ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 10. วีดีโอ บ้านจิตสบาย จำนวน 92 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
42 047-พรหมจรรย์ ตอนที่47 กรรมฐาน; อานาปานสติ1,2
26 กรกฎาคม 2558
1545
41 046-พรหมจรรย์ ตอนที่46 กรรมฐาน; กายคตาสติ5
28 มิถุนายน 2558
1640
40 045-พรหมจรรย์ ตอนที่45 กรรมฐาน; กายคตาสติ4
24 พฤษภาคม 2558
1676
39 044-พรหมจรรย์ ตอนที่44 กรรมฐาน; กายคตาสติ3
5 เมษายน 2558
1484
38 043-พรหมจรรย์ ตอนที่43 กรรมฐาน; กายคตาสติ2
22 มีนาคม 2558
1420
37 042-พรหมจรรย์ ตอนที่42 กรรมฐาน; กายคตาสติ1
22 กุมภาพันธ์ 2558
1704
36 041-พรหมจรรย์ ตอนที่41 วิปัสสนา; การพิจารณาอริยสัจ
25 มกราคม 2558
1459
35 040-พรหมจรรย์ ตอนที่40 วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุและอินทรีย์
23 พฤศจิกายน 2557
1628
34 039-พรหมจรรย์ ตอนที่39 วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุ
19 ตุลาคม 2557
1458
33 038-พรหมจรรย์ ตอนที่38 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทและธาตุ
28 กันยายน 2557
1650
32 037-พรหมจรรย์ ตอนที่37 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท5
24 สิงหาคม 2557
1524
31 036-พรหมจรรย์ ตอนที่36 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4
27 กรกฎาคม 2557
1597
30 035-พรหมจรรย์ ตอนที่35 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท3
22 มิถุนายน 2557
1581
29 034-พรหมจรรย์ ตอนที่34 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท2
25 พฤษภาคม 2557
1633
28 033-พรหมจรรย์ ตอนที่33 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท1
27 เมษายน 2557
1537
27 032-พรหมจรรย์ ตอนที่32 วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12
23 มีนาคม 2557
1888
26 031-พรหมจรรย์ ตอนที่31 วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12
23 กุมภาพันธ์ 2557
1754
25 030-พรหมจรรย์ ตอนที่30 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 และอายตนะ12
26 มกราคม 2557
1817
24 029-พรหมจรรย์ ตอนที่29 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
22 ธันวาคม 2556
1838
23 010-พรหมจรรย์ ตอนที่10
20 พฤษภาคม 2555
1782
22 019-พรหมจรรย์ ตอนที่19 โพชฌงค์7
24 กุมภาพันธ์ 2556
1694
21 020-พรหมจรรย์ ตอนที่20 โพชฌงค์7
24 มีนาคม 2556
1717
20 028-พรหมจรรย์ ตอนที่28 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
24 พฤศจิกายน 2556
1771
19 005-พรหมจรรย์ ตอนที่5
25 ธันวาคม 2554
1733
18 003-พรหมจรรย์ ตอนที่3
21 สิงหาคม 2554
1711
17 002-พรหมจรรย์ ตอนที่2
31 กรกฎาคม 2554
1791
16 004-พรหมจรรย์ ตอนที่4
18 กันยายน 2554
1734
15 011-พรหมจรรย์ ตอนที่11
24 มิถุนายน 2555
1691
14 024-พรหมจรรย์ ตอนที่24 มรรค; แนวทางปฏิบัติธรรม
28 กรกฎาคม 2556
1549
13 025-พรหมจรรย์ ตอนที่25 ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต
25 สิงหาคม 2556
1540
12 013-พรหมจรรย์ ตอนที่13 สติปัฏฐาน4
26 สิงหาคม 2555
1560
11 016-พรหมจรรย์ ตอนที่16 อิทธิบาท4
25 พฤศจิกายน 2555
1661
10 014-พรหมจรรย์ ตอนที่14 สติปัฏฐาน4
16 กันยายน 2555
1642
9 012-พรหมจรรย์ ตอนที่12 สติปัฏฐาน4
29 กรกฎาคม 2555
1741
8 015-พรหมจรรย์ ตอนที่15 สัมมัปปธาน4
14 ตุลาคม 2555
1606
7 017-พรหมจรรย์ ตอนที่17 อินทรีย์5, พละ5
23 ธันวาคม 2555
1559
6 018-พรหมจรรย์ ตอนที่18 โพชฌงค์7
27 มกราคม 2556
1638
5 022-พรหมจรรย์ ตอนที่22 อริยมรรคมีองค์8
12 พฤษภาคม 2556
1495
4 023-พรหมจรรย์ ตอนที่23 สมาธิภาวนา 4 แบบ
23 มิถุนายน 2556
1778
3 021-พรหมจรรย์ ตอนที่21 อริยมรรคมีองค์8
28 เมษายน 2556
1753
2 026-พรหมจรรย์ ตอนที่26 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
29 กันยายน 2556
1641
1 027-พรหมจรรย์ ตอนที่27 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
27 ตุลาคม 56
1697
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ