ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 636 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 300 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
100 100-ตอบปัญหาธรรม
24 มกราคม 2558
1541
99 099-หลักพระพุทธศาสนา
24 มกราคม 2558
1476
98 098-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม
9 พฤศจิกายน 2557
1537
97 097-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2557
1617
96 096-อริยมรรค; ความหมายและองค์ประกอบ
29 พฤศจิกายน 2557
1573
95 095-อริยมรรค; ขยายความองค์มรรค คอร์สคุณแม่สิริฯ
10 พฤศจิกายน 2557
1659
94 094-อริยมรรค; ความหมายและเข้าใจพื้นฐาน คอร์สคุณแม่สิริฯ
10 พฤศจิกายน 2557
1593
93 093-อริยมรรค4; วิธีเจริญอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2559
92 092-อริยมรรค3; ความสำคัญของอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2176
91 091-อริยมรรค2; องค์ประกอบของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2337
90 090-อริยมรรค1; ความหมายของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2514
89 089-มรรควิธี3 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1574
88 088-มรรควิธี2 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1627
87 087-มรรควิธี1 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1552
86 086-ทางสายกลาง
25 สิงหาคม 2557
1818
85 085-โพธิปักขิยธรรม4 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2397
84 084-โพธิปักขิยธรรม3 คณะวิทยากร
18 สิงหาคม 2557
2464
83 083-โพธิปักขิยธรรม2 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2501
82 082-โพธิปักขิยธรรม1 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2485
81 081-ตอบปัญหาธรรม2 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1687
80 080-ตอบปัญหาธรรม1 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1686
79 079-กฏแห่งกรรม คอร์สเนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1629
78 078-หลักแห่งธรรมทั้งปวง4 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2466
77 077-หลักแห่งธรรมทั้งปวง3 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2507
76 076-หลักแห่งธรรมทั้งปวง2 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2540
75 075-หลักแห่งธรรมทั้งปวง1 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2636
74 074-อริยมรรค; ทางเดินที่ถูกต้องเหมาะสม
2 สิงหาคม 2557
1771
73 073-มหัศจรรย์แห่งวิญญาณ2
29 มิถุนายน 2557
1799
72 072-มหัศจรรย์แห่งวิญญาณ1
29 มิถุนายน 2557
17188
71 071-อริยมรรคมีองค์8; องค์ประกอบของอริยมรรค
9 กรกฎาคม 2557
1683
70 070-อริยมรรคมีองค์8; ความสำคัญของอริยมรรค
9 กรกฎาคม 2557
1672
69 069-โพชฌังค์6; วิธีเจริญโพชฌังค์2
15 มิถุนายน 2557
1734
68 068-โพชฌังค์5; วิธีเจริญโพชฌังค์1
15 มิถุนายน 2557
1741
67 067-โพชฌังค์4; ความสำคัญและอานิสงส์2
8 มิถุนายน 2557
1685
66 066-โพชฌังค์3; ความสำคัญและอานิสงส์1
8 มิถุนายน 2557
1699
65 065-อริยมรรคมีองค์8
26 มิถุนายน 2557
3064
64 064-โพชฌังค์2; ความหมายและประเภท2
1 มิถุนายน 2557
1774
63 063-โพชฌังค์1; ความหมายและประเภท1
1 มิถุนายน 2557
1816
62 062-ตอบปัญหาธรรม
5 มิถุนายน 2557
1780
61 061-อริยมรรคมีองค์8
5 มิถุนายน 2557
1854
60 060-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2556
1839
59 059-อริยมรรค; ข้อปฏิบัติที่พอดีเหมาะสม
22 ธันวาคม 2556
1817
58 058-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2
3 ธันวาคม 2556
1666
57 057-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่1
3 ธันวาคม 2556
1636
56 056-อานาปานสติ16 ขั้นมหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน2
8 กันยายน 2556
2006
55 055-อานาปานสติ16 ขั้นมหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน1
8 กันยายน 2556
1908
54 054-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1732
53 053-อริยมรรคมีองค์8
25 สิงหาคม 2556
1773
52 052-ตอบปัญหาธรรม2
28 พฤษภาคม 2556
1741
51 051-ตอบปัญหาธรรม1
28 พฤษภาคม 2556
1965
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ