ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,938 082-จูฬทุกขักขันธสูตร 2 สุขบรรลุถึงได้ด้วยสุข
6 พฤษภาคม 2561
301
1,937 081-จูฬทุกขักขันธสูตร 1 คุณและโทษของกาม
6 พฤษภาคม 2561
281
1,936 080-วิธีรักษาสมาธิ และการพิจารณาเวทนา 4 แบบ
1 เมษายน 2561
302
1,935 079-อุบายละบรรเทาความง่วง 7 วิธี
1 เมษายน 2561
282
1,934 078-สรุปหลักปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ 16 ขั้น
1 เมษายน 2561
315
1,933 077-ฝึกให้มีธรรมสูงขึ้นและประณีตขึ้นๆ จนแจ้งวิมุตติ
4 มีนาคม 2561
289
1,932 076-เหตุ 5 ประการทำอานาปานสติกัมมัฏฐานได้ผลเร็ว
4 มีนาคม 2561
250
1,931 075-เหตุที่อานาปานสติสมาธิเป็นสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหา
7 มกราคม 2561
304
1,930 074-อานาปานสติสมาธิทำให้มากได้วิชชาและวิมุตติ
7 มกราคม 2561
286
1,929 328-สํ.ข.เขมกสูตร 1.สำคัญว่าเรามี แต่ไม่มีความเห็นผิด
15 สิงหาคม 2562
299
1,928 327-การรวมองค์มรรคในอานาปานสติ 16 ขั้น
15 สิงหาคม 2562
299
1,927 326-สํ.ข.อัสสชิสูตร สมาธิไม่ใช่สาระในพระศาสนา
15 สิงหาคม 2562
294
1,926 325-สํ.ข.วักกลิสูตร พระวักกลิปรินิพพานตอนฆ่าตัวตาย
1 สิงหาคม 2562
339
1,925 222-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 4 ฝึกสติสัมปชัญญะและสมาธิ
10 สิงหาคม 2562
312
1,924 221-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 3 อริยมรรคจัดกลุ่มและการละกิเลส
10 สิงหาคม 2562
303
1,923 220-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 2 พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร
10 สิงหาคม 2562
291
1,922 219-โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์-เดินตามอริยมรรค 1 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
10 สิงหาคม 2562
319
1,921 218-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-จิตและเหตุให้สุขภาพจิตดี
6 สิงหาคม 2562
279
1,920 217-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
6 สิงหาคม 2562
314
1,919 216-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ธรรมะคืออะไร?
6 สิงหาคม 2562
302
1,918 215-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ธรรมะกับการดูแลสุขภาพจิตในการทำงาน
6 สิงหาคม 2562
276
1,917 421-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (7).มรรควิธีพาใจให้สงบ
21 กรกฎาคม 2562
320
1,916 420-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (6).ความเข้าใจที่ครบถ้วนในอริยสัจธรรม
20 กรกฎาคม 2562
297
1,915 419-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (5).ชีวิตที่เป็นอยู่แม้วันเดียวก็ประเสริฐ
20 กรกฎาคม 2562
329
1,914 418-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (4).ส่วนประกอบของชีวิต
20 กรกฎาคม 2562
309
1,913 417-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (3).ชีวิตมีแต่สิ่งหมดสิ้นไป
19 กรกฎาคม 2562
303
1,912 416-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (2).กิเลสทำให้ใจไม่สงบ
19 กรกฎาคม 2562
319
1,911 415-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 19-21 ก.ค.62 (1).เข้าพรรษาพาใจสงบ
19 กรกฎาคม 2562
289
1,910 347-ปฏิจจสมุปบาท 4(2).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 2
18 สิงหาคม 2562
315
1,909 346-ปฏิจจสมุปบาท 4(1).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 1
18 สิงหาคม 2562
329
1,908 324-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร 2 เวทนาเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยง
18 กรกฎาคม 2562
298
1,907 323-ตอบปัญหาการพิจารณาวิปริณามทุกข์
18 กรกฎาคม 2562
314
1,906 322-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร 1 อายตนะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน
18 กรกฎาคม 2562
318
1,905 321-สํ.ข.อนุราธสูตร บัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับนิพพานเท่านั้น
18 กรกฎาคม 2562
310
1,904 320-สํ.ข.ยมกสูตร 3 ขันธ์ 5 เป็นสังขตะและเป็นผู้ฆ่า
4 กรกฎาคม 2562
325
1,903 319-สํ.ข.ยมกสูตร 2 อุปมาขันธ์ 5 เป็นเพชรฆาตมือสังหาร
4 กรกฎาคม 2562
299
1,902 318-สํ.ข.ยมกสูตร 1 สัตว์ไม่มีในขันธ์ 5 และไม่มีนอกจากขันธ์ 5
27 มิถุนายน 2562
330
1,901 317-ตอบปัญหาการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทให้ได้รับประโยชน์
27 มิถุนายน 2562
332
1,900 316-สํ.ข.ติสสสูตร เจอทางแยกให้ยึดทางขวาคืออริยมรรค
27 มิถุนายน 2562
337
1,899 315-สํ.ข.อานันทสูตร ตัวเราไม่มีจริงดุจเงาหน้าในกระจก
27 มิถุนายน 2562
320
1,898 314-อุปาทาปริตัสสนาสูตร 2 ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
287
1,897 313-อุปาทาปริตัสสนาสูตร 1 ความสะดุ้งเพราะถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
319
1,896 312-สํ.ข.สมาธิสูตร 2 อัตถังคมของขันธ์ 5
16 พฤษภาคม 2562
311
1,895 311-ตอบปัญหาการวิเคราะห์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาท
16 พฤษภาคม 2562
309
1,894 310-สํ.ข.สมาธิสูตร 1 สมุทยของขันธ์ 5
16 พฤษภาคม 2562
304
1,893 309-ขันธสูตร ความต่างขันธ์ 5 กับ อุปาทานขันธ์ 5
2 พฤษภาคม 2562
311
1,892 308-ตอบปัญหาการพิจารณาอริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์
2 พฤษภาคม 2562
329
1,891 307-สมนุปัสสนาสูตร ปุถุชนไม่มีสุตะ จึงเห็นผิด
2 พฤษภาคม 2562
321
1,890 306-ตอบปัญหาโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
316
1,889 305-มหาเวทัลลสูตร 6 อกุปปาเจโตวิมุตติเลิศที่สุด
18 เมษายน 2562
320
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ