ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทความ ทั้งหมด 119 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
69 069-พุทธคุณกถา5; พระพุทธคุณ ๙ บท
รวบรวม แปล และเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา
1035
68 068-พุทธคุณกถา4; ธรรมดาของพระพุทธเจ้า
รวบรวม แปล และเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา
809
67 067-พุทธคุณกถา3; โคตมพุทธวงศ์ ที่ ๒๕
รวบรวม แปล และเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา
783
66 066-พุทธคุณกถา2; การประสูติและตรัสรู้
รวบรวม แปล และเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา
808
65 065-พุทธคุณกถา1; การตั้งความปรารถนาและบำเพ็ญบารมี
รวบรวม แปล และเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา
1088
64 064-โพธิปักขิยธรรม12 อินทรีย์5 พละ5
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไพเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 10 เมษายน 2555
908
63 063-โพธิปักขิยธรรม11 อินทรีย์5 ตอนที่2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไพเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 20 มีนาคม 2555
859
62 062-โพธิปักขิยธรรม10 อินทรีย์5 ตอนที่1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไพเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 21 กุมภาพันธ์ 2555
796
61 061-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ 12 กรกฎาคม 2554
1047
60 060-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่4
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ 8 มิถุนายน 2554
903
59 059-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่3
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ 10 พฤษภาคม 2554
1027
58 058-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ 12 เมษายน 2554
1081
57 057-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ 8 มีนาคม 2554
1587
56 056-โพธิปักขิยธรรม9 อิทธิบาท4
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 17 มกราคม 2555
1100
55 055-โพธิปักขิยธรรม8 สัมมัปปธาน4 ตอนที่3
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธืไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 13 ธันวาคม 2554
820
54 054-โพธิปักขิยธรรม7 สัมมัปปธาน4 ตอนที่2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2554
865
53 053-โพธิปักขิยธรรม6 สัมมัปปธาน4 ตอนที่1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 18 ตุลาคม 2554
1028
52 052-ปราโมทย์และปีติ..ธรรมสมาธิ
ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง จากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ
1044
51 051-โพธิปักขิยธรรม5 สติปัฏฐาน4 ตอนที่5
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 6 กันยายน 2554
1007
50 050-โพธิปักขิยธรรม4 สติปัฏฐาน4 ตอนที่4
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 16 สิงหาคม 2554
951
49 049-โพธิปักขิยธรรม3 สติปัฏฐาน4 ตอนที่3
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 12 กรกฎาคม 2554
951
48 048-โพธิปักขิยธรรม2 สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 7 มิถุนายน 2554
887
47 047-โพธิปักขิยธรรม1 สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 24 พฤษภาคม 2554
1204
46 046-ศรัทธาที่ถูกต้อง
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ธนาคาร Exim วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
1034
45 018-อริยมรรค8 ตอนที่4
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 7 ตุลาคม 2551
1263
44 017-อริยมรรค8 ตอนที่3
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 9 กันยายน 2551
1177
43 016-อริยมรรค8 ตอนที่2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 26 สิงหาคม 2552
1087
42 015-อริยมรรค8 ตอนที่1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 8 กรกฎาคม 2552
1421
41 043-การฝึกฝนอริยมรรคให้สมบูรณ์
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552
2357
40 004-สติ ปัญญา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ อาศรมมาตา วันที่ 3 พฤษภาคม 2552
1418
39 038-ความจริงอันประเสริฐ
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย มกราคม 2552
1459
38 045-ความเข้าใจเรื่องกรรม2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ เบนซ์ทองหล่อ วันที่ 22 เมษายน 2551
1370
37 042-อานุภาพของสติ
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 18 มกราคม 2552
2073
36 041-คำสอนหลัก
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 18 มกราคม 2552
1459
35 040-รู้ปัจจุบัน
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 18 มกราคม 2552
1852
34 039-ที่ตั้งของการรู้
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 17 มกราคม 2552
1663
33 037-ความจริงของสิ่งทั้งปวง
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 16 มกราคม 2552
1616
32 036-การศึกษาในพระพุทธศาสนา
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
1652
31 032-รู้เป็นทาง
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง พุทธธรรมภาคปฏิบัติ
1460
30 014-สติปัฏฐาน 4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1363
29 035-ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ หอประชุมธรรมศาสตร์วันที่ 6 กรกฎาคม 2551
1530
28 044-ความเข้าใจเรื่องกรรม1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ เบนซ์ทองหล่อ วันที่ 1 เมษายน 2551
1674
27 031-ภวังคจิต
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง วันที่ 17 กรกฎาคม 2551
1434
26 003-จิตตภาวนา3 - สติปัฏฐาน ๔
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ อาศรมมาตา วันที่ 10 พฤษภาคม 2551
1694
25 002-จิตตภาวนา2 - เริ่มปฏิบัติ
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ อาศรมมาตา วันที่ 10 พฤษภาคม 2551
1660
24 001-จิตตภาวนา1 - หลักการปฏิบัติธรรม
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ อาศรมมาตา วันที่ 9 พฤษภาคม 2551
1769
23 013-ความสำคัญของสติปัฏฐาน
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1449
22 034-เริ่มต้นภาวนา2
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
1425
21 033-เริ่มต้นภาวนา1
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
1785
20 012-หลักสติปัฏฐาน 4
เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ
1293
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ