ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 738 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,426 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 968 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 22. ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 204 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
154 154-ธรรมปฏิบัติ101 รู้ชัดจิตรับเข้า รู้ชัดจิตผลักใส
8 พฤศจิกายน 2564
122
153 153-ธรรมปฏิบัติ100 ยกจิตหดหู่ และ ข่มจิตฟุ้งซ่าน
18 ตุลาคม 2564
139
152 152-ธรรมปฏิบัติ99 ทิ้งจิตรู้อดีตและจิตรู้อนาคต
11 ตุลาคม 2564
223
151 151-ธรรมปฏิบัติ98 วิธีทำจิตให้ตั้งมั่น6กรณี
27 กันยายน 2564
189
150 150-ธรรมปฏิบัติ97 อันตรายของสมาธิ8และอุปการของสมาธิ8
13 กันยายน 2564
108
149 149-ธรรมปฏิบัติ96 ทำสมาธิให้จิตเบิกบานและตั้งมั่น
23 สิงหาคม 2564
166
148 148-ธรรมปฏิบัติ95 สุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ
9 สิงหาคม 2564
132
147 147-ธรรมปฏิบัติ94 รู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเป็นจริง
19 กรกฎาคม 2564
188
146 146-ธรรมปฏิบัติ93 ถือเอาประโยชน์จากลมหายใจ
22 กรกฎาคม 2564
148
145 145-ธรรมปฏิบัติ92 หลังตรง คอตรง มีสติ รู้ลมเข้า รู้ลมออก
21 มิถุนายน 2564
109
144 144-ธรรมปฏิบัติ91 จากศรัทธาสู่ปัญญารู้สัจจะ
14 มิถุนายน 2564
100
143 143-ธรรมปฏิบัติ90 ผู้ไม่มีศรัทธาอุปมาเหมือนคนยากจน
24 พฤษภาคม 2564
176
142 142-ธรรมปฏิบัติ89 สิ่งที่ปรากฏได้ยากในโลก6อย่าง
10 พฤษภาคม 2564
197
141 141-ธรรมปฏิบัติ88 บุคคลผู้สามารถปฏิบัติบรรลุธรรมได้
26 เมษายน 2564
205
140 140-ธรรมปฏิบัติ87 ชีวิตเป็นทุกข์เพราะว่างจากตัวตน
19 เมษายน 2564
152
139 139-ธรรมปฏิบัติ86 ขันธ์5ไม่เป็นตัวตน
22 มีนาคม 2564
115
138 138-ธรรมปฏิบัติ85 วิธีปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุข
8 มีนาคม 2564
138
137 137-ธรรมปฏิบัติ84 ไม่เห็นรูปเป็นตน ไม่เห็นตนมีรูป เป็นต้น
21 ธันวาคม 2563
191
136 136-ธรรมปฏิบัติ83 วิธีกำหนดความเจ็บปวดตอนนั่งสมาธิ
18 ธันวาคม 2563
181
135 135-ธรรมปฏิบัติ82 ความตายเป็นทุกข์เพราะนำมาซึ่งความเจ็บปวดใจ
30 พฤศจิกายน 2563
202
134 134-ธรรมปฏิบัติ81 ความแก่เป็นทุกข์พิจารณาจาก5ลักษณะ
9 พฤศจิกายน 2563
128
133 133-ธรรมปฏิบัติ80 ความเกิดเป็นทุกข์ ต้องมีพระรัตนตรัยในจิต
26 ตุลาคม 2563
126
132 132-ธรรมปฏิบัติ79 ประสบสิ่งไม่พอใจ&พลัดพรากสิ่งพอใจ
12 ตุลาคม 2563
167
131 131-ธรรมปฏิบัติ78 วิธีพิจารณาทุกข์สามัญ=ทุกข์&โทมนัส
28 กันยาย 2563
175
130 130-ธรรมปฏิบัติ77 ความเสื่อม5อย่างทำให้เกิดโสกะเป็นต้น
14 กันยายน 2563
187
129 129-ธรรมปฏิบัติ76 ความปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นได้5อย่าง
17 สิงหาม 2563
179
128 128-ธรรมปฎิบัติ75 ปฏิบัติเพื่อถึงภาวะทุกข์และกิเลสไม่เกิดอีก
10 สิงหาคม 2563
181
127 127-ธรรมปฏิบัติ74 ทุกข์มีลักษณะเบียดเบียนและทำให้เร่าร้อน
20 กรกฎาคม 2563
229
126 126-ธรรมปฏิบัติ73 ชีวิตเป็นทุกข์ ไม่หาสุขในชีวิต
16 มีนาคม 2563
411
125 125-ธรรมปฏิบัติ72 วิธีปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19
9 มีนาคม 2563
585
124 124-ธรรมปฏิบัติ71 ฝึกเห็นให้คล้อยตามสัจจะ
17 กุมภาพันธ์ 2563
343
123 123-ธรรมปฏิบัติ70 กำหนดความปรากฏแห่งทุกข์
3 กุมภาพันธ์ 2563
365
122 122-ธรรมปฏิบัติ69 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรม
27 เมษายน 2563
372
121 121-ธรรมปฏิบัติ68 มีแต่สิ่งหมดไป ไม่มีค้างนาน
6 มกราคม 2563
367
120 120-ธรรมปฏิบัติ67 วิธีประกอบปัญญาเห็นความเกิดและความดับ
16 ธันวาคม 2562
366
119 119-ธรรมปฏิบัติ66 มรรค4กับผล4
2 ธันวาคม 2562
449
118 118-ธรรมปฏิบัติ65 ผลที่ถูกต้องของการปฏิบัติธรรม
11 พฤศจิกายน 2562
443
117 117-ธรรมปฏิบัติ64 ดำเนินอริยมรรคเพื่ออริยผล
4 พฤศจิกายน 2562
527
116 116-ธรรมปฏิบัติ63 วิธีทำให้แจ้งภาวะไร้ทุกข์
21 ตุลาคม 2562
562
115 115-ธรรมปฏิบัติ62 ถูกหรือผิดอยู่ที่จิต
7 ตุลาคม 2562
786
114 114-ธรรมปฏิบัติ61 ธรรมปฏิบัติเพื่อแก้กิเลส
23 กันยายน 2562
564
113 113-ธรรมปฏิบัติ60 ฝึกตั้งสติให้ตั้งมั่นแล้วกำหนดรู้ทุกข์
19 สิงหาคม 2562
737
112 112-ธรรมปฏิบัติ59 เวทนา3และกิเลสอนุสัย3
5 สิงหาคม 2562
642
111 111-ธรรมปฏิบัติ58 สัญญา6ประการและการฝึกรู้สัญญา
17 กรกฎาคม 2562
618
110 110-ธรรมปฏิบัติ57 อยู่กับปัจจุบันไม่หลงสัญญา
8 กรกฎาคม 2562
740
109 109-ธรรมปฏิบัติ56 วิธีเดินจงกรมและอานิสงส์การเดินจงกรม
24 มิถุนายน 2562
613
108 108-ธรรมปฏิบัติ55 สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส
17 มิถุนายน 2562
654
107 107-ธรรมปฏิบัติ54 ฝึกจิตให้ทุกข์ไม่เกิด
27 พฤษภาคม 2562
774
106 106-ธรรมปฏิบัติ53 ทุกข์เกิดและทุกข์ไม่เกิดตอนผัสสะและเวทนาเกิด
8 พฤษภาคม 2562
800
105 105-ธรรมปฏิบัติ52 ฝึกทำให้กิเลสไม่เกิด ทุกข์ไม่เกิด
22 เมษายน 2562
761
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 204 รายการ