ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 181 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
31 031-กรรม 4 ประการ
28 กันยายน 2557
1935
30 030-อุปมาโทษของกาม 7 ประการ
28 กันยายน 2557
2068
29 029-จากศีลที่เป็นกุศล สู่ อรหัตตผล
17 สิงหาคม 2557
2000
28 028-ติรัจฉานกถา กับ กถาวัตถุ
17 สิงหาคม 2557
1778
27 027-จูฬศีล กับ มัชฌิมศีล
6 กรกฎาคม 2557
2526
26 026-เดรัจฉานวิชา; การเลี้ยงชีพผิดทาง
6 มกราคม 2557
1867
25 025-ห้วงบุญกุศลและมหาทาน
1 มิถุนายน 2557
2834
24 024-ทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
1 มิถุนายน 2557
1768
23 023-รักษาจิต รักษากรรม เพื่อดับกรรม ตอนที่2
6 เมษายน 2557
2101
22 022-รักษาจิต รักษากรรม เพื่อดับกรรม ตอนที่1
6 เมษายน 2557
2213
21 021-วิธีพิจารณาเหตุปัจจัยภายใน ตอนที่2
2 มีนาคม 2557
1859
20 020-วิธีพิจารณาเหตุปัจจัยภายใน ตอนที่1
2 มีนาคม 2557
1949
19 019-เพราะถือมั่น ความคิดว่า เรามี จึงมี
26 มกราคม 2557
1911
18 018-โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาส มีอะไรเป็นเหตุเกิด
26 มกราคม 2557
1959
17 017-การสมาทานธรรม 4 ประการ ตอนที่2
1 ธันวาคม 2556
1746
16 016-การสมาทานธรรม 4 ประการ ตอนที่1
1 ธันวาคม 2556
1925
15 015-บุคคลผู้พ้นและไม่ไปอบาย 6 จำพวก ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2556
2047
14 014-บุคคลผู้พ้นและไม่ไปอบาย 6 จำพวก ตอนที่1
3 พฤศจิกายน 2556
2016
13 013-ธรรมุทเทส 4 ประการ ตอนที่2
29 กันยายน 2556
1758
12 012-ธรรมุทเทส 4 ประการ ตอนที่1
29 กันยายน 2556
1849
11 011-ผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2071
10 010-ผู้มีสติ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2171
9 009-จงทำความเพียรเพื่อรู้อริยสัจ ตอนที่2
18 สิงหาคม 2556
2072
8 008-จงทำความเพียรเพื่อรู้อริยสัจ ตอนที่1
18 สิงหาคม 2556
2094
7 007-5 สิ่งควรพิจารณาเนืองๆ และประโยชน์ ตอนที่2
16 มิถุนายน 2556
2124
6 006-5 สิ่งควรพิจารณาเนืองๆ และประโยชน์ ตอนที่1
16 มิถุนายน 2556
2837
5 005-สิ่งที่หาได้ยากในโลก 6 ประการ
2 มิถุนายน 2556
2795
4 004-ทางให้ถึงนิพพาน ตอนที่2
3 มีนาคม 2556
2206
3 003-ทางให้ถึงนิพพาน ตอนที่1
3 มีนาคม 2556
2232
2 002-การปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์
18 พฤสจิกายน 2555
2563
1 001-ธรรมะและหลักปฏิบัติต่อธรรมะ
18 พฤศจิกายน 2555
1920
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 181 รายการ