ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 25. บ้านคุณสันติ จำนวน 133 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
33 033-ตามรอย12 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน3
6 กรกฎาคม 2561
775
32 032-ตามรอย11 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน2
6 กรกฎาคม 2561
832
31 031-ตามรอย10 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน1
6 กรกฎาคม 2561
762
30 030-ตามรอย9 พุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ3
6 กรกฎาคม 2561
804
29 029-ตามรอย8 พุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ2
6 กรกฎาคม 2561
843
28 028-ตามรอย7 พุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ1
6 กรกฎาคม 2561
825
27 027-ตามรอย6 พุทธคุณบทว่าอรหัง5ความหมาย
19 มิถุนายน 2561
732
26 026-ตามรอย5 สถานที่4-วันสำคัญ3-อนันตรายิกธรรม4
19 มิถุนายน 2561
720
25 025-ตามรอย4 ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย30อย่าง
19 มิถุนายน 2561
732
24 024-ตามรอย3 พระโคตมพุทธเจ้า2
19 มิถุนายน 2561
906
23 023-ตามรอย2 พระโคตมพุทธเจ้า1
19 มิถุนายน 2561
869
22 022-ตามรอย1 ประโยชน์ของการรู้พุทธคุณ
19 มิถุนายน 2561
955
21 021-สรณคมน์16 เหตุที่ได้ชื่อว่าอุบาสกและอุบาสกมีศีล
4 พฤษภาคม 2561
810
20 020-สรณคมน์15 จากสรณคมน์อดีตจนเป็นพระอรหันต์ปัจจุบัน
4 พฤษภาคม 2561
875
19 019-สรณคมน์13 เหตุใดศีลจึงมีอานิสงส์มากกว่าทานเป็นต้น
4 พฤษภาคม 2561
954
18 018-สรณคมน์12 ฉัตตเทพบุตรชั้นดาวดึงส์
4 พฤษภาคม 2561
904
17 017-สรณคมน์11 เพราะสรณะหลังจากตายเกิดในสวรรค์
4 พฤษภาคม 2561
853
16 016-สรณคมน์10 อานิสงส์สรณคมน์เทียบกับบุญกุศลอื่น
4 พฤษภาคม 2561
848
15 015-สรณคมน์9 ความเศร้าหมองและความแตกทำลายของสรณคมน์
6 เมษายน 2561
1016
14 014-สรณคมน์8 ลำดับผลของบุญจากทานถึงวิปัสสนา
6 เมษายน 2561
1092
13 013-สรณคมน์7 ผลอานิสงส์ของสรณคมน์
6 เมษายน 2561
931
12 012-สรณคมน์6 ทิกขิณา, ทักขิเณยยบุคคล
6 เมษายน 2561
915
11 011-สรณคมน์5 ความนอบน้อมที่เป็นสรณคมน์
6 เมษายน 2561
948
10 010-สรณคมน์4 โลกิยสรณคมน์4อย่าง
6 เมษายน 2561
940
9 009-สรณคมน์3 ประเภทของสรณคมน์
5 มกราคม 2561
1208
8 008-สรณคมน์2 ความหมายสรณะ, สรณคมน์, ผู้ถึงสรณะ
5 มกราคม 2561
1185
7 007-สรณคมน์1 ประวัติความเป็นมาของการถึงสรณะ
5 มกราคม 2561
1262
6 006-นโมนอบน้อม6 นโม..ของพรหมายุพราหมณ์และของเหล่าเทวดา
8 ธันวาคม 2560
1164
5 005-นโมนอบน้อม5 นโม..ของชาณุสโสณิพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
1024
4 004-นโมนอบน้อม4 นโม..ของการณปาลีกับอารามทัณฑพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
1211
3 003-นโมนอบน้อม3 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่3
3 พฤศจิกายน 2560
1189
2 002-นโมนอบน้อม2 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2560
1215
1 001-นโมนอบน้อม1 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่1
3 พฤศจิกายน 2560
1142
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ