ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
12 12-นโมและสรณะ
สวดมนต์
2564
11 11-โอวาทปาติโมกขคาถา
คาถาโอวาทปาติโมกข์
4110
10 10-กรณียเมตตปริตร (เคยยะ)
ทำนองเคยยะ
5558
9 04-ทุกมาติกาสุตตันตะ
สุตตันตทุกมาติกา
2727
8 03-ทุกมาติกาอภิธรรม
อภิธัมมทุกมาติกา
2851
7 02-ติกมาติกา
ติกมาติกา คัมภีร์ธัมมสังคณี
3083
6 01-อุทเทสและนิทเทสปัฏฐาน
สวดอุทเทสและนิทเทสตามคัมภีร์มหาปัฏฐาน
3951
5 08-สติปัฏฐานปาฐะ
สติปัฏฐานปาฐะ
3407
4 09-มัคควิภังคสูตร
มัคควิภังคสูตร
3603
3 07-อาทิตตปริยายสูตร
อาทิตตปริยายสูตร
3346
2 06-อนัตตลักขณสูตร
อนัตตลักขณสูตร
3628
1 05-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
7505
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ