ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,839
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 605 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,310 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,091 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,246 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,716 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,079 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. วินัยปิฎก จำนวน 73 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
23 023-ตติยปาราชิก2 พระบัญญัติฆ่ามนุษย์ต้องปาราชิก
28 มีนาคม 2559
1343
22 022-ตติยปาราชิก1 เหตุเกิดเรื่อง
28 มีนาคม 2559
1462
21 021-วินัยปิฎก21 ทุติยปาราชิก6
3 พฤศจิกายน 2557
1653
20 020-วินัยปิฎก20 ทุติยปาราชิก5
3 พฤศจิกายน 2557
1555
19 019-วินัยปิฎก19 ทุติยปาราชิก4
24 มีนาคม 2557
1632
18 018-วินัยปิฎก18 ทุติยปาราชิก3
24 มีนาคม 2557
1690
17 017-วินัยปิฎก17 ทุติยปาราชิก2
3 มีนาคม 2557
1612
16 016-วินัยปิฎก16 ทุติยปาราชิก1
3 มีนาคม 2557
1528
15 015-วินัยปิฎก15 ปฐมปาราชิก11
28 กุมภาพันธ์ 2557
1735
14 014-วินัยปิฎก14 ปฐมปาราชิก10
28 กุมภาพันธ์ 2557
1685
13 013-วินัยปิฎก13 ปฐมปาราชิก9
24 กุมภาพันธ์ 2557
1683
12 012-วินัยปิฎก12 ปฐมปาราชิก8
24 กุมภาพันธ์ 2557
1705
11 011-วินัยปิฎก11 ปฐมปาราชิก7
20 มกราคม 2557
1688
10 010-วินัยปิฎก10 ปฐมปาราชิก6
6 มกราคม 2557
1562
9 009-วินัยปิฎก9 ปฐมปาราชิก5
6 มกราคม 2557
1655
8 008-วินัยปิฎก8 ปฐมปาราชิก4
25 ธันวาคม 2556
1587
7 007-วินัยปิฎก7 ปฐมปาราชิก3
25 ธันวาคม 2556
1681
6 006-วินัยปิฎก6 ปฐมปาราชิก2
24 ธันวาคม 2556
1742
5 005-วินัยปิฎก5 ปฐมปาราชิก1
24 ธันวาคม 2556
1807
4 004-วินัยปิฎก4 กาลสำหรับบัญญัติสิกขาบท
23 ธันวาคม 2556
1720
3 003-วินัยปิฎก3 เหตุปัจจัยให้พรหมจรรย์ดำรงอยู่นาน
23 ธันวาคม 2556
1904
2 002-วินัยปิฎก2 ลักษณะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
14 ธันวาคม 2556
4573
1 001-วินัยปิฎก1 ปัญหาเวรัญชพราหมณ์
14 ธันวาคม 2556
1748
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ