ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 1,009 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
109 110-อริยสัจ4 วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1375
108 109-ศึกษาจากภายใน วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1509
107 108-ละอคติ วัดเขาน้อยสามผาน
6 พฤศจิกายน 2552
1620
106 107-ให้กรรมฐาน วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
6 พฤศจิกายน 2552
1632
105 098-การปฏิบัติอันเรียบง่ายและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1735
104 097-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1580
103 096-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1571
102 095-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2552
1539
101 094-รู้ทุกข์เป็นสุขและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1459
100 093-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1653
99 092-ตอบปัญหาธรรมและอริยสัจ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1603
98 091-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1579
97 090-ธรรมะคืออะไร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
18 กันยายน 2552
1521
96 089-ความรู้อันเด็ดขาด บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2552
1620
95 088-ตอนนี้กายใจเป็นอย่างไร
8 สิงหาคม 2552
1712
94 087-ธรรมะสายกลาง บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2552
1486
93 086-ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1723
92 085-ธรรมะมีอุปการะมาก บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1730
91 084-ระลึกถึงไว้ให้ไม่ประมาท บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
6 สิงหาคม 2552
1787
90 083-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1669
89 082-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1608
88 081-โอวาทปิด ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1745
87 080-การถึงสรณะ ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1657
86 079-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1694
85 078-การฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1677
84 077-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1598
83 076-อภิสังขาร ทางผิด ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1478
82 075-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1558
81 074-การตามดูกายดูใจตามความเป็นจริง ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1639
80 073-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1664
79 072-วิธีปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
22 พฤษภาคม 2552
1672
78 071-แค่รู้ วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1566
77 070-อภิสังขาร3 วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1611
76 069-สมถยานิกและวิปัสสนายานิก วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1706
75 068-อริยสัจ วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1566
74 067-ไม่พิพากษา วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
2109
73 066-ละสิ่งที่ผิดแล้วตามดูตามความเป็นจริง วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1528
72 065-ไตรสิกขา วัดเขาน้อยสามผาน
15 พฤษภาคม 2552
1582
71 064-ธรรมะคืออะไร รู้ธรรมะได้อย่างไร วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
15 พฤษภาคม 2552
1694
70 063-อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร อาศรมมาตา
5 พฤษภาคม 2552
1525
69 062-ลำดับการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1648
68 061-เห็นธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1622
67 060-อริยสัจ อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1594
66 059-ที่ตั้งของสติปัญญา อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1640
65 058-ความรู้ตัว อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1576
64 057-รู้ทุกข์ อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1770
63 056-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1 พฤษภาคม 2552
1738
62 055-อานุภาพของสติ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2552
1540
61 054-คำสอนหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1496
60 053-รู้ปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1721
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1009 รายการ