ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 636 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 08. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอังคาร จำนวน 90 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
40 039-พระอริยะ
กรกฎาคม 2552
1873
39 038-หลักพรหมจรรย์
16 มิถุนายน 2552
1668
38 037-อริยมรรค 8 ตอนที่ 4
2 มิถุนายน 2552
1653
37 036-อริยมรรค 8 ตอนที่ 3
19 พฤษภาคม 2552
1882
36 035-อริยมรรค 8 ตอนที่ 2
28 เมษายน 2552
1872
35 034-อริยมรรค 8 ตอนที่ 1
7 เมษายน 2552
1908
34 033-อินทรียภาวนา
17 มีนาคม 2552
1795
33 032-จิตปภัสสร-จิตภาวนา
3 มีนาคม 2552
1733
32 031-สรณคมน์
17 กุมภาพันธ์ 2552
1780
31 030-อุปาทาน
3 กุมภาพันธ์ 2552
1897
30 029-ปฏิจจสมุปบาท
20 มกราคม 2552
1968
29 028-วิสุทธิ 7
6 มกราคม 2552
1829
28 027-ลักษณะของธรรมวินัย 8 ประการ
16 ธันวาคม 2551
1758
27 026-สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
2 ธันวาคม 2551
1881
26 025-อนัตตาของขันธ์ 5
18 พฤศจิกายน 2551
1975
25 024-การรู้ขันธ์5
4 พฤศจิกายน 2551
1878
24 023-ธรรมะที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน
28 ตุลาคม 2551
1833
23 022-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 ตุลาคม 2551
1801
22 021-สัมมาทิฏฐินำสู่พระนิพพาน
30 กันยายน 2551
1761
21 020-อินทรีย์5, พละ5
2 กันยายน 2551
1941
20 019-ปฏิปทา4
4 สิงหาคม 2551
1805
19 018-อาหารของวิชชาและวิมุตติ
22 กรกฎาคม 2551
1627
18 017-ธรรมะเบื้องต้นในการปฏิบัติ
1 กรกาคม 2551
1744
17 016-แนวทางปฏิบัติ
24 มิถุนายน 2551
1813
16 015-โพชฌงค์7 ตอนที่2
17 มิถุนายน 2551
1897
15 014-โพชฌงค์7 ตอนที่1
20 พฤษภาคม 2551
1787
14 013-กุศลกรรมบถ10
6 พฤษภาคม 2551
1916
13 012-กรรม ตอนที่2
22 เมษายน 2551
1807
12 011-กรรม ตอนที่1
1 เมษายน 2551
2086
11 010-บุญกิริยา
18 มีนาคม 2551
1780
10 009-ลำดับการปฏิบัติ
4 มีนาคม 2551
1889
9 008-โอวาทปาติโมกข์
19 กุมภาพันธ์ 2551
1945
8 007-ปัจจุบัน
5 กุมภาพันธ์ 2551
1856
7 006-ความสำคัญของสติปัฏฐาน
29 มกราคม 2551
1694
6 005-สติปัฏฐาน 4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
15 มกราคม 2551
1846
5 004-การฝึกตามหลักสติปัฏฐาน
18 ธันวาคม 2550
2186
4 003-ปฏิบัติธรรมอย่างไร
27 พฤศจิกายน 2550
2129
3 002-เห็นธรรมคืออะไร
20 พฤศจิกายน 2550
2076
2 001-ธรรมะคืออะไร
30 ตุลาคม 2550
2571
1 046-ความสิ้นกรรม
3 พฤศจิกายน 2552
1971
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ