ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,675
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 412 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,219 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 1,993 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,138 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,624 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,009 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. ปฏิสัมภิทามรรคและจูฬนิทเทส จำนวน 227 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
227 227-ปุณณกมาณวปัญหา8 ผู้ไม่มีทุกข์และปราศจากความหวัง
15 กุมภาพันธ์ 2563
279
226 226-ปุณณกมาณวปัญหา7 ลักษณะผู้สงบและผู้ปราศจากควัน
15 กุมภาพันธ์ 2563
280
225 225-ปุณณกมาณวปัญหา6 ผู้รู้ชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นจึงข้ามชาติชราได้
18 มกราคม 2563
426
224 224-ปุณณกมาณวปัญหา5 ผู้ติดข้องในภพบูชายัญไม่อาจพ้นชาติชรา
18 มกราคม 2563
344
223 223-ปุณณกมาณวปัญหา4 คนอิงอาศัยชราจึงบูชายัญ
23 พฤศจิกายน 2562
462
222 222-ปุณณกมาณวปัญหา3 ลักษณะปัญหาหมวดละสาม
23 พฤศจิกายน 2562
389
221 221-ปุณณกมาณวปัญหา2 ลักษณะของการบูชายัญ
19 ตุลาคม 2562
425
220 220-ปุณณกมาณวปัญหา1 บูชายัญข้ามชาติชราไม่ได้
19 ตุลาคม 2562
420
219 219-ติสสเมตเตยยะ4 ผู้เป็นมหาบุรุษและพ้นเครื่องร้อยรัด
22 มิถุนายน 2562
577
218 218-ติสสเมตเตยยะ3 รู้ส่วนสุดทั้งสองและไม่ติดในท่ามกลาง
22 มิถุนายน 2562
609
217 217-ติสสเมตเตยยะ2 รู้ด้วยปัญญา กิเลสดับสนิท
25 พฤษภาคม 2562
644
216 216-ติสสเมตเตยยะ1 ความหวั่นไหวไม่มีแก่พระอรหันต์
25 พฤษภาคม 2562
576
215 215-อชิตมาณวปัญหา10 ผลของเทศนาและสรุปเนื้อหาหลักธรรม
20 เมษายน 2562
602
214 214-อชิตมาณวปัญหา9 ลักษณะผู้ฉลาดในธรรมและลักษณะผู้มีสติ
20 เมษายน 2562
648
213 213-อชิตมาณวปัญหา8 กาม2อย่างและใจไม่ขุ่นมัว
9 มีนาคม 2562
757
212 212-อชิตมาณวปัญหา7 ธรรมอันรู้แจ้งแล้วและไตรสิกขา
9 มีนาคม 2562
783
211 211-อชิตมาณวปัญหา6 ปัญญา สติ และนามรูปดับสนิทที่นิพพาน
9 กุมภาพันธ์ 2562
727
210 210-อชิตมาณวปัญหา5 รู้เห็นด้วยปัญญา ตัณหาไม่เกิด
9 กุมภาพันธ์ 2562
716
209 209-อชิตมาณวปัญหา4 สติเป็นเครื่องป้องกันกระแสตัณหาและทิฏฐิ
12 มกราคม 2552
749
208 208-อชิตมาณวปัญหา3 ตัณหา105ชื่อ, ทุกข์80มหันตภัยของชาวโลก
12 มกราคม 2562
852
207 207-อชิตมาณวปัญหา2 อธิบาย ภควา, มัจฉริยะ, ความประมาท
22 ธันวาคม 2561
825
206 206-อชิตมาณวปัญหา1 สัตว์โลกอันอวิชชา8อย่างหุ้มห่อไว้
22 ธันวาคม 2561
710
205 205-มาติกากถา2 สรุปจบคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
17 พฤศจิกายน 2561
715
204 204-มาติกากถา1 แม่บทสำหรับชมเชยสมาธิ วิปัสสนาและมรรค
17 พฤศจิกายน 2561
744
203 203-วิปัสสนากถา2 มุมมองวิปัสสนา40แบบ
27 ตุลาคม 2561
824
202 202-วิปัสสนากถา1 หลักเกณฑ์ด้านวิปัสสนามรรคผล
27 ตุลาคม 2561
897
201 201-สติปัฏฐานกถา การดูกายเวทนาจิตธรรมโดยอาการ7อย่าง
22 กันยายน 2561
891
200 200-สมสีสกถา ธรรมประธาน13อย่างดับสนิทไป
22 กันยายน 2561
821
199 199-ปาฏิหาริยกถา2 ธรรม37ประการมีอิทธิปาฏิหารย์
22 กันยายน 2561
810
198 198-ปาฎิหาริยกถา1 ปาฏิหารย์3 มีอิทธิปาฏิหารย์เป็นต้น
14 กรกฎาคม 2561
919
197 197-จริยากถา จริยา8จำนวน3หมวด
14 กรกฎาคม 2561
838
196 196-วิเวกกถา2 วิเวก5 วิราคะ5 นิโรธะ5 โวสสัคคะ5 นิสสยะ12
14 กรกฎาคม 2561
914
195 195-วิเวกกถา1 เจริญอริยมรรคอิงอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธะ
9 มิถุนายน 2561
893
194 194-อภิสมยกถา2 กิเลสที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดด้วยมรรค
9 มิถุนายน 2561
886
193 193-อภิสมยกถา1 ตรัสรู้ด้วยโลกุตตรจิตและมัคคญาณ
9 มิถุนายน 2561
883
192 192-อิทธิกถา5 ฤทธิ์วิบากแห่งกรรม, ฤทธิ์ของผู้มีบุญเป็นต้น
9 มิถุนายน 2561
979
191 191-อิทธิกถา4 ฤทธิ์แสดงได้ต่างๆ, ฤทธิ์สำเร็จจากใจเป็นต้น
19 พฤษภาคม 2561
929
190 190-อิทธิกถา3 ฤทธิ์จากการอธิษฐาน
19 พฤษภาคม 2561
949
189 189-อิทธิกถา2 ภูมิ4 บาท4 บท8และมูล16ของอิทธิ
28 เมษายน 2561
879
188 188-อิทธิกถา1 ความหมายและจำนวนของอิทธิ
28 เมษายน 2561
912
187 187-มหาปัญญากถา8 ลำดับความเลิศของท่านผู้บรรลุปฏิสัมภิทา
28 เมษายน 2561
860
186 186-มหาปัญญากถา7 ชวนปัญญาเป็นต้น
10 มีนาคม 2561
1008
185 185-มหาปัญญากถา6 ภูริปัญญาเป็นต้น
10 มีนาคม 2561
1006
184 184-มหาปัญญากถา5 ปัญญาไม่ใกล้
13 มกราคม 2561
1016
183 183-มหาปัญญากถา4 ปัญญาหนาแน่น ไพบูลย์ และลึกซึ้ง
13 มกราคม 2561
980
182 182-มหาปัญญากถา3 เหตุ4ทำให้แจ้งผล4และได้ปัญญา16
23 ธันวาคม 2560
1011
181 181-มหาปัญญากถา2 ปัญญา10และปฏิสัมภิทา4
23 ธันวาคม 2560
1079
180 180-มหาปัญญากถา1 อนุปัสสนา7 ทำให้ปัญญา10เต็มบริบูรณ์
11 พฤศจิกายน 2560
1101
179 179-สุญญกถา4 ความว่าง25 แบบ ตอนที่3
11 พฤศจิกายน 2560
1024
178 178-สุญญกถา3 ความว่าง25แบบ ตอนที่2
28 ตุลาคม 2560
1035
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ