ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 846 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ศึกษาธรรมตามพระบาลี จำนวน 78 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
28 034-อริยมรรค8 ตอนที่1
7 เมษายน 2552
1310
27 033-อินทรียภาวนา
17 มีนาคม 2552
1203
26 032-จิตประภัสสร-จิตภาวนา
3 มีนาคม 2552
1249
25 031-สรณคมน์
17 กุมภาพันธ์ 2552
1171
24 030-อุปาทาน
3 กุมภาพันธ์ 2552
1345
23 029-ปฏิจจสมุปบาท
20 มกราคม 2552
1200
22 028-วิสุทธิ7
6 มกราคม 2552
1358
21 027-ลักษณะของธรรมวินัย 8 ประการ
16 ธันวาคม 2551
1210
20 026-สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
2 ธันวาคม 2551
1063
19 025-อนัตตาของขันธ์5
18 พฤศจิกายน 2551
1413
18 024-การรู้ขันธ์5
4 พฤศจิกายน 2551
1360
17 022-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 ตุลาคม 2551
1376
16 021-สัมมาทิฏฐินำสู่พระนิพพาน
30 กันยายน 2551
1403
15 020-อินทรีย์5, พละ5
2 กันยายน 2551
1316
14 019-ปฏิปทา4
4 สิงหาคม 2551
1257
13 018-อาหารของวิชชาและวิมุตติ
22 กรกฎาคม 2551
1270
12 014-โพชฌงค์7 ตอนที่1
20 พฤษภาคม 2551
1225
11 013-กุศลกรรมบถ10
6 พฤษภาคม 2551
1216
10 012-กรรม ตอนที่2
22 เมษายน 2551
1226
9 011-กรรม ตอนที่1
1 เมษายน 2551
1164
8 010-บุญกิริยา
18 มีนาคม 2551
1265
7 009-ลำดับการปฏิบัติ
4 มีนาคม 2551
1247
6 008-โอวาทปาติโมกข์
19 กุมภาพันธ์ 2551
1311
5 006-ความสำคัญของสติปัฏฐาน
29 มกราคม 2551
1266
4 005-สติปัฏฐาน 4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
15 มกราคม 2551
1268
3 004-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน
18 ธันวาคม 2550
1183
2 003-ปฏิบัติธรรมอย่างไร
27 พฤศจิกายน 2550
1372
1 002-เห็นธรรมคืออะไร
20 พฤศจิกายน 2550
1289
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ