ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,675
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 412 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,219 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 1,993 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,138 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,624 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,009 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,161 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,161 418-ปฏิจจสมุปบาท 9(2) สภาวธรรมในปัจจยาการ 2
22 มีนาคม 2563
276
2,160 417-ปฏิจจสมุปบาท 9(1) สภาวธรรมในปัจจยาการ 1
22 มีนาคม 2563
270
2,159 416-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (14).เบื้องต้นของกุศลธรรมและโอวาทปิด
26 กุมภาพันธ์ 2563
203
2,158 415-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (13).ตอบปัญหาธรรม 5
26 กุมภาพันธ์ 2563
224
2,157 414-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
25 กุมภาพันธ์ 2563
210
2,156 413-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (11).ความรู้ครอบคลุมครบถ้วนในอริยสัจ
25 กุมภาพันธ์ 2563
227
2,155 412-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
25 กุมภาพันธ์ 2563
167
2,154 411-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (09).รู้ชัดทุกขอริยสัจตามความเป็นจริง
25 กุมภาพันธ์ 2563
232
2,153 410-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (08).ตอบปัญหาธรรม 2
24 กุมภาพันธ์ 2563
168
2,152 409-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (07).วิธีเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดและธรรมเป็นเหตุดับ
24 กุมภาพันธ์ 2563
193
2,151 408-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (06).วิธีเห็นธรรมภายในและภายนอก
24 กุมภาพันธ์ 2563
202
2,150 407-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (05).ตอบปัญหาธรรม 1
23 กุมภาพันธ์ 2563
227
2,149 406-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (04).ปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน
23 กุมภาพันธ์ 2563
171
2,148 405-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (03).ฝึกสติสัมปชัญญะอาศัยกายเป็นกรรมฐาน
22 กุมภาพันธ์ 2563
181
2,147 404-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (02).จุดหมาย ทางเดิน และจุดเริ่มต้น
22 กุมภาพันธ์ 2563
241
2,146 403-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (01).ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม
22 กุมภาพันธ์ 2563
204
2,145 402-ปฏิจจสมุปบาท 8(2) ปัจจยาการภายในจิตหนึ่งขณะ 2
19 มกราคม 2563
217
2,144 401-ปฏิจจสมุปบาท 8(1) ปัจจยาการภายในจิตหนึ่งขณะ 1
19 มกราคม 2563
208
2,143 400-ปฏิจจสมุปบาท 7(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบชาติปัจจุบัน ตอนที่ 2
8 ธันวาคม 2562
213
2,142 399-ปฏิจจสมุปบาท 7(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบชาติปัจจุบัน ตอนที่ 1
8 ธันวาคม 2562
197
2,141 398-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิตฯ)
3 ธันวาคม 2562
138
2,140 397-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (17).ใส่ปัจฉิมโอวาทพระศาสดาไว้ในใจ
24 พฤศจิกายน 2562
135
2,139 396-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (16).เหตุแห่งความรู้แจ้งและความหลุดพ้น
24 พฤศจิกายน 2562
136
2,138 395-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (15).ตอบปัญหาธรรม 5
23 พฤศจิกายน 2562
131
2,137 394-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (14).กฎเกณฑ์แห่งวัฏฏจักร
23 พฤศจิกายน 2562
143
2,136 393-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (13).ตอบปัญหาธรรม 4
22 พฤศจิกายน 2562
135
2,135 392-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (12).สรุปหลักฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ตั้งแต่ต้นจนจบ
22 พฤศจิกายน 2562
151
2,134 051-กัมมัฏฐาน 17 อานาปานสติ 3 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 3
13 สิงหาคม 2562
316
2,133 050-กัมมัฏฐาน 16 อานาปานสติ 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
9 กรกฎาคม 2562
244
2,132 049-กัมมัฏฐาน 15 อานาปานสติ 1 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
13 มิถุนายน 2562
239
2,131 048-กัมมัฏฐาน 14 กายคตาสติ 14 สาธยายมนต์และพิจารณาความแก่ความเจ็บ
7 พฤษภาคม 2562
251
2,130 047-กัมมัฏฐาน 13 กายคตาสติ 13 ศพไร้ราคาและไปป่าช้าละความสำคัญผิด
9 เมษายน 2562
257
2,129 046-กัมมัฏฐาน 12 กายคตาสติ 12 ตัวอย่างการปฏิบัติจนบรรลุ
5 มีนาคม 2562
273
2,128 045-กัมมัฏฐาน 11 กายคตาสติ 11 กายคตาสติกับพระมหากัสสปะเป็นต้น
12 กุมภาพันธ์ 2562
217
2,127 044-กัมมัฏฐาน 10 กายคตาสติ 10 วิธีทำกายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
16 มกราคม 2562
215
2,126 043-กัมมัฏฐาน 9 กายคตาสติ 9 พิจารณากายไม่พ้นศพ
18 ธันวาคม 2561
222
2,125 042-กัมมัฏฐาน 8 กายคตาสติ 8 วิธีพิจารณากายประกอบด้วยธาตุ 4
13 พฤศจิกายน 2561
213
2,124 041-กัมมัฏฐาน 7 กายคตาสติ 7 วิธีมองให้เห็นกายเป็นของน่าเกลียด
9 ตุลาคม 2561
224
2,123 040-กัมมัฏฐาน 6 กายคตาสติ 6 พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
11 กันยายน 2561
222
2,122 039-กัมมัฏฐาน 5 กายคตาสติ 5 การประกอบสัมปชัญญะ 4
14 สิงหาคม 2561
235
2,121 038-กัมมัฏฐาน 4 กายคตาสติ 4 ดูอิริยาบถของกาย
30 กรกฎาคม 2561
235
2,120 037-กัมมัฏฐาน 3 กายคตาสติ 3 อานิสงส์ 10 ประการและปฏิบัติดูลมหายใจ
12 มิถุนายน 2561
258
2,119 036-กัมมัฏฐาน 2 กายคตาสติ 2 ประโยชน์และอานิสงส์
8 พฤษภาคม 2561
221
2,118 034-สูตรโสดาบัน49 ธรรมะพื้นฐานและสรุปจบ
13 มีนาคม 2561
270
2,117 033-สูตรโสดาบัน48 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน41
20 กุมภาพันธ์ 2561
242
2,116 032-สูตรโสดาบัน47 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน40
9 มกราคม 2561
225
2,115 030-สูตรโสดาบัน45 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน38
14 พฤศจิกายน 2560
225
2,114 029-สูตรโสดาบัน44 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน37
17 ตุลาคม 2560
235
2,113 048-ภาวนา 21 จุดเชื่อมให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ
1 พฤศจิกายน 2562
236
2,112 047-ภาวนา 20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
222
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2161 รายการ