ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 18. มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 272 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
22 021-เมตตาภาวนา2
25 กรกฎาคม 2558
2370
21 021-เมตตาภาวนา1
25 กรกฎาคม 2558
2454
20 020-วิธีปฏิบัติอานาปานสติที่มีผลอานิสงส์มาก
27 มิถุนายน 2558
2785
19 019-สติในกาย; กายคตาสติแบบฌาน4
27 มิถุนายน 2558
2289
18 018-สติในกาย; ใส่ใจกายเป็นธาตุและเทียบกายกับศพ
23 พฤษภาคม 2558
2318
17 017-สติในกาย; ใส่ใจกายเต็มด้วยสิ่งปฏิกูล
23 พฤษภาคม 2558
2329
16 016-สติในกาย; ลมหายใจ, อิริยาบถ, สัมปชัญญะ
28 มีนาคม 2558
2738
15 015-ปฏิบัติไปตามลำดับถึงสมาธิ
28 มีนาคม 2558
2489
14 014-การปฏิบัติไปตามลำดับ
28 กุมภาพันธ์ 2558
2645
13 013-วัตถุประสงค์ของพรหมจรรย์
28 กุมภาพันธ์ 2558
2524
12 012-มงคล38 ตอนที่2
29 พฤศจิกายน 2557
2493
11 011-มงคล38 ตอนที่1
29 พฤศจิกายน 2557
2628
10 010-ฤกษ์ดี, ยามดี, มงคลดี, ขณะดี
29 พฤศจิกายน 2557
2608
9 009-โทษของศีลวิบัติ, อานิสงส์ของศีลสมบัติ
29 พฤศจิกายน 2557
2576
8 008-กรรม ทุจริตและสุจริต4
1 พฤศจิกายน 2557
2632
7 007-กรรม ทุจริตและสุจริต3
1 พฤศจิกายน 2557
2433
6 006-กรรม ทุจริตและสุจริต2
1 พฤศจิกายน 2557
2439
5 005-กรรม ทุจริตและสุจริต1
1 พฤศจิกายน 2557
2685
4 004-อริยสัจ4
30 สิงหาคม 2557
3008
3 003-กฎแห่งธรรม
30 สิงหาคม 2557
2929
2 002-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
30 สิงหาคม 2557
3119
1 001-ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้
30 สิงหาคม 2557
2011
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ