ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 845 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 05. วีดีโอ ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 92 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
42 095-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่95 สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ6
16 กุมภาพันธ์ 2557
1254
41 094-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่94 สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ5
2 กุมภาพันธ์ 2557
1505
40 093-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่93 สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ4
19 มกราคม 2557
1603
39 092-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่92 สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ3
5 มกราคม 2557
1431
38 091-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ตอนที่91 สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ2
15 ธันวาคม 2556
1489
37 089-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่89 สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์3
24 พฤศจิกายน 2556
1448
36 088-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่88 สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์2
10 พฤศจิกายน 2556
1386
35 087-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่87 สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์1
13 ตุลาคม 2556
1469
34 086-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่86 สติปัฏฐาน4 หมวดอายตนะ
6 ตุลาคม 2556
1631
33 085-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่85 สติปัฏฐาน4 หมวดขันธ์
15 กันยายน 2556
1385
32 083-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่83 สติปัฏฐาน4 หมวดนิวรณ์1
14 กรกฎาคม 2556
1496
31 082-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่82 สติปัฏฐาน4 การตามดูจิตในจิต
7 กรกฎาคม 2556
1701
30 081-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่81 สติปัฏฐาน4 การตามดูเวทนา
23 มิถุนายน 2556
1516
29 079-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่79 สติปัฏฐาน4 หมวดใส่ใจธาตุ
9 มิถุนายน 2556
1442
28 078-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่78 สติปัฏฐาน4 หมวดใส่ใจสิ่งปฏิกูล
12 พฤษภาคม 2556
1430
27 077-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่77 สติปัฏฐาน4 หมวดความรู้ตัว
28 เมษายน 2556
1422
26 076-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่76 สติปัฏฐาน4 หมวดอิริยาบถ
21 เมษายน 2556
1517
25 075-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่75 สติปัฏฐาน4 หมวดลมหายใจ
31 มีนาคม 2556
1403
24 074-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่74 สติปัฏฐาน4 อุทเทสและอานิสงส์2
17 มีนาคม 2556
1355
23 073-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่73 สติปัฏฐาน4 อุทเทสและอานิสงส์1
24 กุมภาพันธ์ 2556
1414
22 072-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่72 ไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
3 กุมภาพันธ์ 2556
1485
21 071-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่71 การภาวนาให้เสมอด้วยธาตุ5
27 มกราคม 2556
1443
20 070-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่70 อานิสงส์ของกุศลศีลเป็นต้น
27 มกราคม 2556
1446
19 069-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่69 คุณ โทษ และการสลัดออกจากรูปและเวทนา
16 ธันวาคม 2555
1387
18 068-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่68 คุณ โทษ และการสลัดออกจากกาม
2 ธันวาคม 2555
1414
17 067-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ตอนที่67 พระเสขะผู้กำลังปฏิบัติ
25 พฤศจิกายน 2555
1345
16 066-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่66 การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัย
25 พฤศจิกายน 2555
1423
15 065-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่65 คนดีมีน้อย
14 ตุลาคม 2555
1417
14 064-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่64 สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยมีจำนวนน้อย
7 ตุลาคม 2555
1397
13 063-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่63 ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร 5 จำพวก
16 กันยายน 2555
1394
12 062-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่62 บุคคลเปรียบเหมือนหนูและห้วงน้ำ
9 กันยายน 2555
1431
11 061-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่61 บุคคลเปรียบเหมือนคนตกน้ำ 7 จำพวก
26 สิงหาคม 2555
1293
10 060-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่60 อาสวะและความเร่าร้อนละได้ 7 วิธี
19 สิงหาคม 2555
1375
9 059-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่59 โลกธรรม8 แนวอริยสัจ
1 กรกฎาคม 2555
1364
8 058-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่58 อาหารของวิชชาและวิมุตติ
24 มิถุนายน 2555
1330
7 057-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่57 สวัสดิภาพในชีวิต
10 มิถุนายน 2555
1359
6 056-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่56 มรณสติ ตอนที่3
20 พฤษภาคม 2555
1355
5 055-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่55 มรณสติ ตอนที่2
13 พฤษภาคม 2555
1483
4 054-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่54 มรณสติ ตอนที่1
29 เมษายน 2557
1306
3 053-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่53 อานาปานสติ ตอนที่3
22 เมษายน 2555
1397
2 052-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่52 อานาปานสติ ตอนที่2
4 มีนาคม 2555
1395
1 051-ศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่51 อานาปานสติ ตอนที่1
26 กุมภาพันธ์ 2555
1496
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ