ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. ชมรมคนรู้ใจ จำนวน 75 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
25 003-เข้าใจชีวิตเข้าถึงธรรม
12 มิถุนายน 2550
2231
24 002-ชีวิตคือกายกับจิต
24 เมษายน 2550
2395
23 001-ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต
13 มีนาคม 2550
2969
22 029-ปัญญาญาณ ตอนที่2
11 สิงหาคม 2552
2268
21 028-ปัญญาญาณ ตอนที่1
28 กรกฎาคม 2552
2296
20 027-การรู้ขันธ์5 โดยอาการ7
9 มิถุนายน 2552
2456
19 026-อนัตตาของขันธ์5
26 พฤษภาคม 2552
2188
18 025-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 เมษายน 2552
2174
17 024-ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน
10 มีนาคม 2552
2347
16 023-อุบายวิธีละอาสวะ 7 ประการ
10 กุมภาพันธ์ 2552
2522
15 022-ปฏิจจสมุปบาทแห่งความวุ่นวาย
13 มกราคม 2552
2522
14 021-ทางบรรลุธรรม
9 ธันวาคม 2551
2650
13 020-สัมมาทิฐินำสู่พระนิพพาน
11 พฤศจิกายน 2551
2266
12 019-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่12 อริยมรรค8 ตอนที่4
14 ตุลาคม 2551
2220
11 018-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่11 อริยมรรค8 ตอนที่3
9 กันยายน 2551
2205
10 017-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่10 อริยมรรค8 ตอนที่2
26 สิงหาคม 2551
2345
9 016-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่9 อริยมรรค8 ตอนที่1
8 กรกฎาคม 2551
2397
8 015-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่8 โพชฌงค์7 ครั้งที่2
10 มิถุนายน 2551
2026
7 014-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่7 โพชฌงค์7 ครั้งที่1
13 พฤษภาคม 2551
2037
6 013-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่6 อินทรีย์5 พละ5
8 เมษายน 2551
2280
5 012-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่5 สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท4
11 มีนาคม 2551
2217
4 011-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่4 สติปัฏฐาน4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2551
2293
3 010-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่3 ความสำคัญของสติปัฏฐาน
8 มกราคม 2551
2276
2 009-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่2 หลักสติปัฏฐาน4
4 ธันวาคม 2550
2482
1 008-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่1 ธรรมะเบื้องต้น
13 พฤศจิกายน 2550
3025
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ