ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ คอร์สปฏิบัติธรรม จำนวน 451 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
401 401-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(7).วิธีปฏิบัติกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา
13 พฤษภาคม 2562
299
400 400-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(6).กำหนดจุด ดูทั้งกาย ประกอบสัมปชัญญะ และพิจารณากาย
12 พฤษภาคม 2562
301
399 399-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(5).เพิ่มการสังเกตฝึกสัมปชัญญะ
12 พฤษภาคม 2562
327
398 398-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(4).ประกอบความเพียรตามที่กำหนดไว้
12 พฤษภาคม 2562
300
397 397-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(3).ฝึกสติรู้อยู่ที่กาย
12 พฤษภาคม 2562
334
396 396-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(2).มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วฝึกจิตและปัญญา
11 พฤษภาคม 2562
310
395 395-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(1).หลักและภาพรวมของการปฏิบัติธรรม
11 พฤษภาคม 2562
314
394 394-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(18).ตอบปัญหาและโอวาทธรรม
27 กุมภาพันธ์ 2562
403
393 393-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(17).ตอบปัญหาธรรม 6
27 กุมภาพันธ์ 2562
383
392 392-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(16).มรรค 4 ละสังโยชน์ 10
27 กุมภาพันธ์ 2562
382
391 391-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(15).ขยายความองค์มรรค
26 กุมภาพันธ์ 2562
398
390 390-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(14).ตอบปัญหาธรรม 5
26 กุมภาพันธ์ 2562
390
389 389-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(13).ตัณหา 3 เป็นเหตุเกิดของทุกข์
26 กุมภาพันธ์ 2562
382
388 388-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(12).ตอบปัญหาธรรม 4
26 กุมภาพันธ์ 2562
355
387 387-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(11).ตอบปัญหาธรรม 3
25 กุมภาพันธ์ 2562
419
386 386-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(10).กัมมัสสกตา กับ มัคคสัมมาทิฏฐิ
25 กุมภาพันธ์ 2562
375
385 385-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(9).ตอบปัญหาธรรม 2
25 กุมภาพันธ์ 2562
372
384 384-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(8).โสดาปัตติมรรคละสังโยชน์ 3 อย่าง
25 กุมภาพันธ์ 2562
428
383 383-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(7).ตอบปัญหาธรรม 1
24 กุมภาพันธ์ 2562
378
382 382-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(6).ขันธ์ 5 เป็นทุกขสัจควรกำหนดรอบรู้
24 กุมภาพันธ์ 2562
410
381 381-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(5).การเห็นธรรมว่าเป็นธรรม
24 กุมภาพันธ์ 2562
390
380 380-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(4).ฝึกปัญญาด้วยหลักอนุปัสสนา 7 อย่าง
24 กุมภาพันธ์ 2562
375
379 379-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(3).ฝึกสัมปชัญญะหัดแยกกาย เวทนา จิต
23 กุมภาพันธ์ 2562
379
378 378-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(2).ฝึกจิตด้วยกายคตาสติ
23 กุมภาพันธ์ 2562
397
377 377-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(1).ปฏิบัติธรรมในแนวทางอริยมรรค
23 กุมภาพันธ์ 2562
410
376 376-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(8).ตอบปัญหาธรรม 3
17 กุมภาพันธ์ 2562
388
375 375-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(7).ตอบปัญหาธรรม 2
17 กุมภาพันธ์ 2562
435
374 374-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(6).กำหนดรู้ทุกข์ เพื่อละสมุทัย แจ้งนิโรธ คือเจริญมรรค
16 กุมภาพันธ์ 2562
402
373 373-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(5).ตอบปัญหาธรรม 1
16 กุมภาพันธ์ 2562
393
372 372-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(4).ปฏิบัติละสักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 สีลัพพตปรามาส
16 กุมภาพันธ์ 2562
411
371 371-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(3).ฝึกวิปัสสนาตามแนวอนุปัสสนา 7
16 กุมภาพันธ์ 2562
351
370 370-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(2).จากสมาธิสู่การเจริญปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน
15 กุมภาพันธ์ 2562
396
369 369-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(1).มีสติ เพิ่มการสังเกต และประกอบความเพียร
15 กุมภาพันธ์ 2562
373
368 368-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(14).สงเคราะห์อริยมรรค 8 เป็นขันธ์ 8 กับสมถะวิปัสสนา
2 มกราคม 2562
372
367 367-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(13).ศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นตรงเป็นเบื้องต้นกุศล
2 มกราคม 2562
356
366 366-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(12).ตอบปัญหาธรรม 2
1 มกราคม 2562
390
365 365-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(11).เห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายใน 6 ภายนอก 6
1 มกราคม 2562
386
364 364-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(10).ตอบปัญหาธรรม 1
1 มกราคม 2562
352
363 363-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(9).ทุกข์ เหตุเกิด ความดับ และทางให้ถึงความดับทุกข์
1 มกราคม 2562
326
362 362-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(8).เห็นธรรมในธรรมคือขันธ์ 5
31 ธันวาคม 2561
371
361 361-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(7).เห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ 5
31 ธันวาคม 2561
319
360 360-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(6).สติปัฏฐาน; ความหมาย องค์ธรรม และวิธีปฏิบัติ
30 ธันวาคม 2562
361
359 359-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(5).กล้าหาญอดทนอดกลั้นเพื่อเผากิเลส
30 ธันวาคม 2562
352
358 358-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(4).ฝึกสติปัญญาโดยอาศัยกายเป็นกรรมฐาน
30 ธันวาคม 2562
355
357 357-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(3).กระตุ้นให้เกิดสติ รู้สึกตัว
30 ธันวาคม 2562
364
356 356-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(2).ไม่ประมาท มีสติ ไม่ปล่อยจิต
29 ธันวาคม 2562
356
355 355-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(1).ปรับความเข้าใจการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องก่อน
29 ธันวาคม 2562
363
354 354-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (08).ตอบปัญหาธรรม
15 ธันวาคม 2561
526
353 353-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (07).ลำดับการปฏิบัติ สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา
15 ธันวาคม 2561
543
352 352-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (06).กฎแห่งธรรมและกฎแห่งกรรม
14 ธันวาคม 2561
629
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 451 รายการ