ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,747
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,237
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 490 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,252 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,027 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,183 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,652 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,035 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 21. ชมรมสุรัตนธรรม จำนวน 66 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
16 016-ตอบปัญหาธรรม1
16 พฤศจิกายน 2557
1818
15 015-วิปัสสนาฉบับย่อ
16 พฤศจิกายน 2557
2447
14 014-สมาธิสำหรับวิปัสสนาและนำปฏิบัติ
8 กันยายน 2556
3015
13 013-สติและสัมปชัญญะ
8 กันยายน 2556
2206
12 012-เหตุเกิดภวตัณหาและเหตุเกิดวิชชาวิมุตติ
8 กันยายน 2556
2095
11 011-ตอบปัญหาธรรม
31 สิงหาคม 2556
1884
10 010-ประเภทของอุปาทาน
31 สิงหาคม 2556
2108
9 009-อายตนะภายใน, ภายนอก, วิญญาณและผัสสะ
31 สิงหาคม 2556
1911
8 008-คุณสมบัติพระโสดาบัน2
14 กรกฎาคม 2556
1944
7 007-คุณสมบัติพระโสดาบัน1
14 กรกฎาคม 2556
2156
6 006-แนะนำการฝึกปฏิบัติ
9 มิถุนายน 2556
2089
5 005-ตอบปัญหาธรรม
9 มิถุนายน 2556
2101
4 004-อริยมรรคกับการปฏิบัติตามลำดับ
9 มิถุนายน 2556
2121
3 003-ตอบปัญหาธรรม
31 มีนาคม 2556
1906
2 002-ลำดับธรรมจากสติปัฏฐานสู่อริยมรรค
31 มีนาคม 2556
1931
1 001-หลักในการศึกษาและปฏิบัติ
31 มีนาคม 2556
2069
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ