ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,894
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 380 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 273 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 886 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 633 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 698 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,222 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 999 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
99 092-ตอบปัญหาธรรมและอริยสัจ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1592
98 091-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1571
97 090-ธรรมะคืออะไร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
18 กันยายน 2552
1514
96 089-ความรู้อันเด็ดขาด บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2552
1610
95 088-ตอนนี้กายใจเป็นอย่างไร
8 สิงหาคม 2552
1704
94 087-ธรรมะสายกลาง บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2552
1480
93 086-ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1719
92 085-ธรรมะมีอุปการะมาก บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1721
91 084-ระลึกถึงไว้ให้ไม่ประมาท บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
6 สิงหาคม 2552
1781
90 083-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1662
89 082-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1602
88 081-โอวาทปิด ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1739
87 080-การถึงสรณะ ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1651
86 079-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1688
85 078-การฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1668
84 077-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1590
83 076-อภิสังขาร ทางผิด ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1473
82 075-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1548
81 074-การตามดูกายดูใจตามความเป็นจริง ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1632
80 073-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1656
79 072-วิธีปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
22 พฤษภาคม 2552
1651
78 071-แค่รู้ วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1555
77 070-อภิสังขาร3 วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1605
76 069-สมถยานิกและวิปัสสนายานิก วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1696
75 068-อริยสัจ วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1556
74 067-ไม่พิพากษา วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
2101
73 066-ละสิ่งที่ผิดแล้วตามดูตามความเป็นจริง วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1522
72 065-ไตรสิกขา วัดเขาน้อยสามผาน
15 พฤษภาคม 2552
1575
71 064-ธรรมะคืออะไร รู้ธรรมะได้อย่างไร วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
15 พฤษภาคม 2552
1686
70 063-อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร อาศรมมาตา
5 พฤษภาคม 2552
1516
69 062-ลำดับการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1638
68 061-เห็นธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1613
67 060-อริยสัจ อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1578
66 059-ที่ตั้งของสติปัญญา อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1636
65 058-ความรู้ตัว อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1566
64 057-รู้ทุกข์ อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1761
63 056-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1 พฤษภาคม 2552
1732
62 055-อานุภาพของสติ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2552
1531
61 054-คำสอนหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1487
60 053-รู้ปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1709
59 052-ที่ตั้งของการรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1728
58 051-ความจริงอันประเสริฐ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1639
57 050-ความจริงของสิ่งทั้งปวง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
16 มกราคม 2552
1643
56 049-ทางเดียว
4 สิงหาคม 2551
1591
55 048-ธรรมะคืออะไร
2 มิถุนายน 2551
1783
54 047-แสดงความคิดเห็น ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1646
53 046-เห็นความคิด ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1793
52 045-การศึกษาในพระพุทธศาสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1523
51 044-สมถะวิปัสสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1697
50 043-ทางผิด ทางถูก ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1556
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 999 รายการ