ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 08. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอังคาร จำนวน 90 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
40 039-พระอริยะ
กรกฎาคม 2552
1879
39 038-หลักพรหมจรรย์
16 มิถุนายน 2552
1674
38 037-อริยมรรค 8 ตอนที่ 4
2 มิถุนายน 2552
1659
37 036-อริยมรรค 8 ตอนที่ 3
19 พฤษภาคม 2552
1886
36 035-อริยมรรค 8 ตอนที่ 2
28 เมษายน 2552
1875
35 034-อริยมรรค 8 ตอนที่ 1
7 เมษายน 2552
1911
34 033-อินทรียภาวนา
17 มีนาคม 2552
1799
33 032-จิตปภัสสร-จิตภาวนา
3 มีนาคม 2552
1743
32 031-สรณคมน์
17 กุมภาพันธ์ 2552
1785
31 030-อุปาทาน
3 กุมภาพันธ์ 2552
1902
30 029-ปฏิจจสมุปบาท
20 มกราคม 2552
1974
29 028-วิสุทธิ 7
6 มกราคม 2552
1836
28 027-ลักษณะของธรรมวินัย 8 ประการ
16 ธันวาคม 2551
1762
27 026-สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
2 ธันวาคม 2551
1885
26 025-อนัตตาของขันธ์ 5
18 พฤศจิกายน 2551
1982
25 024-การรู้ขันธ์5
4 พฤศจิกายน 2551
1884
24 023-ธรรมะที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน
28 ตุลาคม 2551
1837
23 022-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 ตุลาคม 2551
1807
22 021-สัมมาทิฏฐินำสู่พระนิพพาน
30 กันยายน 2551
1765
21 020-อินทรีย์5, พละ5
2 กันยายน 2551
1946
20 019-ปฏิปทา4
4 สิงหาคม 2551
1807
19 018-อาหารของวิชชาและวิมุตติ
22 กรกฎาคม 2551
1629
18 017-ธรรมะเบื้องต้นในการปฏิบัติ
1 กรกาคม 2551
1747
17 016-แนวทางปฏิบัติ
24 มิถุนายน 2551
1816
16 015-โพชฌงค์7 ตอนที่2
17 มิถุนายน 2551
1899
15 014-โพชฌงค์7 ตอนที่1
20 พฤษภาคม 2551
1789
14 013-กุศลกรรมบถ10
6 พฤษภาคม 2551
1924
13 012-กรรม ตอนที่2
22 เมษายน 2551
1814
12 011-กรรม ตอนที่1
1 เมษายน 2551
2092
11 010-บุญกิริยา
18 มีนาคม 2551
1789
10 009-ลำดับการปฏิบัติ
4 มีนาคม 2551
1894
9 008-โอวาทปาติโมกข์
19 กุมภาพันธ์ 2551
1949
8 007-ปัจจุบัน
5 กุมภาพันธ์ 2551
1861
7 006-ความสำคัญของสติปัฏฐาน
29 มกราคม 2551
1698
6 005-สติปัฏฐาน 4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
15 มกราคม 2551
1852
5 004-การฝึกตามหลักสติปัฏฐาน
18 ธันวาคม 2550
2192
4 003-ปฏิบัติธรรมอย่างไร
27 พฤศจิกายน 2550
2136
3 002-เห็นธรรมคืออะไร
20 พฤศจิกายน 2550
2087
2 001-ธรรมะคืออะไร
30 ตุลาคม 2550
2579
1 046-ความสิ้นกรรม
3 พฤศจิกายน 2552
1976
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ