ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 636 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 300 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
200 200-กฎสามัญธรรมดาและกฎที่เหนือกฎทั้งปวง เนกขัมมบารมี
28 พฤษภาคม 2561
1003
199 199-สิ่งที่ต้องเรียนรู้และคุณสมบัติผู้เรียนรู้ เนกขัมมบารมี
27 พฤษภาคม 2561
893
198 198-ปฏิบัติธรรม; ความหมายและนำฝึกปฏิบัติ เนกขัมมบารมีฯ
26 พฤษภาคม 2561
800
197 197-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 ธันวาคม 2560
1077
196 196-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน คอร์สพัฒนาจิตฯ
11 พฤศจิกายน 2560
1139
195 195-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2560
1614
194 194-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิต
10 กันยายน 2560
1278
193 193-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ2 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1372
192 192-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ1 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1371
191 191-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
23 สิงหาคม 2560
1391
190 190-โยนิโสมนสิการ10แบบ
14 สิงหาคม 2560
1728
189 189-ธรรมะพื้นฐานและบุพพนิมิต7อย่าง
14 สิงหาคม 2560
1726
188 188-ตอบปัญหาธรรม3 คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1392
187 187-ตอบปัญหาธรรม2 คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1364
186 186-ผูกจิตด้วยอารมณ์หลายอย่าง คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1344
185 185-ตอบปัญหาธรรม1 คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1385
184 184-นำภาวนาฝึกจิตให้อยู่กับตัว คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1293
183 183-สัมมาทิฏฐินำสู่การปฏิบัติธรรม คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1275
182 182-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
8 มิถุนายน 2560
1540
181 181-ตอบปัญหาธรรมและนำปฏิบัติ เนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2560
1448
180 180-เรียนรู้และปฏิบัติธรรม เนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2560
1471
179 179-นำฝึกสติยืน-เดิน-นั่ง เนกขัมม์
23 พฤษภาคม 2560
1266
178 178-เรียนรู้กายใจเข้าใจโลก เนกขัมม์
23 พฤษภาคม 2560
1429
177 177-อาตาปี สัมปชาโน สติมา ธรรมสร้างตัวรู้ (คอร์สยุวเนกขัมม์)
4 เมษายน 2560
1353
176 176-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน (คอร์สพัฒนาจิตเบื้องต้น)
1 เมษายน 2560
1402
175 175-พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร (คอร์สพัฒนาจิตเบื้องต้น)
31 มีนาคม 2560
1533
174 174-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1394
173 173-เฉลยข้อสอบธรรม15ข้อ สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
11 มกราคม 2560
1517
172 172-โครงสร้างสภาวะธรรม สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
10 มกราคม 2560
1503
171 171-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1423
170 169-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1363
169 169-เรื่องของ "ใจ"
30 พฤศจิกายน 2559
1729
168 168-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้2 สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์
6 พฤศจิกายน 2559
1444
167 167-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้1 สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์
6 พฤศจิกายน 2559
1469
166 166-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
3 พฤศจิกายน 2559
1475
165 165-ธรรมะที่ควรเจริญ2 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
9 ตุลาคม 2559
1379
164 164-ธรรมะที่ควรเจริญ1 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
9 ตุลาคม 2559
1491
163 163-ตอบปัญหาธรรม ยุวเนกขัมม์
6 ตุลาคม 2559
1558
162 162-สรุปธรรม ยุวเนกขัมม์
6 ตุลาคม 2559
1393
161 161-สัมมาทิฏฐิ ยุวเนกขัมม์
5 ตุลาคม 2559
1386
160 160-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
26 กันยายน 2559
1560
159 159-ธรรมะที่มีอุปการะมาก2 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
21 สิงหาคม 2559
1590
158 158-ธรรมะที่มีอุปการะมาก1 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
21 สิงหาคม 2559
1553
157 157-ตอบปัญหาธรรม คอร์สพัฒนาจิตฯ
20 สิงหาคม 2559
1618
156 156-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
20 สิงหาคม 2559
1351
155 155-ทาน ศีล ภาวนา คอร์สเจ้าภาพ
12 สิงหาคม 2559
1606
154 154-ตอบปัญหาธรรม
10 กรกฎาคม 2559
1661
153 153-อริยมรรคมีองค์8
10 กรกฎาคม 2559
1516
152 152-ตอบปัญหาธรรม
21 มิถุนายน 2559
1631
151 151-อริยมรรคมีองค์8
21 มิถุนายน 2559
1420
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ