ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 11. วีดีโอ มูลนิธิบ้านอารีย์ จำนวน 44 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
44 045-ฌานสมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
25 สิงหาคม 2560
1031
43 044-สรุปพระธรรมคุณ 6 บท
25 สิงหาคม 2560
1015
42 043-ธัมมานุสสติ 5 บทว่า เอหิปัสสิโก, โอปนยิโก
21 กรกฎาคม 2560
1061
41 042-ธัมมานุสสติ 4 บทว่า สันทิฏฐิโก, อกาลิโก
21 กรกฎาคม 2560
977
40 041-ธัมมานุสสติ 1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์ 1
19 พฤษภาคม 2560
1272
39 040-พุทธานุสสติ 15 พุทธคุณ 100 บท
21 เมษายน 2560
1121
38 039-พุทธานุสสติ 14 อธิบายคำว่าตถาคต 2
17 มีนาคม 2560
1267
37 038-พุทธานุสสติ 13 อธิบายคำว่าตถาคต 1
17 มีนาคม 2560
1191
36 037-พุทธานุสสติ 12 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1159
35 036-พุทธานุสสติ 11 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1254
34 033-พุทธานุสสติ 8 วิธีเจริญพุทธานุสสติ ตอนที่ 2
16 ธันวาคม 2559
1235
33 032-พุทธานุสสติ 7 วิธีเจริญพุทธานุสสติ ตอนที่ 1
16 ธันวาคม 2559
1325
32 031-พุทธานุสสติ 6 ความสำคัญและอานิสงส์
18 พฤศจิกายน 2559
1159
31 030-พุทธานุสสติ 5 ความสำคัญและอานิสงส์
18 พฤศจิกายน 2559
1305
30 029-พุทธานุสสติ 3,4
14 ตุลาคม 2559
1153
29 028-พุทธานุสสติ2 ความสำคัญและอานิสงส์2
16 กันยายน 2559
1348
28 027-พุทธานุสสติ1 ความสำคัญและอานิสงส์1
16 กันยายน 2559
1247
27 026-มรณสต10 วิธีเจริญมรณสติ9
19 สิงหาคม 2559
1343
26 025-มรณสติ9 วิธีเจริญมรณสติ8
19 สิงหาคม 2559
1284
25 025-มรณสติ8 วิธีเจริญมรณสติ7
22 กรกฎาคม 2559
1524
24 024-มรณสติ7 วิธีเจริญมรณสติ6
22 กรกฎาคม 2559
1307
23 023-มรณสติ6 วิธีเจริญมรณสติ5
24 มิถุนายน 2559
1343
22 022-มรณสติ5 วิธีเจริญมรณสติ4
24 มิถุนายน 2559
1247
21 021-มรณสติ4 วิธีเจริญมรณสติ3
13 พฤษภาคม 2559
1411
20 020-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ2
13 พฤษภาคม 2559
1391
19 019-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1414
18 018-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1503
17 017-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ19
18 มีนาคม 2559
1269
16 016-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ18
18 มีนาคม 2559
1358
15 015-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ17
19 กุมภาพันธ์ 2559
1288
14 014-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16
19 กุมภาพันธ์ 2559
1324
13 013-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ15
15 มกราคม 2559
1446
12 012-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ14
15 มกราคม 2559
1442
11 011-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ13
18 ธันวาคม 2558
1560
10 010-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ12
18 ธันวาคม 2558
1548
9 009-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ6
20 พฤศจิกายน 2558
1383
8 008-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ5
30 ตุลาคม 2258
1399
7 007-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ4
18 กันยายน 2558
1439
6 006-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ3
21 สิงหาคม 2558
1498
5 005-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ2
17 กรกฎาคม 2558
1393
4 004-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ1
17 กรกฎาคม 2558
1377
3 003-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์ ๒
26 มิถุนายน 2558
1400
2 002-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1475
1 001-สรุปกายคตาสติ
15 พฤษภาคม 2558
1425
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ