ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ธรรมผู้เริ่มต้น "มงคล38" ทั้งหมด 10 รายการ

# ชื่อ/รายละเอียด Views
10 1540-มงคล38กับการปฏิบัติ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2559
2356
9 030-มงคล ตอนที่6
23 สิงหาคม 2558
2359
8 029-มงคล ตอนที่5
26 กรกฎาคม 2558
2495
7 028-มงคล ตอนที่4
24 พฤษภาคม 2558
2457
6 027-มงคล ตอนที่3
22 กุมภาพันธ์ 2558
2507
5 026-มงคล ตอนที่2
28 มกราคม 2558
2486
4 025-มงคล ตอนที่1
21 ธันวาคม 2557
2621
3 012-มงคล38 ตอนที่2
29 พฤศจิกายน 2557
2500
2 011-มงคล38 ตอนที่1
29 พฤศจิกายน 2557
2641
1 010-ฤกษ์ดี, ยามดี, มงคลดี, ขณะดี
29 พฤศจิกายน 2557
2611
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ