ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 11. มูลนิธิบ้านอารีย์ จำนวน 150 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
50 050-อานาปานสติ3; วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ1
17 กรกฎาคม 2558
1649
49 049-อานาปานสติ2; ความสำคัญและอานิสงส์2
26 มิถุนายน 2558
1636
48 048-อานาปานสติ1; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1626
47 047-กายคตาสติ10; สรุปกรรมฐานกายคตาสติ
15 พฤษภาคม 2558
1512
46 046-กายคตาสติ9; วิธีทำกายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
15 พฤษภาคม 2558
1590
45 045-กายคตาสติ8; พิจารณากายเทียบศพ 9 ป่าช้า
17 เมษายน 2558
1707
44 044-กรรมฐานกายคตาสติ7; การพิจารณากายโดยความเป็นธาตุ
20 มีนาคม 2558
1574
43 043-กรรมฐานกายคตาสติ6; การพิจารณากายเป็นสิ่งปฏิกูล
20 มีนาคม 2558
1705
42 042-กรรมฐานกายคตาสติ5; จำแนกกายคตาสติเป็นสมถวิปัสสนา
20 มีนาคม 2558
1654
41 041-กรรมฐานกายคตาสติ4
27 กุมภาพันธ์ 2557
1576
40 040-กรรมฐานกายคตาสติ3
23 มกราคม 2558
1803
39 039-กรรมฐานกายคตาสติ2
23 มกราคม 2558
1675
38 038-กรรมฐานกายคตาสติ1
19 ธันวาคม 2557
1860
37 037-สมถวิปัสสนาในกรรมฐาน
19 ธันวาคม 2557
1697
36 036-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง8
28 พฤศจิกายน 2557
1472
35 035-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง7
28 พฤศจิกายน 2557
1572
34 034-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง6
31 ตุลาคม 2557
1680
33 033-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง5
31 ตุลาคม 2557
1623
32 032-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง4
19 กันยายน 2557
1632
31 031-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง3
19 กันยายน 2557
1667
30 030-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง2
18 สิงหาคม 2557
1472
29 029-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง1
15 สิงหาคม 2557
1821
28 028-สมถะกับวิปัสสนาควบคู่กัน2
18 กรกฎาคม 2557
1850
27 027-สมถะกับวิปัสสนาควบคู่กัน1
18 กรกฎาคม 2557
1769
26 026-สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง2
20 มิถุนายน 2557
1654
25 025-สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง1
20 มิถุนายน 2557
1793
24 024-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม5
30 พฤษภาคม 2557
1787
23 023-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม4
30 พฤษภาคม 2557
1706
22 022-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม3
18 เมษายน 2557
1829
21 021-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม2
18 เมษายน 2557
1811
20 020-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม1
21 มีนาคม 2557
1816
19 019-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ4
21 มีนาคม 2557
1713
18 018-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ3
21 มีนาคม 2557
1592
17 017-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ2
21 กุมภาพันธ์ 2557
1635
16 016-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ1
21 กุมภาพันธ์ 2557
1822
15 015-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; ความหมายและตัวสภาวะ2
15 พฤศจิกายน 2556
1923
14 014-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; ความหมายและตัวสภาวะ1
15 พฤศจิกายน 2556
2018
13 013-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
16 ธันวาคม 2554
1932
12 012-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
23 กันยายน 2554
2127
11 011-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 สิงหาคม 2554
2115
10 010-มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่10 หมวดอริยสัจ
29 กรกฎาคม 2554
1907
9 009-มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่9 หมวดโพชฌงค์ และ หมวดอริยสัจ
24 มิถุนายน 2554
1813
8 008-มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่8 หมวดขันธ์ และ หมวดอายตนะ
27 พฤษภาคม 2554
1985
7 007-มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่7 ธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์ 5
22 เมษายน 2554
2201
6 006-มหาสติปัฏฐานสูตร จิตตานุปัสสนา
11 มีนาคม 2554
2091
5 005-มหาสติปัฏฐานสูตร นวสีวถกาบรรพ-เวทนานุปัสสนา
28 มกราคม 2554
1940
4 004-มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่4
24 ธันวาคม 2553
2097
3 003-มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่3
26 พฤศจิกายน 2553
2037
2 002-มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่2
22 ตุลาคม 2553
2024
1 001-มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่1
8 ตุลาคม 2553
2397
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ