ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 11. มูลนิธิบ้านอารีย์ จำนวน 150 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
100 100-สังฆานุสสติ2 ญาย สามีจิ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
22 กันยายน 2560
1710
99 099-สังฆานุสสติ1 สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน
22 กันยายน 2560
1771
98 098-ธัมมานุสสติ7 ฌานสมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
25 สิงหาคม 2560
1352
97 097-ธัมมานุสสติ6 สรุปพระธรรมคุณ6บท
25 สิงหาคม 2560
1843
96 096-ธัมมานุสสติ5 บทว่า เอหิปัสสิโก, โอปนยิโก, ปัจจัตตัง
21 กรกฎาคม 2560
1817
95 095-ธัมมานุสสติ4 บทว่า สันทิฏฐิโก, อกาลิโก
21 กรกฎาคม 2560
1797
94 094-ธัมมานุสสติ3 วิธีเจริญระลึกบทว่า สวากขาโต
16 มิถุนายน 2560
1733
93 093-ธัมมานุสสติ2 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์2
16 มิถุนายน 2560
1470
92 092-ธัมมานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์1
19 พฤษภาคม 2560
1517
91 091-พุทธานุสสติ15 พุทธคุณ100บท
21 เมษายน 2560
1967
90 090-พุทธานุสสติ14 อธิบายคำว่าตถาคต2
17 มีนาคม 2560
1791
89 089-พุทธานุสสติ13 อธิบายคำว่าตถาคต1
17 มีนาคม 2560
1963
88 088-พุทธานุสสติ12 วิธีเจริญพุทธานุสสติ6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1923
87 087-พุทธานุสสติ11 วิธีเจริญพุทธานุสสติ5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1915
86 086-พุทธานุสสติ10 วิธีเจริญพุทธานุสสติ4
27 มกราคม 2560
1795
85 085-พุทธานุสสติ9 วิธีเจริญพุทธานุสสติ3
27 มกราคม 2560
1862
84 084-พุทธานุสสติ8 วิธีเจริญพุทธานุสสติ2
16 ธันวาคม 2559
1824
83 083-พุทธานุสสติ7 วิธีเจริญพุทธานุสสติ1
16 ธันวาคม 2559
2044
82 082-พุทธานุสสติ6 ความสำคัญและอานิสงส์6
18 พฤศจิกายน 2559
1433
81 081-พุทธานุสสติ5 ความสำคัญและอานิสงส์5
18 พฤศจิกายน 2559
1531
80 080-พุทธานุสสติ4 ความสำคัญและอานิสงส์4
14 ตุลาคม 2559
1551
79 079-พุทธานุสสติ3 ความสำคัญและอานิสงส์3
14 ตุลาคม 2559
1574
78 078-พุทธานุสสติ2 ความสำคัญและอานิสงส์2
16 กันยายน 2559
1471
77 077-พุทธานุสสติ1 ความสำคัญและอานิสงส์1
16 กันยายน 2559
1606
76 076-มรณสติ10 วิธีเจริญมรณสติ9
19 สิงหาคม 2559
1509
75 075-มรณสติ9 วิธีเจริญมรณสติ8
19 สิงหาคม 2559
1344
74 074-มรณสติ8 วิธีเจริญมรณสติ7
22 กรกฎาคม 2559
1515
73 073-มรณสติ7 วิธีเจริญมรณสติ6
22 กรกฎาคม 2559
1309
72 072-มรณสติ6 วิธีเจริญมรณสติ5
24 มิถุนายน 2559
1426
71 071-มรณสติ5 วิธีเจริญมรณสติ4
24 มิถุนายน 2559
1453
70 070-มรณสติ4 วิธีเจริญมรณสติ3
13 พฤษภาคม 2559
1371
69 069-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ2
13 พฤษภาคม 2559
1726
68 068-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1697
67 067-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1615
66 066-อานาปานสติ19 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ17
18 มีนาคม 2559
1464
65 065-อานาปานสติ18 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16
18 มีนาคม 2559
1548
64 064-อานาปานสติ17 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ15
19 กุมภาพันธ์ 2559
1404
63 063-อานาปานสติ16 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ14
19 กุมภาพันธ์ 2559
1449
62 062-อานาปานสติ15 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ13
15 มกราคม 2559
1297
61 061-อานาปานสติ14 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ12
15 มกราคม 2559
1498
60 060-อานาปานสติ13 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ11
18 ธันวาคม 2558
1529
59 059-อานาปานสติ12 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ10
18 ธันวาคม 2558
1712
58 058-อานาปานสติ11 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ9
20 พฤศจิกายน 2558
1483
57 057-อานาปานสติ10 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ8
20 พฤศจิกายน 2558
1612
56 056-อานาปานสติ9 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ7
30 ตุลาคม 2558
1797
55 055-อานาปานสติ8 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ6
18 กันยายน 2558
1695
54 054-อานาปานสติ7 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ5
18 กันยายน 2558
1747
53 053-อานาปานสติ6 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ4
21 สิงหาคม 2558
1678
52 052-อานาปานสติ5 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ3
21 สิงหาคม 2558
1796
51 051-อานาปานสติ4; วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ2
17 กรกฎาคม 2558
1750
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ