ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,935 079-อุบายละบรรเทาความง่วง 7 วิธี
1 เมษายน 2561
279
1,934 078-สรุปหลักปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ 16 ขั้น
1 เมษายน 2561
308
1,933 077-ฝึกให้มีธรรมสูงขึ้นและประณีตขึ้นๆ จนแจ้งวิมุตติ
4 มีนาคม 2561
284
1,932 076-เหตุ 5 ประการทำอานาปานสติกัมมัฏฐานได้ผลเร็ว
4 มีนาคม 2561
244
1,931 075-เหตุที่อานาปานสติสมาธิเป็นสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหา
7 มกราคม 2561
300
1,930 074-อานาปานสติสมาธิทำให้มากได้วิชชาและวิมุตติ
7 มกราคม 2561
279
1,929 328-สํ.ข.เขมกสูตร 1.สำคัญว่าเรามี แต่ไม่มีความเห็นผิด
15 สิงหาคม 2562
293
1,928 327-การรวมองค์มรรคในอานาปานสติ 16 ขั้น
15 สิงหาคม 2562
292
1,927 326-สํ.ข.อัสสชิสูตร สมาธิไม่ใช่สาระในพระศาสนา
15 สิงหาคม 2562
289
1,926 325-สํ.ข.วักกลิสูตร พระวักกลิปรินิพพานตอนฆ่าตัวตาย
1 สิงหาคม 2562
332
1,925 222-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 4 ฝึกสติสัมปชัญญะและสมาธิ
10 สิงหาคม 2562
306
1,924 221-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 3 อริยมรรคจัดกลุ่มและการละกิเลส
10 สิงหาคม 2562
297
1,923 220-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 2 พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร
10 สิงหาคม 2562
286
1,922 219-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 1 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
10 สิงหาคม 2562
308
1,921 218-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-จิตและเหตุให้สุขภาพจิตดี
6 สิงหาคม 2562
277
1,920 217-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
6 สิงหาคม 2562
310
1,919 216-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ธรรมะคืออะไร?
6 สิงหาคม 2562
299
1,918 215-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ธรรมะกับการดูแลสุขภาพจิตในการทำงาน
6 สิงหาคม 2562
272
1,917 421-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (7).มรรควิธีพาใจให้สงบ
21 กรกฎาคม 2562
317
1,916 420-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (6).ความเข้าใจที่ครบถ้วนในอริยสัจธรรม
20 กรกฎาคม 2562
291
1,915 419-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (5).ชีวิตที่เป็นอยู่แม้วันเดียวก็ประเสริฐ
20 กรกฎาคม 2562
322
1,914 418-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (4).ส่วนประกอบของชีวิต
20 กรกฎาคม 2562
306
1,913 417-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (3).ชีวิตมีแต่สิ่งหมดสิ้นไป
19 กรกฎาคม 2562
297
1,912 416-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (2).กิเลสทำให้ใจไม่สงบ
19 กรกฎาคม 2562
308
1,911 415-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (1).เข้าพรรษาพาใจสงบ
19 กรกฎาคม 2562
286
1,910 347-ปฏิจจสมุปบาท 4(2).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 2
18 สิงหาคม 2562
312
1,909 346-ปฏิจจสมุปบาท 4(1).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 1
18 สิงหาคม 2562
325
1,908 324-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร 2 เวทนาเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยง
18 กรกฎาคม 2562
294
1,907 323-ตอบปัญหาการพิจารณาวิปริณามทุกข์
18 กรกฎาคม 2562
309
1,906 322-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร 1 อายตนะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน
18 กรกฎาคม 2562
313
1,905 321-สํ.ข.อนุราธสูตร บัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับนิพพานเท่านั้น
18 กรกฎาคม 2562
306
1,904 320-สํ.ข.ยมกสูตร 3 ขันธ์ 5 เป็นสังขตะและเป็นผู้ฆ่า
4 กรกฎาคม 2562
320
1,903 319-สํ.ข.ยมกสูตร 2 อุปมาขันธ์ 5 เป็นเพชรฆาตมือสังหาร
4 กรกฎาคม 2562
293
1,902 318-สํ.ข.ยมกสูตร 1 สัตว์ไม่มีในขันธ์ 5 และไม่มีนอกจากขันธ์ 5
27 มิถุนายน 2562
323
1,901 317-ตอบปัญหาการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทให้ได้รับประโยชน์
27 มิถุนายน 2562
328
1,900 316-สํ.ข.ติสสสูตร เจอทางแยกให้ยึดทางขวาคืออริยมรรค
27 มิถุนายน 2562
334
1,899 315-สํ.ข.อานันทสูตร ตัวเราไม่มีจริงดุจเงาหน้าในกระจก
27 มิถุนายน 2562
310
1,898 314-อุปาทาปริตัสสนาสูตร 2 ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
283
1,897 313-อุปาทาปริตัสสนาสูตร 1 ความสะดุ้งเพราะถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
314
1,896 312-สํ.ข.สมาธิสูตร 2 อัตถังคมของขันธ์ 5
16 พฤษภาคม 2562
307
1,895 311-ตอบปัญหาการวิเคราะห์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาท
16 พฤษภาคม 2562
303
1,894 310-สํ.ข.สมาธิสูตร 1 สมุทยของขันธ์ 5
16 พฤษภาคม 2562
299
1,893 309-ขันธสูตร ความต่างขันธ์ 5 กับ อุปาทานขันธ์ 5
2 พฤษภาคม 2562
306
1,892 308-ตอบปัญหาการพิจารณาอริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์
2 พฤษภาคม 2562
320
1,891 307-สมนุปัสสนาสูตร ปุถุชนไม่มีสุตะ จึงเห็นผิด
2 พฤษภาคม 2562
314
1,890 306-ตอบปัญหาโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
311
1,889 305-มหาเวทัลลสูตร 6 อกุปปาเจโตวิมุตติเลิศที่สุด
18 เมษายน 2562
317
1,888 304-มหาเวทัลลสูตร 5 อัปปมาณาเจโตวิมุตติเป็นต้น
18 เมษายน 2562
303
1,887 303-ตอบปัญหาการพิจารณาปัจจัย 24 เพื่อละทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
247
1,886 302-มหาเวทัลลสูตร 3 ปัจจัยสัมมาทิฏฐิเป็นต้น
4 เมษายน 2562
280
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ