ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 165 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
15 015-บุคคลผู้พ้นและไม่ไปอบาย 6 จำพวก ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2556
2045
14 014-บุคคลผู้พ้นและไม่ไปอบาย 6 จำพวก ตอนที่1
3 พฤศจิกายน 2556
2013
13 013-ธรรมุทเทส 4 ประการ ตอนที่2
29 กันยายน 2556
1757
12 012-ธรรมุทเทส 4 ประการ ตอนที่1
29 กันยายน 2556
1848
11 011-ผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2070
10 010-ผู้มีสติ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2170
9 009-จงทำความเพียรเพื่อรู้อริยสัจ ตอนที่2
18 สิงหาคม 2556
2068
8 008-จงทำความเพียรเพื่อรู้อริยสัจ ตอนที่1
18 สิงหาคม 2556
2091
7 007-5 สิ่งควรพิจารณาเนืองๆ และประโยชน์ ตอนที่2
16 มิถุนายน 2556
2123
6 006-5 สิ่งควรพิจารณาเนืองๆ และประโยชน์ ตอนที่1
16 มิถุนายน 2556
2836
5 005-สิ่งที่หาได้ยากในโลก 6 ประการ
2 มิถุนายน 2556
2793
4 004-ทางให้ถึงนิพพาน ตอนที่2
3 มีนาคม 2556
2205
3 003-ทางให้ถึงนิพพาน ตอนที่1
3 มีนาคม 2556
2230
2 002-การปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์
18 พฤสจิกายน 2555
2552
1 001-ธรรมะและหลักปฏิบัติต่อธรรมะ
18 พฤศจิกายน 2555
1919
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ