พุทธานุสสติ 12 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1161
35 036-พุทธานุสสติ 11 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1256
34 033-พุทธานุสสติ 8 วิธีเจริญพุทธานุสสติ ตอนที่ 2
16 ธันวาคม 2559
1236
33 032-พุทธานุสสติ 7 วิธีเจริญพุทธานุสสติ ตอนที่ 1
16 ธันวาคม 2559
1328
32 031-พุทธานุสสติ 6 ความสำคัญและอานิสงส์
18 พฤศจิกายน 2559
1160
31 030-พุทธานุสสติ 5 ความสำคัญและอานิสงส์
18 พฤศจิกายน 2559
1306
30 029-พุทธานุสสติ 3,4
14 ตุลาคม 2559
1154
29 028-พุทธานุสสติ2 ความสำคัญและอานิสงส์2
16 กันยายน 2559
1349
28 027-พุทธานุสสติ1 ความสำคัญและอานิสงส์1
16 กันยายน 2559
1249
27 026-มรณสต10 วิธีเจริญมรณสติ9
19 สิงหาคม 2559
1345
26 025-มรณสติ9 วิธีเจริญมรณสติ8
19 สิงหาคม 2559
1285
25 025-มรณสติ8 วิธีเจริญมรณสติ7
22 กรกฎาคม 2559
1525
24 024-มรณสติ7 วิธีเจริญมรณสติ6
22 กรกฎาคม 2559
1310
23 023-มรณสติ6 วิธีเจริญมรณสติ5
24 มิถุนายน 2559
1348
22 022-มรณสติ5 วิธีเจริญมรณสติ4
24 มิถุนายน 2559
1255
21 021-มรณสติ4 วิธีเจริญมรณสติ3
13 พฤษภาคม 2559
1415
20 020-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ2
13 พฤษภาคม 2559
1394
19 019-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1420
18 018-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1510
17 017-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ19
18 มีนาคม 2559
1275
16 016-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ18
18 มีนาคม 2559
1372
15 015-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ17
19 กุมภาพันธ์ 2559
1294
14 014-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16
19 กุมภาพันธ์ 2559
1332
13 013-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ15
15 มกราคม 2559
1455
12 012-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ14
15 มกราคม 2559
1447
11 011-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ13
18 ธันวาคม 2558
1566
10 010-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ12
18 ธันวาคม 2558
1554
9 009-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ6
20 พฤศจิกายน 2558
1393
8 008-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ5
30 ตุลาคม 2258
1412
7 007-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ4
18 กันยายน 2558
1446
6 006-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ3
21 สิงหาคม 2558
1507
5 005-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ2
17 กรกฎาคม 2558
1399
4 004-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ1
17 กรกฎาคม 2558
1384
3 003-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์ ๒
26 มิถุนายน 2558
1410
2 002-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1481
1 001-สรุปกายคตาสติ
15 พฤษภาคม 2558
1436
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ