ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
838 025-โทษในราคะ โทสะ และโมหะ
6 พฤศจิกายน 2559
1230
837 024-ธรรมะ 7 ประการที่ศัตรูต้องการแก่ศัตรู
6 พฤศจิกายน 2559
1361
836 069-พรหมจรรย์ ตอนที่62(2) เมตตาภาวนา 16.อุบายบรรเทาความโกรธ
16 ตุลาคม 2559
1350
835 068-พรหมจรรย์ ตอนที่62(1) เมตตาภาวนา 15.การทำจิตให้เสมอกัน
16 ตุลาคม 2559
1257
834 181-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (7).จากพื้นฐานสู่จิตสงบและกิเลสสงบ
30 ตุลาคม 2559
1166
833 180-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (6).รู้สัจจะสอบผ่านโลก
30 ตุลาคม 2559
1117
832 179-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (5).วัฏฏะวนฝ่ายเกิดทุกข์
29 ตุลาคม 2559
1097
831 178-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (4).อุบายวิธีฝึกปัญญา
29 ตุลาคม 2559
1114
830 177-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (3).สรณะอันเกษม
28 ตุลาคม 2559
1060
829 176-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (2).อยู่กับปัจจุบัน ไม่ตกอดีต ไม่ไปอนาคต
28 ตุลาคม 2559
991
828 175-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (1).ต่างคนต่างเดินในมรรคเดียว
28 ตุลาคม 2559
1013
827 097-ให้แสงธรรมนำสติ 4-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1284
826 096-ให้แสงธรรมนำสติ 3-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
30 ตุลาคม 2559
1204
825 095-ให้แสงธรรมนำสติ 2-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1185
824 094-ให้แสงธรรมนำสติ 1-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1323
823 093-สันโดษ ไม่สันโดษ ขันติ และสติ -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1257
822 092-เหตุเกิดทุกข์ กับความไม่มีทุกข์ -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1366
821 091-เรามีกรรมเป็นของตน -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1195
820 090-ธรรมดาธรรมะ -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1239
819 018-สูตรโสดาบัน33 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน26
8 พฤศจิกายน 2559
1365
818 017-สูตรโสดาบัน32 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน25
11 ตุลาคม 2559
1270
817 089-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 3 ทุจริตจมลง สุจริตลอยขึ้น - ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.
18 ตุลาคม 2559
1192
816 120-ยุวเนกขัมม์-สัมมาทิฏฐิ
5 ตุลาคม 2559
1158
815 122-ยุวเนกขัมม์-ตอบปัญหาธรรม
6 ตุลาคม 2559
1242
814 121-ยุวเนกขัมม์-สรุปธรรม
6 ตุลาคม 2559
1200
813 088-ธรรมะเพื่อมีสติในชีวิตและการทำงาน-โรงพยาบาลบางนา
14 ตุลาคม 2559
1253
812 122-สติปัฏฐานวิภังค์2 อธิบายหัวข้อ
6 ตุลาคม 2559
1098
811 121-ตอบปัญหาธรรมลัทธิครูทั้ง 6
6 ตุลาคม 2559
1639
810 120-สติปัฏฐานวิภังค์1 อธิบายหัวข้อ
6 ตุลาคม 2559
1140
809 119-ตัณหา 108 และทิฏฐิ62
6 ตุลาคม 2559
1224
808 017-สวดอ้อนวอนไม่ได้และคติของนักแสดง
7 ตุลาคม 2559
1326
807 032-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 2
27 สิงหาคม 2559
1186
806 031-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 1
27 สิงหาคม 2559
1275
805 030-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 18
27 สิงหาคม 2559
1180
804 119-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (8) ตอบปัญหาธรรมและสรุป
23 กันยายน 2559
1159
803 118-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (7) สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
23 กันยายน 2559
1240
802 117-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (6) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
22 กันยายน 2559
1094
801 116-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (5) สัมมาสังกัปปะคิดออกจากกามเป็นต้น
22 กันยายน 2559
1169
800 115-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (4) สัมมาทิฏฐิญาณในอริยสัจ 4
22 กันยายน 2559
1233
799 114-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (3) ระลึกถึงสิ่งที่เลิศเสริมการปฏิบัติ
21 กันยายน 2559
1081
798 113-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (2) วิธีฝึกสติให้จิตอยู่กับกาย
21 กันยายน 2559
1277
797 112-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (1) กรอบการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ
21 กันยายน 2559
1145
796 037-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 7
1 ตุลาคม 2559
1240
795 036-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 6
1 ตุลาคม 2559
1257
794 035-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 5
24 กันยายน 2559
1276
793 033-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 3
24 กันยายน 2559
1107
792 047-กถาวัตถุ9 สมาทานเหตุกถาเป็นต้น
14 กันยายน 2559
1311
791 028-พุทธานุสสติ2 ความสำคัญและอานิสงส์2
16 กันยายน 2559
1357
790 027-พุทธานุสสติ1 ความสำคัญและอานิสงส์1
16 กันยายน 2559
1256
789 048-กถาวัตถุ10 ทักขิณาวิสุทธิกถาเป็นต้น
21 กันยายน 2559
1268
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ