ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 636 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 21. ชมรมสุรัตนธรรม จำนวน 66 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
16 016-ตอบปัญหาธรรม1
16 พฤศจิกายน 2557
1824
15 015-วิปัสสนาฉบับย่อ
16 พฤศจิกายน 2557
2463
14 014-สมาธิสำหรับวิปัสสนาและนำปฏิบัติ
8 กันยายน 2556
3024
13 013-สติและสัมปชัญญะ
8 กันยายน 2556
2217
12 012-เหตุเกิดภวตัณหาและเหตุเกิดวิชชาวิมุตติ
8 กันยายน 2556
2105
11 011-ตอบปัญหาธรรม
31 สิงหาคม 2556
1891
10 010-ประเภทของอุปาทาน
31 สิงหาคม 2556
2111
9 009-อายตนะภายใน, ภายนอก, วิญญาณและผัสสะ
31 สิงหาคม 2556
1923
8 008-คุณสมบัติพระโสดาบัน2
14 กรกฎาคม 2556
1945
7 007-คุณสมบัติพระโสดาบัน1
14 กรกฎาคม 2556
2158
6 006-แนะนำการฝึกปฏิบัติ
9 มิถุนายน 2556
2092
5 005-ตอบปัญหาธรรม
9 มิถุนายน 2556
2107
4 004-อริยมรรคกับการปฏิบัติตามลำดับ
9 มิถุนายน 2556
2131
3 003-ตอบปัญหาธรรม
31 มีนาคม 2556
1916
2 002-ลำดับธรรมจากสติปัฏฐานสู่อริยมรรค
31 มีนาคม 2556
1945
1 001-หลักในการศึกษาและปฏิบัติ
31 มีนาคม 2556
2073
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ