ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จำนวน 81 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
31 031-ปฏิจจสมุปบาท7 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ3
12 สิงหาคม 2560
1755
30 030-ปฏิจจสมุปบาท6 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ2
12 สิงหาคม 2560
1670
29 029-ปฏิจจสมุปบาท5 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ1
12 สิงหาคม 2560
1828
28 028-ปฏิจจสมุปบาท4 ความสำคัญ4
23 กรกฎาคม 2560
1753
27 027-ปฏิจจสมุปบาท3 ความสำคัญ3
23 กรกฎาคม 2560
1620
26 026-ปฏิจจสมุปบาท2 ความสำคัญ2
23 กรกฎาคม 2560
1496
25 025-ปฏิจจสมุปบาท1 ความสำคัญ1
23 กรกฎาคม 2560
1642
24 024-มรณสติ4
11 กันยายน 2559
1758
23 023-มรณสติ3
11 กันยายน 2559
1698
22 022-มรณสติ2
11 กันยายน 2559
1694
21 021-มรณสติ1
11 กันยายน 2559
1720
20 020-เข้าเขตโสดาบัน8
31 กรกฎาคม 2559
1511
19 019-เข้าเขตโสดาบัน7
31 กรกฎาคม 2559
1543
18 018-เข้าเขตโสดาบัน6
31 กรกฎาคม 2559
1601
17 017-เข้าเขตโสดาบัน5
31 กรกฎาคม 2559
1661
16 016-เข้าเขตโสดาบัน4
15 พฤษภาคม 2559
1740
15 015-เข้าเขตโสดาบัน3
15 พฤษภาคม 2559
1749
14 014-เข้าเขตโสดาบัน2
15 พฤษภาคม 2559
1663
13 013-เข้าเขตโสดาบัน1
15 พฤษภาคม 2559
1638
12 012-กฎเกณฑ์กรรม4
10 ตุลาคม 2558
2676
11 011-กฎเกณฑ์กรรม3
10 ตุลาคม 2558
2696
10 010-กฎเกณฑ์กรรม2
10 ตุลาคม 2558
2728
9 009-กฎเกณฑ์กรรม1
10 ตุลาคม 2558
3097
8 008-อริยมรรคภาคปฏิบัติ8
11 กรกฎาคม 2558
2417
7 007-อริยมรรคภาคปฏิบัติ7
11 กรกฎาคม 2558
2573
6 006-อริยมรรคภาคปฏิบัติ6
11 กรกฎาคม 2558
2484
5 005-อริยมรรคภาคปฏิบัติ5
11 กรกฎาคม 2558
2481
4 004-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ4
25 เมษายน 2558
2435
3 003-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ3
25 เมษายน 2558
2401
2 002-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ2
25 เมษายน 2558
2394
1 001-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ1
25 เมษายน 2558
2762
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ