ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,894
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 380 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 273 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 886 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 633 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 698 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,222 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จำนวน 81 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
31 031-ปฏิจจสมุปบาท7 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ3
12 สิงหาคม 2560
1758
30 030-ปฏิจจสมุปบาท6 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ2
12 สิงหาคม 2560
1672
29 029-ปฏิจจสมุปบาท5 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ1
12 สิงหาคม 2560
1830
28 028-ปฏิจจสมุปบาท4 ความสำคัญ4
23 กรกฎาคม 2560
1755
27 027-ปฏิจจสมุปบาท3 ความสำคัญ3
23 กรกฎาคม 2560
1621
26 026-ปฏิจจสมุปบาท2 ความสำคัญ2
23 กรกฎาคม 2560
1500
25 025-ปฏิจจสมุปบาท1 ความสำคัญ1
23 กรกฎาคม 2560
1644
24 024-มรณสติ4
11 กันยายน 2559
1760
23 023-มรณสติ3
11 กันยายน 2559
1700
22 022-มรณสติ2
11 กันยายน 2559
1698
21 021-มรณสติ1
11 กันยายน 2559
1722
20 020-เข้าเขตโสดาบัน8
31 กรกฎาคม 2559
1512
19 019-เข้าเขตโสดาบัน7
31 กรกฎาคม 2559
1543
18 018-เข้าเขตโสดาบัน6
31 กรกฎาคม 2559
1601
17 017-เข้าเขตโสดาบัน5
31 กรกฎาคม 2559
1661
16 016-เข้าเขตโสดาบัน4
15 พฤษภาคม 2559
1740
15 015-เข้าเขตโสดาบัน3
15 พฤษภาคม 2559
1750
14 014-เข้าเขตโสดาบัน2
15 พฤษภาคม 2559
1663
13 013-เข้าเขตโสดาบัน1
15 พฤษภาคม 2559
1638
12 012-กฎเกณฑ์กรรม4
10 ตุลาคม 2558
2683
11 011-กฎเกณฑ์กรรม3
10 ตุลาคม 2558
2706
10 010-กฎเกณฑ์กรรม2
10 ตุลาคม 2558
2737
9 009-กฎเกณฑ์กรรม1
10 ตุลาคม 2558
3110
8 008-อริยมรรคภาคปฏิบัติ8
11 กรกฎาคม 2558
2421
7 007-อริยมรรคภาคปฏิบัติ7
11 กรกฎาคม 2558
2577
6 006-อริยมรรคภาคปฏิบัติ6
11 กรกฎาคม 2558
2487
5 005-อริยมรรคภาคปฏิบัติ5
11 กรกฎาคม 2558
2485
4 004-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ4
25 เมษายน 2558
2438
3 003-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ3
25 เมษายน 2558
2404
2 002-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ2
25 เมษายน 2558
2398
1 001-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ1
25 เมษายน 2558
2766
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ