ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
835 068-พรหมจรรย์ ตอนที่62(1) เมตตาภาวนา 15.การทำจิตให้เสมอกัน
16 ตุลาคม 2559
1243
834 181-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (7).จากพื้นฐานสู่จิตสงบและกิเลสสงบ
30 ตุลาคม 2559
1162
833 180-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (6).รู้สัจจะสอบผ่านโลก
30 ตุลาคม 2559
1115
832 179-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (5).วัฏฏะวนฝ่ายเกิดทุกข์
29 ตุลาคม 2559
1093
831 178-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (4).อุบายวิธีฝึกปัญญา
29 ตุลาคม 2559
1111
830 177-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (3).สรณะอันเกษม
28 ตุลาคม 2559
1058
829 176-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (2).อยู่กับปัจจุบัน ไม่ตกอดีต ไม่ไปอนาคต
28 ตุลาคม 2559
985
828 175-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (1).ต่างคนต่างเดินในมรรคเดียว
28 ตุลาคม 2559
1010
827 097-ให้แสงธรรมนำสติ 4-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1282
826 096-ให้แสงธรรมนำสติ 3-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
30 ตุลาคม 2559
1201
825 095-ให้แสงธรรมนำสติ 2-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1182
824 094-ให้แสงธรรมนำสติ 1-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1319
823 093-สันโดษ ไม่สันโดษ ขันติ และสติ -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1254
822 092-เหตุเกิดทุกข์ กับความไม่มีทุกข์ -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1362
821 091-เรามีกรรมเป็นของตน -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1190
820 090-ธรรมดาธรรมะ -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1237
819 018-สูตรโสดาบัน33 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน26
8 พฤศจิกายน 2559
1361
818 017-สูตรโสดาบัน32 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน25
11 ตุลาคม 2559
1267
817 089-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 3 ทุจริตจมลง สุจริตลอยขึ้น - ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.
18 ตุลาคม 2559
1189
816 120-ยุวเนกขัมม์-สัมมาทิฏฐิ
5 ตุลาคม 2559
1155
815 122-ยุวเนกขัมม์-ตอบปัญหาธรรม
6 ตุลาคม 2559
1238
814 121-ยุวเนกขัมม์-สรุปธรรม
6 ตุลาคม 2559
1195
813 088-ธรรมะเพื่อมีสติในชีวิตและการทำงาน-โรงพยาบาลบางนา
14 ตุลาคม 2559
1250
812 122-สติปัฏฐานวิภังค์2 อธิบายหัวข้อ
6 ตุลาคม 2559
1095
811 121-ตอบปัญหาธรรมลัทธิครูทั้ง 6
6 ตุลาคม 2559
1635
810 120-สติปัฏฐานวิภังค์1 อธิบายหัวข้อ
6 ตุลาคม 2559
1136
809 119-ตัณหา 108 และทิฏฐิ62
6 ตุลาคม 2559
1221
808 017-สวดอ้อนวอนไม่ได้และคติของนักแสดง
7 ตุลาคม 2559
1322
807 032-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 2
27 สิงหาคม 2559
1180
806 031-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 1
27 สิงหาคม 2559
1270
805 030-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 18
27 สิงหาคม 2559
1170
804 119-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (8) ตอบปัญหาธรรมและสรุป
23 กันยายน 2559
1156
803 118-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (7) สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
23 กันยายน 2559
1237
802 117-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (6) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
22 กันยายน 2559
1089
801 116-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (5) สัมมาสังกัปปะคิดออกจากกามเป็นต้น
22 กันยายน 2559
1164
800 115-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (4) สัมมาทิฏฐิญาณในอริยสัจ 4
22 กันยายน 2559
1226
799 114-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (3) ระลึกถึงสิ่งที่เลิศเสริมการปฏิบัติ
21 กันยายน 2559
1078
798 113-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (2) วิธีฝึกสติให้จิตอยู่กับกาย
21 กันยายน 2559
1273
797 112-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (1) กรอบการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ
21 กันยายน 2559
1140
796 037-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 7
1 ตุลาคม 2559
1234
795 036-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 6
1 ตุลาคม 2559
1250
794 035-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 5
24 กันยายน 2559
1271
793 033-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 3
24 กันยายน 2559
1102
792 047-กถาวัตถุ9 สมาทานเหตุกถาเป็นต้น
14 กันยายน 2559
1299
791 028-พุทธานุสสติ2 ความสำคัญและอานิสงส์2
16 กันยายน 2559
1349
790 027-พุทธานุสสติ1 ความสำคัญและอานิสงส์1
16 กันยายน 2559
1249
789 048-กถาวัตถุ10 ทักขิณาวิสุทธิกถาเป็นต้น
21 กันยายน 2559
1260
788 023-ความเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้
2 ตุลาคม 2559
1351
787 022-เหตุให้ธรรมเทศนาแจ่มแจ้ง
2 ตุลาคม 2559
1363
786 067-พรหมจรรย์ ตอนที่61(2) เมตตาภาวนา 14.ลำดับบุคคลเจริญเมตตา
25 กันยายน 2559
1327
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ