ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 173 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
123 123-เตรียมโสดาบัน24 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน16
7 มิถุนายน 2558
2168
122 122-เตรียมโสดาบัน23 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน15
24 พฤษภาคม 2558
2383
121 121-เตรียมโสดาบัน22 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน14
10 พฤษภาคม 2558
2161
120 120-เตรียมโสดาบัน21 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน13
19 เมษายน 2558
2439
119 119-เตรียมโสดาบัน20 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน12
5 เมษายน 2558
2568
118 118-เตรียมโสดาบัน19 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน11
22 มีนาคม 2558
2366
117 117-เตรียมโสดาบัน18 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน10
8 มีนาคม 2558
2441
116 116-เตรียมโสดาบัน17 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน9
15 กุมภาพันธ์ 2558
2551
115 115-เตรียมโสดาบัน16 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน8
8 กุมภาพันธ์ 2558
2348
114 114-เตรียมโสดาบัน15 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน7
25 มกราคม 2558
2386
113 113-เตรียมโสดาบัน14 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน6
11 มกราคม 2558
2489
112 112-เตรียมโสดาบัน13 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน5
14 ธันวาคม 2557
2371
111 111-เตรียมโสดาบัน12 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน4
30 พฤศจิกายน 2557
2302
110 110-เตรียมโสดาบัน11 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน3
30 พฤศจิกายน 2557
2452
109 109-เตรียมโสดาบัน10 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน2
2 พฤศจิกายน 2557
2605
108 108-เตรียมโสดาบัน9 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน1
12 ตุลาคม 2557
2712
107 107-เตรียมโสดาบัน8 อานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน4
21 กันยายน 2557
2393
106 106-เตรียมโสดาบัน7 อานิสงส์ความเป็นพระโสดาบัน3
10 สิงหาคม 2557
2631
105 105-เตรียมโสดาบัน6 อานิสงส์ความเป็นพระโสดาบัน2
3 สิงหาคม 2557
2513
104 104-เตรียมโสดาบัน5 อานิสงส์ความเป็นพระโสดาบัน1
27 กรกฎาคม 2557
2541
103 103-เตรียมโสดาบัน4 คุณสมบัติพระโสดาบัน3
20 กรกฎาคม 2557
2604
102 102-เตรียมโสดาบัน3 คุณสมบัติพระโสดาบัน2
15 มิถุนายน 2557
2648
101 101-เตรียมโสดาบัน2 คุณสมบัติพระโสดาบัน1
8 มิถุนายน 2557
2664
100 100-เตรียมโสดาบัน1 ลักษณะพระโสดาบัน
19 พฤษภาคม 2557
3227
99 099-สติปัฏฐาน4 กองกุศล
27 เมษายน 2557
2715
98 098-สติปัฏฐาน4 สั่งสมอบรมมรรคเหมือนแม่ไก่กกไข่
20 เมษายน 2557
2644
97 097-สติปัฏฐาน4 วิธีรักษาตนและรักษาผู้อื่น
23 มีนาคม 2557
2707
96 096-สติปัฏฐาน4 อารมณ์มารกับอารมณ์บิดาตน
9 มีนาคม 2557
2642
95 095-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่6
16 กุมภาพันธ์ 2557
2589
94 094-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่5
2 กุมภาพันธ์ 2557
2686
93 093-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่4
19 มกราคม 2557
2814
92 092-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่3
5 มกราคม 2557
2829
91 090-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่1
8 ธันวาคม 2556
2773
90 091-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่2
15 ธันวาคม 2556
2699
89 089-สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์ ตอนที่3
24 พฤศจิกายน 2556
2620
88 088-สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์ ตอนที่2
10 พฤศจิกายน 2556
2444
87 087-สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์ ตอนที่1
13 ตุลาคม 2556
2634
86 086-สติปัฏฐาน4 หมวดอายตนะ
6 ตุลาคม 2556
2650
85 085-สติปัฏฐาน4 หมวดขันธ์
15 กันยายน 2556
2549
84 084-สติปัฏฐาน4 หมวดนิวรณ์5 ตอนที่2
4 สิงหาคม 2556
2866
83 083-สติปัฏฐาน4 หมวดนิวรณ์5 ตอนที่1
14 กรกฎาคม 2556
2896
82 082-สติปัฏฐาน4 การตามดูจิตในจิต
7 กรกฎาคม 2556
2762
81 081-สติปัฏฐาน4 การตามดูเวทนาในเวทนา
23 มิถุนายน 2556
2658
80 080-สติปัฏฐาน4 หมวดป่าช้า9
9 มิถุนายน 2556
2605
79 079-สติปัฏฐาน4 หมวดใส่ใจธาตุ
9 มิถุนายน 2556
2621
78 078-สติปัฏฐาน4 หมวดใส่ใจสิ่งปฏิกูล
12 พฤษภาคม 2556
2381
77 077-สติปัฏฐาน4 หมวดความรู้ตัว
28 เมษายน 2556
2717
76 076-สติปัฏฐาน4 หมวดอิริยาบถ
21 เมษายน 2556
2895
75 075-สติปัฏฐาน4 หมวดลมหายใจ
31 มีนาคม 2556
2990
74 074-สติปัฏฐาน4 อุทเทสและอานิสงส์2
17 มีนาคม 2556
2732
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ