ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 10. บ้านจิตสบาย จำนวน 172 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
122 131-เมตตาภาวนา24 พิจารณาเรื่องกรรม2
26 มีนาคม 2560
1631
121 130-เมตตาภาวนา23 พิจารณาเรื่องกรรม1
26 มีนาคม 2560
1480
120 129-เมตตาภาวนา22 อุบายบรรเทาความโกรธ7
29 มกราคม 2560
1638
119 128-เมตตาภาวนา21 อุบายบรรเทาความโกรธ6
29 มกราคม 2560
1405
118 127-เมตตาภาวนา20 อุบายบรรเทาความโกรธ5
25 ธันวาคม 2559
1546
117 126-เมตตาภาวนา19 อุบายบรรเทาความโกรธ4
25 ธันวาคม 2559
1538
116 125-เมตตาภาวนา18 อุบายบรรเทาความโกรธ3
27 พฤศจิกายน 2559
1484
115 124-เมตตาภาวนา17 อุบายบรรเทาความโกรธ2
27 พฤศจิกายน 2559
1537
114 123-เมตตาภาวนา16 อุบายบรรเทาความโกรธ
16 ตุลาคม 2559
1751
113 122-เมตตาภาวนา15 การทำจิตให้เสมอกันในคนทุกคน
16 ตุลาคม 2559
1594
112 121-เมตตาภาวนา14 ลำดับบุคคลในการเจริญเมตตา
25 กันยายน 2559
1660
111 120-เมตตาภาวนา13 บุคคลที่เป็นโทษแก่เมตตาภาวนา
25 กันยายน 2559
1614
110 119-เมตตาภาวนา12 พิจารณาอานิสงส์ของขันติ
28 สิงหาคม 2559
1572
109 118-เมตตาภาวนา11 พิจารณาโทษของความโกรธ
28 สิงหาคม 2559
1777
108 117-เมตตาภาวนา10 วิธีทำเมตตาภาวนา1
24 กรกฎาคม 2559
1614
107 116-เมตตาภาวนา9 ความสำคัญและคุณประโยชน์9
24 กรกฎาคม 2559
1577
106 115-เมตตาภาวนา8 ความสำคัญและคุณประโยชน์8
26 มิถุนายน 2559
1715
105 114-เมตตาภาวนา7 ความสำคัญและคุณประโยชน์7
26 มิถุนายน 2559
1589
104 113-เมตตาภาวนา6 ความสำคัญและคุณประโยชน์6
22 พฤษภาคม 2559
1653
103 112-เมตตาภาวนา5 ความสำคัญและคุณประโยชน์5
22 พฤษภาคม 2559
1486
102 111-เมตตาภาวนา4 ความสำคัญและคุณประโยชน์4
24 เมษายน 2559
1675
101 110-เมตตาภาวนา3 ความสำคัญและคุณประโยชน์3
24 เมษายน 2559
1800
100 109-เมตตาภาวนา2 ความสำคัญและคุณประโยชน์2
13 มีนาคม 2559
1839
99 108-เมตตาภาวนา1 ความสำคัญและคุณประโยชน์1
13 มีนาคม 2559
1862
98 107-อานาปานสติ16 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-14
14 กุมภาพันธ์ 2559
1609
97 106-อานาปานสติ15 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-13
14 กุมภาพันธ์ 2559
1495
96 105-อานาปานสติ14 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-12
31 มกราคม 2559
1585
95 104-อานาปานสติ13 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-11
31 มกราคม 2559
1592
94 103-อานาปานสติ12 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-10
27 ธันวาคม 2558
1668
93 102-อานาปานสติ11 วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-9
27 ธันวาคม 2558
1688
92 101-อานาปานสติ10; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-8
22 พฤศจิกายน 2558
1663
91 100-อานาปานสติ9; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-7
22 พฤศจิกายน 2558
1593
90 099-อานาปานสติ8; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-6
11 ตุลาคม 2558
1552
89 098-อานาปานสติ7; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-5
11 ตุลาคม 2558
1887
88 097-อานาปานสติ6; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-4
27 กันยายน 2558
1658
87 096-อานาปานสติ5; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-3
27 กันยายน 2558
1664
86 095-อานาปานสติ4; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-2
23 สิงหาคม 2558
1668
85 094-อานาปานสติ3; วิธีปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น-1
23 สิงหาคม 2558
1745
84 093-อานาปานสติ2; ความสำคัญและอานิสงส์2
26 กรกฎาคม 2558
2364
83 092-อานาปานสติ1; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 กรกฎาคม 2558
2538
82 091-กายคตาสติ9; อุปมามารได้ช่องเป็นต้น
28 มิถุนายน 2558
1691
81 090-กายคตาสติ8; วิธีเจริญกายคตาสติโดยฌาน4
28 มิถุนายน 2558
1574
80 089-กายคตาสติ7; นำกายนี้เทียบกับศพในป่าช้า
24 พฤษภาคม 2558
1593
79 088-กายคตาสติ6; ใส่ใจธาตุ4 มีอยู่ในกายนี้
24 พฤษภาคม 2558
1670
78 087-กายคตาสติ5; การมนสิการกายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
5 เมษายน 2558
1601
77 086-กายคตาสติ4; การกระทำสัมปชัญญะ4
5 เมษายน 2558
1700
76 085-กายคตาสติ3; ลมหายใจเข้าออกและอิริยาบถ
22 มีนาคม 2558
1856
75 084-กายคตาสติ2; ประโยชน์และความสำคัญ
22 มีนาคม 2558
1541
74 083-กรรมฐาน; กายคตาสติ ตอนที่1
22 กุมภาพันธ์ 2558
1789
73 082-วิปัสสนา; การพิจารณาอริยสัจ3
25 มกราคม 2558
1697
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ