ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ จำนวน 132 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
32 032-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่1
1 พฤศจิกายน 2556
2956
31 031-ตอบปัญหาธรรม
21 ตุลาคม 2556
2157
30 030-เหตุแห่งการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งและทุจริต
4 ตุลาคม 2556
1920
29 029-ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
6 กันยายน 2556
2112
28 028-สุข 3 ระดับและเหตุให้ได้สุขภายหน้า
2 สิงหาคม 2556
2136
27 027-สุข 4 ประการของคฤหัสถ์ครองเรือน
5 กรกฎาคม 2556
1791
26 026-ธรรม 4 ประการเพื่อความสุขในภพนี้
7 มิถุนายน 2556
1971
25 025-ไม่ประมาท, สติสัมปชัญญะ มีอุปการะมาก
29 เมษายน 2556
1812
24 024-ธรรม 3 ประการทำให้กุศลเจริญไม่มีเสื่อม
1 มีนาคม 2556
2128
23 023-ความอดทน
1 กุมภาพันธ์ 2556
2201
22 022-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่4
4 มกราคม 2556
2830
21 021-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่3
7 ธันวาคม 2555
2753
20 020-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่2
2 พฤศจิกายน 2555
2801
19 019-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่1
5 ตุลาคม 2555
2987
18 018-หลักในการดำเนินชีวิต ตอนที่3
7 กันยายน 2555
1993
17 017-หลักในการดำเนินชีวิต ตอนที่2
6 กรกฎาคม 2555
1922
16 016-หลักในการดำเนินชีวิต ตอนที่1
8 มิถุนายน 2555
1925
15 015-อริยทรัพย์ 7 ประการ
4 พฤษภาคม 2555
2064
14 014-มงคล38 ตอนที่3
2 เมษายน 2555
1992
13 013-มงคล 38 ตอนที่2
2 มีนาคม 2555
1834
12 012-มงคล 38 ตอนที่1
1 กุมภาพันธ์ 2555
1990
11 011-ปีใหม่ ใช้ชีวิตให้ถูก
6 มกราคม 2555
1939
10 010-สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับกรรม 6 อย่าง
5 กันยายน 2554
2178
9 009-กรรม ตอนที่3
1 สิงหาคม 2554
1844
8 008-กรรม ตอนที่2
1 มิถุนายน 2554
2046
7 007-กรรม ตอนที่1
2 พฤษภาคม 2554
2120
6 006-หันมามองความจริง
5 มกราคม 2554
2124
5 005-อริยสัจ; ความจริงอันประเสริฐ
7 ตุลาคม 2553
1992
4 004-สติเป็นหลักของชีวิต
1 กันยายน 2553
1928
3 003-วิธีฝึกให้มีสติ
4 สิงหาคม 2553
2041
2 002-การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
7 กรกฎาคม 2553
1980
1 001-ธรรมและการปฏิบัติธรรม
2 มิถุนายน 2553
1978
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ