ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

หนังสือ (Book) ทั้งหมด 78 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
38-ทางสู่ธรรม (เรียกดู : 2,440 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
37-มองมุมวิปัสสนา (เรียกดู : 3,099 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
36-โอวาทปาติโมกข์ (เรียกดู : 2,784 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
35-ปฏิบัติตามลำดับ (เรียกดู : 2,714 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
34-อานาปานสติ (เรียกดู : 3,209 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
33-กายคตาสติ (เรียกดู : 2,727 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
32-หลักปฏิบัติสมาธิภาวนา (เรียกดู : 2,553 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
31-สายกลาง (เรียกดู : 2,243 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
30-สัจจะแห่งชีวิต (เรียกดู : 2,868 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
29-การพัฒนาอินทรียสังวร (เรียกดู : 3,023 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
28-ธรรมที่พึ่ง (เรียกดู : 2,642 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
27-กฎเกณฑ์กรรม (จัดรูปเล่มและเนื้อหาใหม่) (เรียกดู : 2,645 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
26-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค (เรียกดู : 2,301 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
25-ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร (เรียกดู : 2,439 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
24-อินทรีย์ ๕ (เรียกดู : 2,200 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
23-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน (เรียกดู : 3,386 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
22-สัลเลขธรรม (เรียกดู : 2,245 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
21-อริยสัจ (เรียกดู : 2,299 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
20-ความเข้าใจเรื่องกรรม (เรียกดู : 2,734 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
19-ปัญญาญาณ (เรียกดู : 3,303 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
แสดงผล 20 รายการ จากทั้งหมด 78 รายการ