ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. พระสูตรศึกษา จำนวน 234 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
34 034-ทวยตานุปัสสนาสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่4
4 ธันวาคม 2553
1687
33 033-ทวยตานุปัสสนาสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่3
4 ธันวาคม 2553
1723
32 032-ทวยตานุปัสสนาสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่2
27 พฤศจิกายน 2553
1677
31 031-ทวยตานุปัสสนาสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่1
27 พฤศจิกายน 2553
1690
30 030-ฉฉักกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
2 ตุลาคม 2553
1649
29 029-ฉฉักกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
2 ตุลาคม 2553
1791
28 028-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่10
4 กันยายน 2553
1790
27 027-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่9
4 กันยายน 2553
1773
26 024-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
17 กรกฎาคม 2553
1577
25 023-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่5
17 กรกฎาคม 2553
1823
24 026-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่8
21 สิงหาคม 2553
1888
23 025-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่7
21 สิงหาคม 2553
1679
22 022-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
19 มิถุนายน 2553
1677
21 021-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
19 มิถุนายน 2553
1747
20 020-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
22 พฤษภาคม 2553
1924
19 019-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
22 พฤษภาคม 2553
1676
18 018-สังขธมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
3 เมษายน 2553
1749
17 017-สังขธมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
3 เมษายน 2553
1698
16 016-สัจจวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
6 มีนาคม 2553
1792
15 015-สัจจวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
6 มีนาคม 2553
1686
14 014-สัจจวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
6 กุมภาพันธ์ 2553
1879
13 013-ปฐมวัชชีสูตร ตถสูตร ปริญเญยยสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 กุมภาพันธ์ 2553
1754
12 012-ฉวิโสธนสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
21 พฤศจิกายน 2552
2334
11 011-ฉวิโสธนสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
21 พฤศจิกายน 2552
2323
10 010-ฉวิโสธนสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
3 ตุลาคม 2552
2226
9 009-ฉวิโสธนสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
3 ตุลาคม 2552
2818
8 008-อชิตมาณวกปัญหา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่2
บรรยายวันที่ 5 กันยายน 2552
1757
7 007-อชิตมาณวกปัญหา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่1
บรรยายวันที่ 5 กันยายน 2552
1718
6 006-พรหมายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ตอนที่2
บรรยายวันที่ 1 สิงหาคม 2552
1649
5 005-พรหมายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ตอนที่1
บรรยายวันที่ 1 สิงหาคม 2552
1878
4 004-ปฐมเคลัญญสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
บรรยายวันที่ 4 กรกฎาคม 2552
1744
3 003-ปฐมเคลัญญสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
บรรยายวันที่ 4 กรกฎาคม 2552
1795
2 002-อัตตทีปสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
บรรยายวันที่ 6 มิถุนายน 2552
1885
1 001-อัตตทีปสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
บรรยายวันที่ 6 มิถุนายน 2552
2173
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ